Sökning: "LCA"

Visar resultat 1 - 5 av 454 uppsatser innehållade ordet LCA.

 1. 1. The climate impact of different building systems : A study regarding materials in residential buildings and their environmental impact

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Maria Darle; Saga Lindqvist; Bezawit Tsegai; [2019]
  Nyckelord :Building system; LCA; construction phase; CO2-equivalent emissions; multi-family houses;

  Sammanfattning : This report was done on behalf of Uppsala municipality with the aim to investigate how much the CO2-equivalent emissions differ between different building systems during the construction phase, considering the different choice of material used in the frames. Several multi-family houses with different building systems were therefore studied and compared by using previous LCA from collected climate reports regarding each construction project. LÄS MER

 2. 2. Product Development of Material Supply : Implementation of Karakuri Kaizen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Yanni Porteiro Paraponiaris; Arturo Mateos Rodríguez; [2019]
  Nyckelord :Karakuri Kaizen; Volvo; Material Handling; Product Development; LCA; Low Cost Automation;

  Sammanfattning : The industry 4.0 is continuously aiming to produce faster, increasing quality, and strictly using what is necessary to achieve efficiency enhancement. Within the wide list of methods used to reach this target, robot automation is usually used, although is expensive and rigid. LÄS MER

 3. 3. Vilket gräs är grönare? En litteraturöversikt kring nytillverkade och begagnade personbilars totala klimatpåverkan för olika drivmedel

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Jimmy Chaundy; Niklas Björk; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Människan har generellt ett behov av att transportera sig. I Sverige sker en betydande del av dessa med bil. För sträckor som är orimligt långa för gång och cykling bortom kollektivtrafiksnätet kommer behovet av bil att kvarstå. Transport med samtliga typer av dagens bilar har dock betydande klimatpåverkan. LÄS MER

 4. 4. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. LÄS MER

 5. 5. Automated climate calculations and 3D value-based visualizations : An Integration of BIM and LCA

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :José Arturo Leon Perlasca; [2019]
  Nyckelord :Building Information Modelling BIM ; Life Cycle Assessment LCA ; Data Visualization; Carbon footprint; Automated climate calculations; Building Information Modeling BIM ; livcykel analys LCA ; datavisualisering; koldioxidavtryck; automatiserad klimatberäkningar;

  Sammanfattning : The Swedish Government has set a goal to reach net zero emissions of greenhouse gases by 2045, which together with the commissioning to the Swedish Housing Agency to prepare requirements for a climate declaration that shall reduce the climate impact from buildings, has enforce the AEC industry to provide solutions that help reach these targets. The introduction of the integration of BIM technologies, together with the LCA methodology has been suggested as a key solution to solve this problem. LÄS MER