Sökning: "koldioxidekvivalenter"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet koldioxidekvivalenter.

 1. 1. Hur kommuniceras den hållbara skolmåltiden?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kost- och idrottsvetenskap

  Författare :Denise Odhner; Linda Trieu; [2020-08-05]
  Nyckelord :Grundskolebarn; hållbara måltider; skolmåltider; sociala medier;

  Sammanfattning : Kandidatuppsats 15 hpProgram: Kostekonomi med inriktning mot ledarskapNivå: GrundnivåHandledare: Hillevi PrellExaminator: Anna PostAntal sidor: 32 sidor (inklusive bilagor)Termin/år: VT 2020Nyckelord: Grundskolebarn, hållbara måltider, skolmåltider, sociala medier.... LÄS MER

 2. 2. Det ska vara lätt att göra rätt - om kommunalt klimatarbete för att minska invånares klimatpåverkan

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Felicia Strid; [2020]
  Nyckelord :climate change mitigation; local action; municipality; emission reduction; climate actions; climate policy; citizen participation; consumption; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Despite the fact that local and household levels are causing large amounts of the greenhouse gas emissions in Sweden, global climate policy has mainly focused on international and national solutions when coping with climate change mitigation. The aim of this study is to unearth and discuss measures that municipalities can use in order to mitigate the climate impact of their citizens. LÄS MER

 3. 3. Analys av fjärrvärme med värmeåtervinning via ventilationssystem : Effekterna i form av primärenergi och livscykelutsläpp av koldioxidekvivalenter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Marcus Lipczynski; Rasmus Becke; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; Värmeåtervinning; Integrerat värmesystem; Fjärrvärme; Livscykelutsläpp; Koldioxidekvivalenter; Primärenergi;

  Sammanfattning : För att uppnå Sveriges energi- och klimatmål för energieffektivisering och koldioxidutsläpp måste nya tekniker och innovationer undersökas för att bidra till att göra energianvändningen mer effektiv i bostadssektorn. Ett alternativ för att uppnå målen är att använda ett integrerat värmesystem. LÄS MER

 4. 4. Hållbar produktion : En analys av energiförbrukning och avfall för minskad miljöpåverkan inom växellådsmontering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :My Malmgren; Nils Lindvall; [2020]
  Nyckelord :sustainable production; energy consumption; waste; ecological sustainability; economic sustainability; hållbar produktion; energiförbrukning; avfall; ekologisk hållbarhet; ekonomisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Scania är en del av Traton Group och är världsledande inom hållbara transporter. Examensarbetet genomfördes hos transmissionsmontering på Scania i Södertälje där även huvudkontoret för forskning och utveckling ligger beläget. I Södertälje finns produktionsenheter för chassi, motor och transmission. LÄS MER

 5. 5. Fossilfri kommun : Hur Nässjö Affärsverk AB kan bli fossilfritt och hur utsläpp och energianvändning påverkas

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Elin Wilhelmsson; [2020]
  Nyckelord :Biobränslen; Drivmedel; Eldningsolja; Energibärare; Fossila bränslen; Fossilfritt; Hållbar utveckling; Koldioxidekvivalent; Kommun; Primärenergifaktor;

  Sammanfattning : Ungefär en tredjedel av varje svensks koldioxidutsläpp kommer från den offentliga sektorn, vilket gör att kommunala verksamheter, såsom Nässjö Affärsverk AB, har en viktig roll i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Syftet med arbetet var därför att undersöka vad en omställning till fossilfri energi skulle få för effekter på primärenergianvändning och utsläpp av koldioxidekvivalenter, med avseende på energibärarnas livscykler. LÄS MER