Polis och invandrarungdomar : en studie om deras relation

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Polisutbildningen; Umeå universitet/Polisutbildningen

Författare: Herman Gill; Lars Wallin; [2003]

Nyckelord: Polisen i samhället;

Sammanfattning:

De flesta långtgående undersökningar som är gjorda, vad det gäller motsättningar mellan polis och invandrarungdomar har gjorts i USA och England på sextio- och sjuttiotalet. Man kan tydligt se att polisen behandlar människor olika. Emellertid kan man dra vissa paralleller och lärdomar och således placera dem i ett svenskt sammanhang. Man kan även se i undersökningar som är gjorda i Sverige på nittiotalet att invandrare har känt kränkningar när de haft något att göra med polisen. Bl a visar olika undersökningar vilket problem det kan vara om man inte känner till svensk lagstiftning. Det berättas om den samhörighet som folket i t ex. Hammarkullen känner när de hjälper varandra mot polisen, och att de inte kan förstå hur nazisterna kan få demonstrera fritt. svensk polis har i uppgift att skydda det allmänna och att ingripa mot brott. I dessa företaganden kan enskilda poliser inte lägga några som helst aspekter på vilka man skyddar eller ingriper mot. Det finns en förståelse för varför man som polis blir stämplad som rasist ibland. Men problemet är inte i första hand ett polisiärt problem…

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)