Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 81 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 1. Ett eko i byggprocessen? - En kvalitativ studie över hur ekosystemtjänster som underlag kommuniceras genom Riksbyggens byggprocess

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Ludvig Simonsson; [2018]
  Nyckelord :ecosystem-services; communication; knowledge transfer; housing development; housing projects; building process; cooperation; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this master´s thesis was to evaluate how the data, generated through Riksbyggens´s tool for analyzing ecosystem services in housing projects, is communicated and used through the stages of Riksbyggen´s housing development process. Furthermore, the purpose was to use this information to suggest how Riksbyggen can improve the communication related to the inclusion of ecosystem services in their building process. LÄS MER

 2. 2. Införandet av digitala hjälpmedel i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Albin Brette; Jonathan Mattsson; [2018]
  Nyckelord :Digitala Hjälpmedel; Implementering; Kunskapsöverföring; Byggproduktion; Produktionsfasen;

  Sammanfattning : Digitaliseringstakten inom svensk byggindustri är låg, speciellt under produktionsfasen i ett byggprojekt. Flera studier visar på fördelar med att använda mer digitala hjälpmedel, exempelvis BIM samt digital ärendehantering på byggarbetsplatserna. LÄS MER

 3. 3. ”Det folk som dansar och sjunger” Reflektioner över traditionsöverföring i uyghurisk kultur

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Nilufar Alim; [2017]
  Nyckelord :gehörsinlärning; Mukam Educational Science; tradition; Mästarlära; Utbildningsvetenskap; Musikpedagogik; Music Education; master apprenticeship; learning by ear; Mukam; Performing Arts;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate how traditions are transmitted from one generation to the next in the Uyghur ethnic music tradition of current China. The research questions are: How does the transmitting of knowledge look like in the Uyghur tradition in an informal and in a formal context? Also how does the traditional music development look like and which role does the music have in the society today? In qualitative interviews I have searched for answers to these questions. LÄS MER

 4. 4. Hur sker kunskapsöverföring av projektresultat inom regionalt tillväxtarbete? : Vilka typer av kunskapsöverföring används och hur sker det   i praktiken?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan

  Författare :Anette Granberg; [2017]
  Nyckelord :Kunskapstyper; kunskapsöverföring; tyst kunskap; lärande.;

  Sammanfattning : The project is a very common form of work in regional growth. Because the business is so oriented project is increased knowledge and a well-functioning project very anxious. LÄS MER

 5. 5. Håller byggprocessen måttet? : en fallstudie i betydelsen av erfarenhetsåterföring för ökad kvalité och hållbarhet

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Anders Henning; Anna Lanevi; [2017]
  Nyckelord :erfarenhetsåterföring; byggprocessen; hållbart byggande; kvalité; kunskapsöverföring; organisatoriskt lärande;

  Sammanfattning : Att bygga hållbart innehåller många dimensioner där människors behov av olika typer av byggnader ska tillgodoses med ett fokus på hushållning med olika resurser. Byggnaderna ska inte bara vara energieffektiva och miljövänliga under tiden de brukas, utan hänsyn måste tas till en byggnads hela livscykel från idé och planering till rivning och återställande. LÄS MER