Sökning: "words"

Visar resultat 1 - 5 av 6568 uppsatser innehållade ordet words.

 1. 1. Att med motorsåg tillverka grövre träförbindningar - en beskrivning av effektiva tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Anders Alkdal; [2023-05-16]
  Nyckelord :Motorsåg; Stolpverk; träförbindning; arbetsprocess; stolpverkskonstruktion; chainsaw; timber framing; joints; timber frame; work process;

  Sammanfattning : Since I have found no written sources of how one should use a chainsaw to create timber joints this thesis aims to show how this can be effectively made with a chainsaw. The main part of this thesis is a working process. Four commonly used timber joints are created with different approaches, using two variants of saws. LÄS MER

 2. 2. Strukturer och värderingar av bevis

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Phoenix Björkdahl; [2023-04-18]
  Nyckelord :Geometri; bevis; argumentation; Toulmin; van Hiele; syfte med bevis; lärares värderingar; matematik 2.;

  Sammanfattning : The main purpose of this study was to investigate the structure of Swedish students’ mathematical argumentation and what values teacher show when ranking student solutions. This qualitative study used a clinical, task-based interview (N = 4). LÄS MER

 3. 3. Syntax-based Concept Alignment for Machine Translation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Arianna Masciolini; [2023-03-30]
  Nyckelord :computational linguistic; machine translation; concept alignment; syntax; dependency parsing; Universal Dependencies; Grammatical Framework;

  Sammanfattning : This thesis presents a syntax-based approach to Concept Alignment (CA), the task of finding semantical correspondences between parts of multilingual parallel texts, with a focus on Machine Translation (MT). Two variants of CA are taken into account: Concept Extraction (CE), whose aim is to identify new concepts by means of mere linguistic comparison, and Concept Propagation (CP), which consists in looking for the translation equivalents of a set of known concepts in a new language. LÄS MER

 4. 4. Our Bula Spirit Awaits You! The Usage of Interlingual Compound Words Consisting of English and the Fijian Greeting Bula in Fijian Tourism Advertisement Online

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jonathan Ruus; [2023-03-17]
  Nyckelord :English; Fiji; Fiji-English; Global Englishes; Linguistics; Corpus Linguistics; Instagram; Tourism; Advertisement; Discourse Analysis;

  Sammanfattning : This study investigates the Global English variety spoken in the South Pacific Island nation Fiji, often referred to as Fiji-English. Specifically, this paper examines how interlingual compound words consisting of the Fijian greeting bula + various English words are used in Fijian tourism advertisement on the social media platform Instagram. LÄS MER

 5. 5. BORTOM ALLA ORD - En strukturerad litteraturöversikt om kommunikation inom demensvård

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Angela Reydet; Gisela Skoglund; [2023-03-16]
  Nyckelord :demens; alzheimers; sjuksköterska; kommunikation; särskilt boende;

  Sammanfattning : Bakgrund: Med en allt snabbare befolkningstillväxt - jämte en ökande andel åldrande befolkning - växer även den folksjukdom som är kopplad till den äldre människan, en demensdiagnos. Sjukdomen påverkar individens kognitiva funktioner och kommer så småningom dels få svårt att kommunicera verbalt, dels också få svårt att förstå verbalt språk. LÄS MER