Sökning: "Förnybar material"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden Förnybar material.

 1. 1. Jämförelse av hållbarhets- och miljöaspekter av trä- och betonghusbyggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Masih Afzali; Savo Sleman; [2023]
  Nyckelord :LCA; Hållbarhet; KL-trä; Miljövänlig betong; Trä - kolsänka; Förnybar material; miljöpåverkan; Koldioxidutsläpp; Hållbar transport; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally friendly and sustainable construction is an increasingly important matter worldwide and in Sweden. The growing population, coupled with rising demands for living standards, has led to a greater use of materials and goods, resulting in increased environmental problems. LÄS MER

 2. 2. Skogens produkter och dess rykte : konsumenters attityder till förnybara engångsartiklar och dess industriella sektor

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Thule Grubbström; Vera Janlert; [2023]
  Nyckelord :attityder; bioekonomi; enkät; enkätundersökning; förnybara produkter; hållbarhet; hållbar konsumtion; hållbar utveckling; konsumtion; papperspåsar; skog; skogsbruk; skogsindustrin;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna och hållbarhetsfrågan kopplat till skogsnäringen har gett upphov till en del av skogsdebatten, där mål kring bioekonomi ligger i konflikt med att avsätta mer skog till förmån för biologisk mångfald. Förnybara produkter tillverkade av skoglig råvara har en roll i denna debatt, och är idag ett kontroversiellt ämne. LÄS MER

 3. 3. Förbränningstester av sex olika pelletssorter och dess påverkan på förbränningen i matlagningsspisar : Analys av hur pelletsens egenskaper påverkar emissioner, partiklar och effektivitet under förbränning

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sanna Lidbrand Olsson; [2023]
  Nyckelord :Testanläggning; träkol; pellets; effektivitet;

  Sammanfattning : Användningen av träkol som bränsle har resulterat i betydande utsläpp av växthusgaser, vilket har haft negativa konsekvenser för både hälsan och miljön. För att främja en hållbar utveckling och skydda både miljön och människors hälsa är det nödvändigt att vidta åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser. LÄS MER

 4. 4. Utvinning av snökyla som kylmetod : En förstudie åt Akademiska Hus i Luleå

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sofia Da Alesandro; [2023]
  Nyckelord :Snökyla; energi; förnybar energi;

  Sammanfattning : Det finns stora utmaningar i dagens samhälle för att uppnå målet att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser senast 2045. Därför undersöks snökylesystem i en öppen bassäng i denna rapport då detta är en metod som bidrar både till hållbar utveckling och även billigare elanvändning. LÄS MER

 5. 5. Lastbärare - nyckeln till miljövänligare logistik? En kvalitativ studie om hur organisationer arbetar med att minska miljöpåverkan inom logistik.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för tjänstevetenskap

  Författare :Rebecca Johansson; Felicia Lantz; [2023]
  Nyckelord :Miljöpåverkan; Logistik; Lastbärare; Transport; Koldioxidutsläpp; Earth and Environmental Sciences; Social Sciences;

  Sammanfattning : Miljöarbete är ett omfattande område och organisationer kan arbeta med att minska sin miljöpåverkan på olika sätt. Logistik är en av de aktiviteter inom försörjningskedjan som bidrar till störst utsläpp av koldioxid vilket gör att det är en central del att arbeta med för att minska miljöpåverkan. LÄS MER