Sökning: "Kvalitativ innehållsanalys d-"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden Kvalitativ innehållsanalys d-.

 1. 1. External Digital Communication of Employer Branding Inclusivity : A Multiple Case Study:CGI Inc., Nexer Group & Toxic Interactive Solutions

  Magister-uppsats, Jönköping University/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Ebrahim Al-Sharif; [2023]
  Nyckelord :Employer branding EB ; diversity branding; inclusion branding; employer of choice EOC ; external digital communication; information technology IT ; Arbetsgivarvarumärke; mångfaldsvarumärke; inkluderingsvarumärke; föredragen arbetsgivare; extern digital kommunikation; informationsteknologi IT ;

  Sammanfattning : Background: To win the “war for talent” and recruit highly skilled candidates, employers need to distinguish themselves from their competitors by securing employer-of-choice (EOC) status. In competitive industries such as information technology (IT), companies focus on shaping unique employer branding (EB) strategies to help find or retain top talent and the indispensable edge or advantages that come along with them. LÄS MER

 2. 2. Drömmen om den passionerade och eviga kärleken : en kvalitativ innehållsanalys av dark romance-genren på TikTok

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nadia Khan; Nanjot Kaur; [2023]
  Nyckelord :dark romance; TikTok; sociala medier; skurk; hjälte; attraktion; fantasier; Social Sciences;

  Sammanfattning : En ny boktrend har trätt fram på sociala medier - bokgenren dark romance. Genrens typiska innehåll är bland annat kidnappning, förföljelse och tvivelaktigt samtycke. Dessa brottsliga handlingar begås av den manliga huvudpersonen mot den kvinnliga huvudkaraktären i romanen. LÄS MER

 3. 3. Motivation inför studier : En kvalitativ studie om hur dans kan motivera skolarbete

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Melpomeni Mouratidou; [2022]
  Nyckelord :Dansträning; fritidsaktivitet; motivation; skolarbete.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka studenters upplevelse av dansträning för att stärka sin motivation inför sina studier. Studien undersöker deltagarnas relation mellan dansträning och motivation för skolarbete och hur den relationen kan tolkas. LÄS MER

 4. 4. Postmodern finans: En explorativ studie om finansiella influensers och marknadsmanipulation

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för ekonomi, geografi, juridik och turism

  Författare :Jesper Mård; William Strömberg; [2022]
  Nyckelord :financial influencers; game rule; hyperrealism; irrational finance; market manipulation; postmodernity; rational finance; the Swedish market abuse act; finansiell influenser; hyperrealism; irrationell finans; marknadsmanipulation; marknadsmissbrukslagen; postmodernism; rationell finans; spelregel;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie har varit att studera problematiken som har uppstått i och med det växande fenomenet finansiella influensers och dess koppling till marknadsmanipulation. Med en explosiv ökning inom aktiehandeln på dagens finansmarknader är det många beslut som inte längre kan definieras med enbart klassisk finansiell teori. LÄS MER

 5. 5. Förbättrade grundförutsättningar för teamarbete. : -en intervjustudie av ett förbättringsarbete om teamsamverkan inom specialiserad barnsjukvård

  Master-uppsats, Jönköping University/HHJ. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd

  Författare :Faith Badu Massaque; [2021]
  Nyckelord :Communication. Patient safety. Pediatric health care. Teamwork. Work environment.; Arbetsklimat. Barnsjukvård. Kommunikation. Patientsäkerhet. Teamarbete;

  Sammanfattning : Effektiv kommunikation mellan vårdens medarbetare är väsentlig för patientsäker vård. Bristfällig kommunikation är kopplad till vårdskador. LÄS MER