Sökning: "attitudes"

Visar resultat 1 - 5 av 7194 uppsatser innehållade ordet attitudes.

 1. 1. The Dissatisfied Right:A Micro-Level Analysis of Political Dissatisfaction in Supporters of the Populist Radical Right in Rural East Germany

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Franziska Höhne; [2021-10-14]
  Nyckelord :political dissatisfaction; populism; PRR; electorate; AfD; east Germany;

  Sammanfattning : Contemporary election results of the populist radical right (PRR) reveal significant spatial variation of PRR support within countries. To a large extent, this variation is believed to be based on local and regional differences within the PRR’s electorate, which calls for the inclusion of micro-level analyses in our study of the PRR. LÄS MER

 2. 2. ANTI-PLURALIST ALL THE WAY? The realtionship between authoritarian support and anti-pluralist vote choice in Europe

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Raphael Schenkel; [2021-10-13]
  Nyckelord :Anti-pluralism; authoritarian; vote choice;

  Sammanfattning : Literature on anti-pluralism has mostly focused on states and failed so far to include the individual level. This thesis aims to fill this gap and explores individual-leve! anti­pluralism or more precisely the question why citizens vote for anti-pluralist parties. As a possible explanation, I identify authoritarian support from the literature. LÄS MER

 3. 3. Sju lärares arbete med translanguaging – förutsättningar och effekter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Anna Olsson; [2021-09-23]
  Nyckelord :translanguaging; multilingualism; conditions; effects; teachers; language development;

  Sammanfattning : The overall purpose of the study is to investigate how Swedish teachers work with translanguaging. Specifically, how the teachers put the concept of translanguaging into practice and what experiences, effects and challenges that practice has resulted in. LÄS MER

 4. 4. Victim Blaming and the Swedish Consent Law - A Swedish vignette experiment investigating the effectiveness of the Law of Consent on normative attitudes towards victim blaming

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Kristen Jed Rosario; Stina Öman; [2021-09-13]
  Nyckelord :norms; law; economics; economics; economics; consent; victim blame; rape; beliefs; attitudes; behavior; vignette; expressive effect;

  Sammanfattning : MSc in Economics.... LÄS MER

 5. 5. “Du ger väl inte hela summan för då kanske hon lägger de pengarna på annat...” – en kvalitativ studie av samhällets syn på mottagaren av ekonomiskt bistånd, utifrån socialsekreterarens perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Viktor Malgeryd; Victor Svensson; [2021-08-25]
  Nyckelord :social constructionism; social workers; attitudes; welfare-recipients; claims-making;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att vi, genom en socialkonstruktionistisk grundsyn ochutifrån de perspektiv som några socialsekreterare inom verksamhetsområdetförsörjningsstöd har, skall undersöka hur mottagaren av försörjningsstöd konstruerasi samhället. Syftet är dessutom att söka förklara och förstå förutsättningar ochorsaker som vi, med samma grundsyn och utifrån samma socialsekreteraresperspektiv, uppfattar kan ligga till grund för sådana konstruktioner. LÄS MER