Sökning: "lagstiftning"

Visar resultat 1 - 5 av 3674 uppsatser innehållade ordet lagstiftning.

 1. 1. Civilrättsliga hinder för ett ändamålsenligt LSS-boende - om normkollisioner mellan hyreslagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Emma Nilsson; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : När LSS-boenden inrättas som sedvanliga hyresrätter blir såväl LSS som hyreslagen tillämplig. Uppsatsen rör sig i gränslandet mellan offentlig rätt och civilrätt och belyser en problematik som uppstår när regelverk från olika rättsområden influerar samma rättsliga relation ifråga om omsorgsbehövandes rätt till insatsen boende med särskild service. LÄS MER

 2. 2. Att reparera det irreparabla - En studie av möjligheterna att utdöma skadestånd till den som friats från åtal

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Tylhammar; [2023-03-08]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; Ersättningsrätt; Oriktigt åtal; Skadeståndslagen; Frihetsberövandelagen; Skadestånd vid myndighetsutövning; Rättsekonomi; Reformförslag;

  Sammanfattning : Under perioden 2015–2020 väcktes i genomsnitt 180 000 åtal årligen. Under samma period var fällandegraden, d.v.s. LÄS MER

 3. 3. FRÄMMANDE MAKTER HOTAR SVENSK SÄKERHET. En analys av det nya lagförslaget angående utländska direktinvesteringar

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Josefine Bågholt; [2023-02-07]
  Nyckelord :FDI; Utländska direktinvesteringar; Säkerhetshot; Öppet investeringsklimat;

  Sammanfattning : Uppsatsen ämnar synliggöra problematiken kring den säkerhetsrisk som kan uppkomma när utländska makter förvärvar kontroll över viktiga företag i Sverige. Idéen till uppsatsen uppkom när betänkandet om en reglering gällande ett granskningssystem av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87) publicerades. LÄS MER

 4. 4. Tillgänglighet till urbana miljöer för personer med synnedsättning : en platsanalys av Storängstorget i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rasmus Willart; [2023]
  Nyckelord :Tillgänglighet; användbarhet; framkomlighet; allmänna platser; utemiljöer; funktionsnedsättning; synnedsättning; ögonsjukdomar;

  Sammanfattning : Synen har en avgörande roll för hur allmänna platser upplevs och används. Synnedsättningar kan begränsa personers möjligheter att orientera sig självständigt. LÄS MER

 5. 5. Vem eller vad kan hållas straffrättsligt ansvarig för ett självkörande fordon? : En analys av gällande rätt och föreslagen lagstiftning i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Petri Dahlström; [2023]
  Nyckelord :Self-driving; autonomous; automated; automatic; AV; vehicles; cars; artificial intelligence; AI; machine learning; electronic person; criminal liability; Självkörande; autonoma; automatiserade; artificiell intelligens; AI; maskininlärning; elektronisk person; fordon; bilar; straffrättsligt ansvar; ansvarsbedömning;

  Sammanfattning : The last decade has seen a rapid advancement in the fields of artificial intelligence (AI) and automation, with terms such as machine learning, deep learning and algorithms finding their way into everyday conversations. The usage of AI is evergrowing and present in many areas of life such as health care, financial services, and social media interactions. LÄS MER