Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 1176 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. Kan du vara mer dig själv? En skådespelares undersökande av begreppet ”att vara sig själv” som metod i det sceniska gestaltningsarbetet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Lovisa Perman; [2023-05-30]
  Nyckelord :Skådespeleri; skådespelarteknik; skådespelarmetod; skådespelarverktyg; psykofysik; karaktärsarbete; tillit; närvaro; hängivelse; uppriktighet; avspänning;

  Sammanfattning : Kan du vara mer dig själv? Vad innebär den instruktionen för en skådespelare i det gestaltande arbetet? Utifrån ett skådespelarperspektiv utreds och definieras begreppet ”att vara sig själv”, vilka tillvägagångssätt finns och vilka fördelar och nackdelar står att vinna? Undersökandet utgår ifrån praktiskt arbete med föreställningen De försvunna barnens skog på Teater Halland samt diskussion med delar ur ensemblen. Vidare används skådespelarteoretisk litteratur och intervjuer med experter inom skådespeleri, pedagogik, psykologi samt yoga. LÄS MER

 2. 2. ANSÖKNINGSTIDPUNKTEN ENLIGT MARKNADSMISSBRUKSFÖRORDNINGEN. Från vilken tidpunkt ska MAR börja tillämpas vid en nyintroduktion av aktier?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Måns Hellberg; [2023-03-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I denna uppsats utreds från vilken tidpunkt som aktörer på aktiemarknaden måste efterleva EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR) vid en nyintroduktion av aktier. Svaret beror på hur formuleringen ”ansökan om upptagande till handel [... LÄS MER

 3. 3. Hälso- och sjukvårdsklausul i en framtidsfullmakt. Två rättskomponenters kompabilitet ur rättssäkerhetsperspektiv med komparativ analys

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jeanette Jerrebäck; [2023-02-15]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Framtidsfullmakten är ett relativt nytillkommet institut i svensk rätt som skrivs för att tillförsäkra intresset av att på egen hand kunna utse vem som agerar företrädare i de angelägenheter som framgår av framtidsfullmakten när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, försvagat hälsotillstånd eller annat liknande förhållande varaktigt och i huvudsak befinner sig i hjälpbehov med skötseln av dessa. Framtidsfullmakten kan avse såväl ekonomiska som personliga angelägenheter. LÄS MER

 4. 4. "Pinocchio är en riktig pojke… eller? Artificiell intelligens som bärare av upphovsrättsliga rättigheter"

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Azra Mustafic; [2023-02-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I konstens respektive litteraturens värld har vi börjat få se ”AI-konstnärer”, alltså artificiell intelligens med förmågan att producera konstnärliga och litterära alster. En aktuell fråga är därför hur och ifall dessa AI-konstnärer ska kunna betraktas som upphovspersoner. LÄS MER

 5. 5. A personalized quasi-passive ankleexoskeleton using human-in-the loop optimization approaches

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Ho Ming Kong; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Passive ankle exoskeletons have been proven to successfully decrease muscle demand for walking. The movement of the user’s ankle drives a mechanical clutch and spring, which eventually stores and returns mechanical energy to the user. LÄS MER