Sökning: "KL-trä"

Visar resultat 1 - 5 av 199 uppsatser innehållade ordet KL-trä.

 1. 1. Jämförelse av hållbarhets- och miljöaspekter av trä- och betonghusbyggande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Masih Afzali; Savo Sleman; [2023]
  Nyckelord :LCA; Hållbarhet; KL-trä; Miljövänlig betong; Trä - kolsänka; Förnybar material; miljöpåverkan; Koldioxidutsläpp; Hållbar transport; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Environmentally friendly and sustainable construction is an increasingly important matter worldwide and in Sweden. The growing population, coupled with rising demands for living standards, has led to a greater use of materials and goods, resulting in increased environmental problems. LÄS MER

 2. 2. Utdragshållfasthet och styvhet i axiellt belastade skruvinfästningar i korslaminerat trä

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Carl Hagvall; Svante Wallin; [2023]
  Nyckelord :KL-trä; skruvförband; skruvinfästningar; styvhet; utdragshållfasthet; utdragsprov;

  Sammanfattning : Introduction – Cross-laminated timber (CLT) is a product that is becoming increasingly common in the construction industry. CLT is categorized as homogeneous or combined, where homogeneous has the same strength classes throughout the entire cross-section and combined has varying strength classes across the cross-section. LÄS MER

 3. 3. Stomkonstruktioners olika klimatpåverkan och kostnad : Betong- och trästommar i flerbostadshus

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arvid Henriksson; Emilia Klasson; [2023]
  Nyckelord :Klimatpåverkan; Kostnad; Klimatdeklaration; Hållbar samhällsutveckling; betong- och trästommar; flerbostadshus;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om ett flerbostadshus på 9-våningar beläget i Borås, uppfört av Peab. Det nuvarande flerbostadshuset är byggt med en betongstomme år 2016 och denna studie syftar till att undersöka vilken skillnad det gör på byggnadens totala klimatpåverkan och kostnad, vid val av trä som alternativt stommaterial. LÄS MER

 4. 4. Kl-trä i Byggnader : Utmaningar att bygga hus i KL-trä med fokus till fukt, brand och förband aspekter.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mumin Mohamed; Mohamed Osman; Malik Tan; [2023]
  Nyckelord :KL-trä; Fukt; Brand; Förband; Utmaningar; Lösningar; Hygroskopiska egenskaper; Förkollningsprocessen;

  Sammanfattning : Purpose: Sustainability and reduced environmental impact are increasingly pressing challenges within the construction sector. Wood has become a sought-after building material due to its renewability and lower energy intensity during manufacturing. LÄS MER

 5. 5. Konstruktörens möjlighet att påverka klimatdeklarationen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Emil Carlsson; [2023]
  Nyckelord :Boverkets klimatdeklaration; byggnaders klimatpåverkan; KL-trä; klimatförbättrad betong;

  Sammanfattning : Klimatet och hur människans klimatpåverkan ska minskas diskuteras flitigt i dagens samhälle. Byggbranschen står för ungefär en femtedel av Sveriges totala utsläpp av koldioxidekvivalenter. Sverige har som mål att till 2030 minska klimatpåverkan markant, för att det ska vara möjligt måste alla branscher göra sin del. LÄS MER