Sökning: "siktning"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet siktning.

 1. 1. Mikroplastanalys i jord

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Måns Persson; Marija Sesar; [2022]
  Nyckelord :Mikroplast; densitetsseparation; SOM-borttagning; N-bromeringsmetod; extraktion; spektrofotometer;

  Sammanfattning : Frågan om mikroplaster i vår omgivning är fortsatt aktuell. Många källor till mikroplaster är identifierade men att påvisa förekomst av, mängd och vilka typer av mikroplast det rör sig om i många miljöer är fortfarande utmanande. På RISE har det tidigare genomförts studier vad gäller mikroplaster i framför allt akvatiska miljöer. LÄS MER

 2. 2. Hantering av returasfalt för ökad återvinning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Viktor Larsson; Karl Negrell; [2021]
  Nyckelord :Asfalt; återvinning; siktning; föryngring; granulathantering; provkroppar; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Hållbar utveckling är ett mål för samtliga branscher men även för landet och världen. Byggnationen av infrastruktur och bostäder står i dagsläget för omkring 40% av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, vilket innebär att stora förändringar krävs för att nå de uppsatta klimatmålen till år 2045, alltså att Sverige inte skall ha några nettoutsläpp av växthusgaser. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av Pulvermorfologi på Flytbarhet under Siktning

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Katarina Carlsten; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Separationsteknik i fluglarvskompostering : teknikutvärdering och prototypframtagning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Hugo Keyser; [2017]
  Nyckelord :Produktutveckling; FLK; CAD; separationsteknik; siktning; TDB; SCAMPER;

  Sammanfattning : Detta examensarbete beskriver produktutveckling av en separeringsmaskin i ett inledande skede. Institutionen för Energi och Teknik vid SLU bedriver forskning inom fluglarvskompostering och behöver en utrustning för att separera larverna från behandlingsrester. LÄS MER

 5. 5. Influence of Sample Preparation on Portable XRF-analyses of Aeolian Sediments: a Case Study

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Markus L. Fiola; [2017]
  Nyckelord :portable XRF; loess; sediment; bärbar XRF; lössjord; sediment;

  Sammanfattning : The geochemical composition of aeolian sediments like windblown dust particles is of major importance for the exploration of dust origin and weathering conditions. This allows for the reconstruction of dust transport pathways and thus wind directions and palaeoclimate conditions. LÄS MER