Sökning: "attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 8842 uppsatser innehållade ordet attitudes.

 1. 1. Attitudes Toward the Police Among Swedish and Japanese University Students.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Rebecca Malmborg; [2024-02-12]
  Nyckelord :police; attitudes; Sweden; Japan;

  Sammanfattning : Citizens' attitudes toward the police underlies police legitimacy. The aim of the current study was to investigate Swedish and Japanese university students’ attitudes toward the police and how these may differ. The data was collected through a Qualtrics survey, which was sent out to universities, posted on social medias and forums. LÄS MER

 2. 2. Konsumentbeteenden och hållbarhet. En kvalitativ studie av hur konsumentbeteenden påverkar hållbarhetsaspekterna av online försäljning av kosmetiska produkter, inklusive returer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Smilla Seeger; Alice Svensson; [2024-02-12]
  Nyckelord :Consumer behaviour; digitalisation; cosmetics; returns; buyer-decision-progress; cognitive dissonance; secondary market;

  Sammanfattning : The ever-growing e-commerce brings many opportunities for society's consumers and businesses. Digitization has strongly contributed to these opportunities and has, among other things, facilitated the search for information and increased the range for the customer. LÄS MER

 3. 3. FÖRSÄLJNING AV OCH INSTÄLLNING TILL FRÄMMANDE VÄXTER I TRÄDGÅRDSBRANSCHEN

  Master-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för biologi och miljövetenskap

  Författare :Marcus Dalebjörk; [2024-02-12]
  Nyckelord :Invasive alien species; alien plants; horticulture industry; ornamental plants; Sweden; garden owners;

  Sammanfattning : Alien plants that have intentionally been introduced to an area for cultivation in public or private gardens constitute the primary pathway of introduction for invasive alien species that spread into nature. Garden owners want species that have satisfying characteristics, these characteristics are often also linked to plant invasiveness. LÄS MER

 4. 4. STÖDET FÖR SVERIGEDEMOKRATERNA BLAND UNGA MÄN – EN GENUSPOLITISK REAKTION? En kvantitativ studie av vad genuspolitiska attityder har för effekt på stödet för Sverigedemokraterna år 2019

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ester Hillgren; [2024-01-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to explore the relationship between gender political attitudes and expressed support for populist radical right parties (PRRP) in the context of Sweden. PRRPs have traditionally been linked to conservative gender values. LÄS MER

 5. 5. Skeptical but Supportive? An Experimental Study on ESG and Investment Decisions of Business School Students in Sweden and China

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för nationalekonomi

  Författare :Gong Xiao; [2024]
  Nyckelord :Behavioral Finance; ESG; Investment Decisions; Business School;

  Sammanfattning : As more and more investors utilize Environmental, Social, and Governance (ESG) to support their investment decisions, there is a growing body of research on ESG investing. However, most of the current research has focused primarily on sustainable finance, i.e., the Environment component of ESG, while neglecting the other two components. LÄS MER