Sökning: "kunskapsöverföring"

Visar resultat 1 - 5 av 371 uppsatser innehållade ordet kunskapsöverföring.

 1. 1. A study of transfer learning on data-driven motion synthesis frameworks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nuo Chen; [2022]
  Nyckelord :Transfer learning; data-driven motion synthesis; objective-driven motion generation; rig-agnostic encoding; deep learning-based clustering model; procedural animation; Kunskapsöverföring; data-driven rörelsesyntetisering; procedurell animation; mål-driven animation-genereringsmodel; rig-agnostisk-kodning; djupinlärningsbaserad klusteringsmodel;

  Sammanfattning : Various research has shown the potential and robustness of deep learning-based approaches to synthesise novel motions of 3D characters in virtual environments, such as video games and films. The models are trained with the motion data that is bound to the respective character skeleton (rig). LÄS MER

 2. 2. Att stimulera kunskapsöverföring inom virtuella arbetsgrupper : En kvalitativ studie över hur individer verksamma inom virtuella team upplever att kunskapsöverföring skapas

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Niklas Ljungbro; Per Wikström; [2022]
  Nyckelord :Virtuella team; Kunskapsöverföring; Förtroende; Samhörighet; Social identitet; Motivation;

  Sammanfattning : Den här studien har undersökt kunskapsöverföring i syftet att skapa en större förståelse för hur organisationer och medlemmar av virtuella team kan tänkas agera för att stimulera denna process. Ämnet är relevant då allt fler företag idag verkar globalt och utnyttjar möjligheten att genom teknologi låta sina anställda samarbeta såväl internt som mot kunder via globalt sammansatta, virtuella team. LÄS MER

 3. 3. Co-working in Västerbotten : Exploring the potential of co-working places in sparsely populated areas in Northern Sweden

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för geografi

  Författare :Karin Holmstrand; [2021]
  Nyckelord :co-working spaces; sparsely populated areas; sustainability;

  Sammanfattning : Over the past decades, the concept of ‘co-working’ has spread rapidly across the globe – however, mainly in urban areas. By contrast, this study focusses on the potential of co-working places in sparsely populated inland municipalities in Västerbotten, a region in northern Sweden with uneven population patterns. LÄS MER

 4. 4. Innovation & Remote Work: A window of opportunity or an inevitable compromise? : An identification and evaluation of innovation aspects in remote work conditions

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :XENOFON KARACHATZIS; LIKHIT PARAMESHWARAPPA; [2021]
  Nyckelord :Remote work; Covid-19; Innovation; Workplace; Hybrid model; Distansarbetet; Covid-19; Innovation; Arbetsplats; Hybridmodell;

  Sammanfattning : As a result of the Covid-19 pandemic, there has been wide adoption of remote work while major companies have started introducing permanent flexible work arrangements. This dramatic shift in the workplace has raised questions regarding the effect this will have on innovation as it is critical for a future company’s success. LÄS MER

 5. 5. ”Jag förstår väldigt lite när jag sitter hemma” : En studie om hur distansarbetet påverkar kunskapsöverföring mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sofia Eliasson; Emma Westman; [2021]
  Nyckelord :kunskapsöverföring; distansarbete; informellt lärande; praktikgemenskap;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att bidra med kunskap kring hur distansarbete har påverkat kunskapsöverföringen mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet. De frågeställningar som formulerats för att besvara studiens syfte är: Hur påverkar distansarbetet kunskapsöverföring mellan medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet? och Hur påverkar distansarbetet kunskapsöverföring i de informella sammanhangen inom byggbranschens administrativa verksamhet? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har semistrukturerade intervjuer genomförts med åtta medarbetare inom byggbranschens administrativa verksamhet där samtliga övergått till distansarbete. LÄS MER