Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys d-"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys d-.

 1. 1. Bikini Fitness-atleters erfarenheter och upplevelser av kroppsuppfattning kopplat till sporten och tävling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Aring Catrine; [2019]
  Nyckelord :Bikini Fitness; Body Building; Body dissatisfaction; Body image; Sport; Bikini Fitness; Kroppsbyggnad; Kroppsmissnöje; Kroppsuppfattning; Sport;

  Sammanfattning : En negativ kroppsuppfattning är vanligare bland kvinnliga atleter inom sporter som kräver låg kroppsvikt och/eller kroppsfettprocent än övriga populationen (Goldfield, 2009; Kong & Harris, 2015). Kroppsmissnöje kan leda till ohälsosamma beteenden som överdriven träning, störda ätbeteenden eller dietbeteenden för att förändra kroppen samt undvikande beteenden (Grogan, 2006). LÄS MER

 2. 2. HBTQ-patienter i vårdmötet: en kvalitativ litteraturstudie om deras erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Florence Loubière; Elvira Salmina; [2018]
  Nyckelord :coming-out; erfarenheter; HBTQ; kunskap; patienter; sjuksköterskor; vårdmöte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att ha en sexuell läggning eller könsidentitet som skiljer sig från normen innebär för individen att hen i vardagen bli utsatt för mikroaggressioner. Individen blir därför försiktig med att avslöja sin sexuella läggning eller könsidentitet. LÄS MER

 3. 3. Gestaltningen av kvinnor i kvinnomagasin – nu och då

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Malin Jonasson Falkengren; Mathilda Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :genus; gestaltning; framing; magasin; the male gaze; stereotyper; journalistik;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: D etta är en studie av den kvinnliga gestaltningen i två olika kvinnomagasin från olika årtionden. Studien berör hur kvinnan beskrivs och framställs i text samt bild i de studerade magasinen. Vi ämnar att jämföra resultatet mellan magasinen för att se om det finns några eventuella skillnader i gestaltningen. LÄS MER

 4. 4. Första linjens chefers erfarenheter och reflektioner kring sitt arbete med strukturella förutsättningar till distriktssköterskor : en intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Frida Liljekvist Södergren; [2017]
  Nyckelord :district nurse; first-line manager; interview study; primary care; structural empowerment; distriktssköterska; första linjens chef; intervjustudie; primärvård; strukturella förutsättningar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Första linjens chefers stöd och förståelse för distriktssköterskor är viktigt för att befrämja en god arbetsmiljö och tillfredsställelse på arbetsplatsen. Faktorer som kan påverka: resurser, att känna sig delaktig, att veta vad som händer, utvecklingsmöjligheter. LÄS MER

 5. 5. Att gestalta en mördare : En kvalitativ innehållsanalys av Jönköpings-Postens och Jminis rapportering om ett uppmärksammat brott.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Christopher Östhed; Sebastian Börjesson; [2017]
  Nyckelord :Tabloidisering; Lokaljournalistik; Medielogik; Jönköping; Gestaltningsteori; Kvalitativ innehållsanalys.;

  Sammanfattning : Vi befinner oss i en tid där medielandskapet ständigt förändras och där aktörer tvingas göra anpassningar för att överleva. Inom journalistiken har det främst handlat om en övergång till ett mer tabloidiserat innehåll (d.v.s. LÄS MER