Sökning: "words"

Visar resultat 1 - 5 av 6084 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 1. Predicting hotel cancellations using machine learning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Enok Gartvall; Oscar Skånhagen; [2022-02-18]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Room cancellations is a big challenge for the hotel industry since the number of guest affects the whole operational setup. The purpose of the thesis is to predict hotel cancella-tions using machine learning and analyse which factors have the most influence. LÄS MER

 2. 2. En dödlig komedi. Commedia dell’Arte i Agatha Christies "Peril at End House" (1932) och "The Hollow" (1946)

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Alva Mårald; [2022-02-17]
  Nyckelord :Commedia dell’Arte; Scenario; Det karnevaliska; Agatha Christie; Pusseldeckare;

  Sammanfattning : This essay examines the role of Commedia dell’Arte in Agatha Christie’s "Peril at End House" (1932) and "The Hollow" (1946). The connection between the whodunnit novel and Commedia dell’Arte has been made several times, and references to Commedia dell’Arte are common in the whodunnit genre. LÄS MER

 3. 3. APRENDIZAJE COOPERATIVO EN CLASES DE ESPAÑOL - Experiencias de alumnos de educación primaria en Suecia

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Maria Söderborg; [2022-01-27]
  Nyckelord :Spanska; Kooperativt lärande; erfarenheter av lärande; deltagande och gemenskap; moderna språk; grundskola; mixade metoder; kvalitativ analys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to shed light on the experiences that students in the ninth grade of primary school describe having with cooperative learning. The perception of students about learning, participation and inclusion in the given classes has been investigated. LÄS MER

 4. 4. QUEER JAPANESE. The modern-day language usage of Japanese LGBTQ+ people

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Lisa Bendall; [2022-01-25]
  Nyckelord :japanska; Linguistics; sociolinguistics; queer; LGBTQ; Japanese; analysis;

  Sammanfattning : Gendered language is a well-known feature of Japanese, but how is it applied by a speaker who does not fit the cisgender or heteronormative standards in society? In a 2010 study, Hideko Abe published a book titled Queer Japanese, which addressed this exact question. Although incredibly thorough and informative, the book is now over a decade old, and the findings may no longer be accurate. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskors erfarenheter av att tolka smärta hos sederade respiratorvårdade patienter : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Anna Maijanen; Beatrice Söderqvist; [2022]
  Nyckelord :Critical care nurse; intensive care unit; pain; ventilator; responsibility; assessment; Intensivvårdssjuksköterska; intensivvård; smärta; respirator; ansvar; bedömning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mekanisk respiratorbehandling är en den mest använda kortsiktiga livsuppehållande interventionen och den vanligaste behandlingsformen inom intensivvården och syftar till att understödja och stötta andningssvikt. Smärta är en vanlig upplevelse hos patienter som vårdas inom intensivvårdsavdelen och som behandlas med mekanisk ventilation, inte bara för själva respiratorbehandlingen utan även för de undersökningar och behandlingar som pågår samtidigt. LÄS MER