Sökning: "postmodernism"

Visar resultat 1 - 5 av 250 uppsatser innehållade ordet postmodernism.

 1. 1. Postindustriella parker i gentrifierade områden : en kvalitativ analys av Park am Gleisdreiecks estetik

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Aurora Goldstick; [2020]
  Nyckelord :postindustriella landskap; Park am Gleisdreieck; estetik; gentrifiering; värderingar;

  Sammanfattning : Två växande trender i städer idag är gentrifiering och att anlägga parker i postindustriella landskap. Parker i postindustriella landskap har visat sig kunna orsaka mer gentrifiering än andra parker. LÄS MER

 2. 2. Pactum turpe : En antik rättsfigurs tillämpning i en postmodern värld

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Patryk Sapa; [2020]
  Nyckelord :Pactum turpe; postmodernism; olaglighet; ogiltighet; 36§; rättsfilosofi; goda seder; spel; vadslagning; skatteundandraganden; kringgåenden av lag; kriminella överenskommelser; obehörig vinst;

  Sammanfattning : The doctrine of illegality and immorality, pactum turpe, has been questioned by several scholars lately. The fundamental problem is that we live in an increasingly multicultural society governed by a postmodernist paradigm where no objective or universal values can or should be taken for granted. LÄS MER

 3. 3. Sökandet efter mening i en postmodern värld: Om questmotivet i Lev Grossmans fantasybok The Magicians

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Linnea Porenius; [2020]
  Nyckelord :Postmodernism; fantasygenren; motiv; Lev Grossman; quest; mimesis; fantasy; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Selma och Astrid. : Ordnande och principer för två centrala personarkiv på Kungliga biblioteket 2020.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Ella Ryberg; [2020]
  Nyckelord :Archives; Personal archives; Postmodernism; Author; Humanities; arkiv; personarkiv; postmodernism; författare; humaniora;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is that, from a postmodern archival theoretical perspective, investigate how two personal archives after famous authors Selma Lagerlöf and Astrid Lindgren are arranged, described and presented at KB, the National Library of Sweden. The thesis investigates what constructed image the collections presents, who the supposed user of the archives is, how the collections are accessible and their role as important sources within the humanities research. LÄS MER

 5. 5. En simulerad yrkesroll? : Baudrillard, hyperrealitet och examensordningen

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Anna-Vira Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Examensordningen; Hyperrealitet; Jean Baudrillard; Postmodernism; Simulering; Specialpedagogens yrkesroll; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Studien har undersökt huruvida den specialpedagogiska diskursen så som den presenteras i examensordningen kan sägas generera en hyperreell specialpedagogisk yrkesroll. Det empiriska materialet bestående av examensordningarna för specialpedagogutbildningen (1993-2017) har analyserats med diskursteoretisk metod för att sedan placeras i relation till Jean Baudrillards teorier om det postmoderna samhällets simulerade verklighet. LÄS MER