Sökning: "japanska"

Visar resultat 1 - 5 av 501 uppsatser innehållade ordet japanska.

 1. 1. KANJILÄROMATERIAL SETT FRÅN ETT SJÄLVSTUDIEPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Viktor Rådberg; [2021-08-23]
  Nyckelord :japanska; kanji; självstudier; kursbok;

  Sammanfattning : I denna uppsats analyseras fyra L2 kanjiläromaterial i syftet att försöka konstatera om det finns delar eller aspekter som är mer betydelsefulla för den autonoma studenten av kanji. Gagnés ”Event of Instruction”-teori för instruktionsdesign och Kellers ”ARCS”-teori för motiverande design används i analysen. LÄS MER

 2. 2. TENSE IN JAPANESE THANKS. A comparison between the 1970s and 2021

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Karin Wibergh; [2021-06-21]
  Nyckelord :japanska; Japanese; tense; apology;

  Sammanfattning : In this study, we compare how the two expressions arigatou gozaimasu (present tense) and arigatougozaimashita (past tense) are used during sessions of the Diet of Japan in the 1970s and in 2021. Wefind that usage, apart from having generally increased, has shifted from predominantly past tense tomainly present tense. LÄS MER

 3. 3. A WORLD OF RICE AND GODS: WHERE WHITE GRAINS SYMBOLIZE WEALTH. A study of Japanese game localization and crosscultural translation

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jamie Viklund; [2021-06-15]
  Nyckelord :japanska; Japanese; SIK; game localization; rice; culturally bound terms; translation; domestication; foreignization; Hasegawa; Venuti;

  Sammanfattning : Studies of Japanese translation are a common topic, and with good reason. There is extensive materialto work with, and the vast differences between Japanese and many other languages creates translationchallenges of considerable complexity as such. LÄS MER

 4. 4. FOOD COMMERCIALS AND GENDER. A Comparative Analysis of Gender-role Portrayal in Swedish and Japanese Food Commercials

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Niklas Sjöberg; [2021-06-15]
  Nyckelord :japanska; SIK; gender; Sweden; advertising; cross-culture; cooking;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate Swedish gender role stereotypes in advertising by analysing 82 different Swedish video commercials of the product category food and cooking and then conducting a cross-cultural comparison of earlier data from Japanese commercials. The commercials are categorised based on the setting that it takes place in, and examples of appearing roles and gender portrayals are described. LÄS MER

 5. 5. Könsnormer och pedagogik vid ett japanskt universitet

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linus Åkerström Tiozzo; [2021-06-11]
  Nyckelord :autoetnografi; organisationskultur; Japan; institutionella logiker; akademisk migration; läraren som tjänsteman; könsroller;

  Sammanfattning : Syfte:Studien syftar till att bidra med en ökad förståelse för organisationskultur genom att studera de institutionella logiker som figurerar i japansk offentlig verksamhet. Genom att identifiera och resonera kring dessa institutionella logiker leder det till en ökad förståelse för vilken typ av logiker som bygger upp verksamhetens organisationskultur, och ger möjligheten att resonera kring hur dessa logiker uppfattas av en som är formad inom den svenska institutionella traditionen. LÄS MER