Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 391 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 1. Upplevelser av patientutbildning hos personer med diabetes typ 2 : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Matias Moya-Iturría; Hampus Karlsén; [2023]
  Nyckelord :Diabetes Type 2; Experiences; Patient education; Self-care; Diabetes Typ 2; Egenvård; Patientutbildning; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund Diabetes är en kronisk sjukdom som nästan 10% av världens befolkning drabbas av. Nydebuterade fall av diabetes har ökat de senaste åren och var den nionde största dödsorsaken år 2019. Sjukdomen kan orsaka stort lidande hos den som drabbas och ger ekonomiska konsekvenser för individ och samhälle. LÄS MER

 2. 2. Hur upplever sjuksköterskor förberedelser av barn inför vård och behandling? - Systematisk litteraturöversikt och metasyntes

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sara Berhane; Fredrik Molander; [2023]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; barn; förberedelser; procedurer; upplevelser; metasyntes; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt. Bakgrund: Sjuksköterskor möter barn med varierande bakgrunder, hemsituationer och med funktionsnedsättningar. Sjuksköterskan bör därför ha kunskap om barnets utveckling samt hälsa och ohälsa. Barnkompetens behövs för att möta barnens behov, vilket ger barnet tillit och förtroende för vårdpersonalen. LÄS MER

 3. 3. Kunskapsskapande i samband med utrullning av informationssystem

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Hèléne Schönbeck; Jenny Björkman; [2022]
  Nyckelord :kunskapsskapande; kunskapsöverföring; systemimplementation; tyst kunskap; Business and Economics;

  Sammanfattning : Organisationer lever i en värld som präglas av hög konkurrens där digitaliseringen är en drivande faktor. För att organisationer ska kunna dra nytta av digitaliseringen och behålla sin konkurrenskraft behöver de värna om det kunskapskapital som finns inom verksamheten. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsöverföring vid kompetensutveckling - fungerar det? : En fallstudie om chefers erfarenheter av transfer vid IKEAs interna ledarskapsutbildning ILEAD

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Ida Jonsson; Julia Eriksson; [2022]
  Nyckelord :transfer; transfer-problem; predictors of transfer; competence development; Transfer; transfer-problem; påverkansfaktorer; kompetensutveckling;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring är avgörande om en kompetensutvecklings-aktivitet är en nödvändig resurs för en organisation/företag. Tidigare forskning visar däremot att kunskap inte transfereras i den utsträckning som önskas. Till följd av detta är transfer-problem vanligt förekommande i sådana kontexter. LÄS MER

 5. 5. Capabilities and Processes to Mitigate Risks Associated with Machine Learning in Credit Scoring Systems : A Case Study at a Financial Technology Firm

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Jakob Pehrson; Sara Lindstrand; [2022]
  Nyckelord :Trustworthy AI; Credit Scoring; Digital Capabilities; Fintech; Etisk AI; Kreditvärdighet; Digitala Förmågor; Fintech;

  Sammanfattning : Artificial intelligence and machine learning has become an important part of society and today businesses compete in a new digital environment. However, scholars and regulators are concerned with these technologies' societal impact as their use does not come without risks, such as those stemming from transparency and accountability issues. LÄS MER