Sökning: "KOSTNAD"

Visar resultat 1 - 5 av 2423 uppsatser innehållade ordet KOSTNAD.

 1. 1. Effekten av EUs utsläppsrättssystem på företags lönsamhet och utsläpp av växthusgaser: En studie av fyra svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Munck; Filip Åkersten; [2024-03-06]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För att minska växthusgasutsläppen inom EU har det införts ett handelssystem för utsläppsrätter. Detta prissätter utsläpp av växthusgaser och resulterar i en kostnad för företagen som är inkluderade i systemet. EU ger varje år ut gratis utsläppsrätter till företagen inom systemet. LÄS MER

 2. 2. AI-baserad egenbehandling för patienter med ländryggsmärta : -en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medicin och optometri (MEO)

  Författare :Anders Johansen; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Ländryggsmärta är en vår tids vanligaste förekommande åkommor som drabbar cirka 70% av befolkningen och den förekommer med hög samsjuklighet och högt personligt lidande. Den genererar hög samhällelig kostnad på grund av hög sjukfrånvaro, förlorad produktivitet och höga sjukvårdskostnader och bara i Sverige beräknas den kosta 7,8 miljarder kronor. LÄS MER

 3. 3. Implementation of Level of Development for BIM Collaboration in Timber Building Subsystems Design: A Case Study of I-Joist Construction Elements

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Isabell Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :BIM; I-Joist; LOD; Level of Development; Timber Building Subsystems;

  Sammanfattning : Due to time, cost, and environmental challenges, wood has become a more common building material even for more complex buildings. Implementing the concept of Level of Development (LOD) on timber structures could provide a tool for BIM collaboration that may save cost and time, and in the early stages mediate wood as an available building material. LÄS MER

 4. 4. Fräsningens inverkan på en effektiv återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; [2024]
  Nyckelord :Miljö; återvinning; asfalt; fräsning; siktning; krossning; koldioxidekvivalenter; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Världen behöver ställa om till en cirkulär ekonomi och asfalt är en produkt som är 100 procent återvinningsbar. Hanteringen börjar redan när beläggningen skall fräsas eller rivas. Genom att optimera denna process, kan asfalten återvinnas mer effektivt. LÄS MER

 5. 5. Resurseffektiv bevattning i ett föränderligt klimat

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Salman Rahman; [2024]
  Nyckelord :Irrigation; agriculture; Gotland; Storsudret; IoT based irrigation; automated irrigation; mobile solarpanels; solar irrigation; water saving; yield increase; Bevattning; jordbruk; Gotland; Storsudret; IoT baserad bevattning; automatiserad bevattning; mobila solceller; bevattning med solenergi; vattenanvändning; skördmängd;

  Sammanfattning : Södra Gotland (Storsudret) är ett av de mest utsatta områdena i Sverige när det kommer till torka under somrarna. Trots stora mängder nederbörd har jordbrukare problem med bevattning då öns geologi påverkar lagringen av vatten i form av grundvatten negativt. LÄS MER