Sökning: "japanska"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade ordet japanska.

 1. 1. OUT WITH THE NEW, IN WITH THE OLD. A study on Western loanwords in Japanese newspapers and the recommendations provided by the National Institute of Japanese Language and Linguistics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Richard Novenius; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; gairaigo; loanwords; language policy; newspaper;

  Sammanfattning : With the current influx of Western loanwords, also called gairaigo, into the Japanese language, many Japanese citizens fear that the spirit of the language is disappearing. Nevertheless, borrowing words from foreign languages has historically been and still is an important part in the development of the Japanese language. LÄS MER

 2. 2. Låneord i japansk motorpress – En lingvistisk studie av låneord inom japansk motorjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Daniel Andersson; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; låneord; gairaigo; 外来語; automotive; lingvistik; motor; journalistik; tidskrifter; fordonstermer; biltidning; motorsport;

  Sammanfattning : Uppsatsens huvudsakliga syfte är att undersöka med vilken frekvens som låneord, gairaigo, förkommer i moderna japanska motortidskrifter, och jämföra detta med tidigare forskning samt också ta reda på i vilken utsträckning låneorden utgörs av tekniska fordonstermer. De låneord som kan klassas som rena fordonstermer och sådana som är starkt relaterade till kontexten lyfts även fram och exemplifieras. LÄS MER

 3. 3. An analysis of wago/kango predominance in Swedish students’ Japanese vocabulary

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Marcus Burman; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; Sino-Japanese words; Kango; Wago; Japanese; Translation task;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to evaluate the lexical type predominance betweenJapanese-based wago and Chinese-based kango within the vocabulary of Swedishlearners of Japanese, comparing those who have studied in Japan and those whohave not. The translation task was structured to ask participants to fill in suitabletranslations in the blank for the pronunciation of Japanese words based on themeaning of a corresponding Swedish word. LÄS MER

 4. 4. A Thud or a Bang?: A Study of the Translation of Onomatopoeia in Manga

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Desirée Elveljung; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; Multimodal Discourse Analysis MDA ; manga; onomatopoeia; translation; Japanese;

  Sammanfattning : This bachelor’s thesis was written with the aim to analyze how Japanese onomatopoeia in manga are translated from Japanese to English, and if and how the translation changes the meaning in context. This was done by using two Japanese manga as material – Haikyuu!! and Food Wars!: Shokugeki no Soma. LÄS MER

 5. 5. Translating Ogura Hyakunin Isshu – An analysis of translating decorative language from Japanese to English

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Liisa Paiste; [2020-06-16]
  Nyckelord :japanska; translation; classical Japanese; poetry; Ogura Hyakunin Isshu; Japanese; English;

  Sammanfattning : A bachelor's thesis which analyses translating classical Japanese poetry to English through a case-study design, with in-depth analysis of four different translations by three different translators of five poems from Hyakunin Isshu. The focus in the analysis lies on the decorative language used in classical Japanese poetry... LÄS MER