Sökning: "KL-trä"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade ordet KL-trä.

 1. 1. Gånginducerade vibrationer i korslimmade träbjälklag : Hur ökad massa påverkar maximala spännvidder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Drift, underhåll och akustik

  Författare :Vera Öberg; [2020]
  Nyckelord :Cross-laminated timber; CLT; timber floors; vibration; oscillation; acceleration; finite element analysis; OS-RMS; KL-trä; träbjälklag; vibrationer; svängningar; acceleration; finita elementmetoden; OS-RMS;

  Sammanfattning : En konsekvens av snabbt växande städer och samhällen är ett ökat behov av stora byggnader, men också av hållbart byggda sådana. Det relativt nya byggmaterialet korslimmat trä, förkortat KL-trä, presenteras som ett svar på dessa behov. LÄS MER

 2. 2. Återbruk och återbrukbarhet inom byggbranschen – En studie av hinder och utvecklingsmöjligheter med fokus på korslimmat trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Johanna Brismark; [2020]
  Nyckelord :Återbruk; Återbrukbarhet; Cirkulär ekonomi; Byggbranschen; Bygg- och rivningsavfall; Korslimmat trä; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Den klimatpåverkan, resursförbrukning och avfallsgenerering som byggbranschen står för idag är omfattande, till exempel står sektorn för 25–35 % av Europas avfall. Det råder en situation där resurseffektiviteten är låg och värdet av de råvaror som används inte tillvaratas. LÄS MER

 3. 3. Studie av ett bottenbjälklag av KL-trä som exponeras mot en icke helt fuktuttorkad betongplatta

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Adel Kassir; Kopka Radoslaw; [2019]
  Nyckelord :CLT; Moisture; concrete; WUFI; KL-trä; fukt; betong; WUFI;

  Sammanfattning : Fuktskador i material är ett stort problem i dagens byggbransch, detta leder till en förbrukning av enorma resurser vid reparationer som görs för att undvika hälsorisker vid mögeltillväxt när en fuktskada inträffar. I denna rapport undersöks den kritiska relativa fuktigheten för ett korslimmat träbjälklag som uppfuktas av betongens uttorkning i grunden, där uttorkningstider för betongen beräknas i programmet TorkaS och fukttransport beräknas med hjälp av icke-stationära fuktberäkningar som utförs i datorprogrammet WUFI. LÄS MER

 4. 4. Takinfästningar mot KL-trä- eller stålregelstomme

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Mohamad Khodabakhsh; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The study includes the complementation of CLT- or steel joist frames with wooden joists. The wooden bars are meant to be a link, a waler between different types of wall frames and roof elements. This study has been conducted in collaboration with the company Lättelement AB. LÄS MER

 5. 5. Fukt i samverkanskonstruktioner : Bjälklag i KL-trä och betong

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Emil Augustsson; Hussein Jamel; [2019]
  Nyckelord :Samverkansbjälklag; Bjälklag; KL-trä; Betong; Hybridkonstruktion; Hybridkonstruktioner;

  Sammanfattning : Timber-concrete composites is more and more frequently used in timber structures, as the structures grow taller and taller. This is due to its ability to increase the span of the slabs, improve the acoustic characteristics and improve the capacity of side loads, such as wind loads. LÄS MER