Sökning: "japanska"

Visar resultat 1 - 5 av 450 uppsatser innehållade ordet japanska.

 1. 1. Beskrivning och översättning av no da samt analys av Murakami Harukis Nejimakidori och Fågeln som vrider upp världen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Axel Eliasson; [2020-02-20]
  Nyckelord :japanska; no da; n da; Japanese nominal predicate; Swedish translation; Haruki Murakami; semantics; pragmatics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to give a description of the functions of the Japanese nominalpredicate no da, which in short is used to signal that the participants of a communication arealready aware of the information presented. However, the thesis´ main point of interest lies inthe analysis of the choice of words when no da is translated into Swedish. LÄS MER

 2. 2. BETYDELSEN AV MUNTLIG FRAMSTÄLLNING I EN JAPANSK SKOLA

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :ANNICA JÄVERBY; [2020-01-08]
  Nyckelord :socialkompetens; fenomenologi; muntlig framställning; japansk skola; japansk skola;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning och bakgrundLäro- och kursplaner anger riktlinjer och mål för skolans verksamhet i Japan. Muntlig framställningåterfinns inte i läro- och kursplaner där, så lärarna ställs inte inför en bedömning idenna förmåga. LÄS MER

 3. 3. Motivation för modersmålsundervisning i japanska

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hisayo Majstrovic Oki; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Motivation är en mycket viktig nyckel till en bra utbildning. En stor utmaning för oss pedagoger är att graden av elevers motivation varierar mycket och därför ämnar jag studera och analysera vilka möjliga faktorer som påverkar deras motivation att lära sig modersmålet. LÄS MER

 4. 4. Mangaboomen : En undersökning om japanska serier i Sverige från år 2000 till 2010

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för förlags- och bokmarknadskunskap

  Författare :Elise Rosberg; Kristina Nilsson; [2020]
  Nyckelord :manga; japanska serieindustrin; svenska serieindustrin; mangaboomen; manga i Sverige; Japanese comics industry; Swedish comics industry; manga boom; manga in Sweden; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Between the year 2000 and 2010 the Swedish book market saw a huge increase of Japanese manga being translated into Swedish but also a great fall and disappearance of said medium. Through interviews with key people in the book industry during this period this thesis has researched the publishing house’s side of the rise and fall of the manga industry in Sweden. LÄS MER

 5. 5. SONGS OF RAIN AND LOCOMOTION. Text mining of Japanese lyrics of pop and enka

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andreas Wahlberg; [2019-06-20]
  Nyckelord :japanska; Japan; lyrics; love songs; text mining; singer-songwriters; enka; 80 s;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to compare the differences in the vocabulary used in lyrics of the two music genres Japanese pop and enka. Text mining or lexical analysis as described by Hanks (2013) and previous studies on Japanese lyrics such as Kobayashi et al (2017), Hosoya et al (2010) and Ōde et al (2014). LÄS MER