Sökning: "postmodernism"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade ordet postmodernism.

 1. 1. Den levande skulpturen: en semiotisk studie av den cybernetiska konstens syfte och kommunikativa särmärke

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Herman Olsén Svensson; [2019]
  Nyckelord :The Senster; cybernetics; postmodernism; semiotics; interaction; communication; bricolage; technology; system; feedback The Senster; cybernetik; semiotik; interaktion; kommunikation; teknologi; återkoppling; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This study examines the theoretical conception and communicate aspects of Cybernetic art on the background of an analysis of Edward Ihnatowicz’s sculpture The Senster from 1970. It also examines the role of the artist as an engineer with Claude Lévi-Strauss notion on bricolage as a vantage point. LÄS MER

 2. 2. Is Paris Still Burning? : En kvalitativ intervjustudie om queera kroppar i den svenska ballroomscenen

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Charlie Lindell; [2019]
  Nyckelord :Queerteori; queer fenomenologi; intersektionalitet; postmodernism; performativitet; performance; subkultur; ballroom; hbtq;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i kvalitativa intervjuer och queerteori lyfter uppsatsen fram fyra personer som identifierar sig som queera och deras upplevelser kring ballroomscenen i Sverige. I studien undersöks de såväl möjliggörande som begränsande mekanismerna som finns i ballroom. LÄS MER

 3. 3. Getting out of Strange Spaces : A Reconstructive Reading of Paul Auster’s Oracle Night

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Engelska

  Författare :Cia Gustrén; [2019]
  Nyckelord :critique; deconstruction; desubjectification; estrangement; existentialism; literary theory; narratology; postmodernism; reconstruction; strange spaces; subjectivity; subjectification; thematic analysis; themes; thematic units; thematic motifs; writing;

  Sammanfattning : As the title of this essay suggests, Paul Auster’s 2003 novel Oracle Night is studied with regard to what is here considered to be a search for a way out of estrangement. This search, as narrated from the point of view of the protagonist, is followed by a certain recognition of the limits of human existence – which may be essentially meaningless but is nevertheless portrayed as an intentional state of being, not least through the act of writing as a means of subjectification. LÄS MER

 4. 4. Graffiti och dess kopplingar till etablerad grafisk design

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för design; Mittuniversitetet/Institutionen för design

  Författare :Jacob Tromark; Gustav Thunberg; [2019]
  Nyckelord :Postmodernism; Graffiti; Grafisk-design; Mode; Reklam; Bildanalys; Keith Harring; Jean Michel Basquiat; Hiphop; Historia;

  Sammanfattning : Graffiti är en konstform som kan väcka olika associationer beroendepå dess kontext. Graffiti-begreppet är brett men förknippas oftast medvandalism. I olika sammanhang kan bilden av graffiti dock omformasfrån en rebellisk ungdomskultur till något som passar inom deexklusiva finrummen. LÄS MER

 5. 5. Psykisk ohälsa i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av unga med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sanna Modin; [2019]
  Nyckelord :Mental illness; youth; adolescent; media; critical discourse analysis; welfare; postmodernism; individualism; Psykisk ohälsa; ung; ungdom; media; kritisk diskursanalys; välfärd; postmodernism; individualism;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa bland unga ökar ständigt, tillsammans med de mediala debatterna kring ämnet. Media har en stark maktposition varför det är av vikt att kritiskt utforska massmedias framställning av det ökade folkhälsoproblemet. LÄS MER