Sökning: "utreds"

Visar resultat 1 - 5 av 852 uppsatser innehållade ordet utreds.

 1. 1. GDPR & brexit - Hur påverkas aktörers personuppgiftsöverföring från EU när Storbritannien går från EU-medlemsstat till tredjeland?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Matsson; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vilka konsekvenser kan brexit komma att få för flödena av personuppgifter från EU:s medlemsstater till Storbritannien? I denna uppsats utreds olika alternativ för reglering av personuppgiftsflöden till Storbritannien när det har blivit ett tredjeland. En analys görs av vilka följder dessa skulle kunna få i förhållande till företag som vill skicka personuppgifter från EU till Storbritannien efter brexit. LÄS MER

 2. 2. Straffskalans betydelse för rubriceringen av brott - En studie av effekten av straffskärpningen 1 juli 2017 avseende grov misshandel

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Therese Dahlkvist; [2019-02-08]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : År 2017 beslutade riksdagen om straffskärpning av vissa våldsbrott i brottsbalken (BrB). Denna lagändring innebär bland annat att det lägsta straffet för grov misshandel i 3 kap. 6 § 1 st. BrB är skärpt från fängelse i lägst ett år till fängelse i lägst ett år och sex månader. LÄS MER

 3. 3. Framtidens Vård i hemmet - En utvärdering av möjliga distributionsnätverk för Region Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Sofia Håkansdotter; Victoria Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Vård i hemmet; Distributionsnätverk; Region Skåne; Trender; Distribution; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Future Home Based Care - An Evaluation of Possible Distribution Networks for Region Skåne Authors: Victoria Gustafsson and Sofia Håkansdotter Supervisor LTH: Andreas Norrman, Professor Engineering Logistics, Faculty of Engineering (LTH) at Lund University Supervisor Region Skåne: Helena Rappe, Production analyst, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne and Henrik Sevandersson, Project leader, Meals, Textiles, Morgue, Warehouse & Distribution, Regionservice, Region Skåne Background: Sweden is today experiencing significant demographic changes with a population that is quickly growing in numbers and with a growing share of elders. This puts high demands on health care, and home based care has been identified as a solution to decrease the lack of hospital beds. LÄS MER

 4. 4. Elevernas utveckling av problemlösning genom begreppsförståelse

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Gorstein; Annfäl Al-rudainy; [2019]
  Nyckelord :begrepp; begreppsförståelse; matematikproblem; matematikundervisning; matematiskt språk; problemlösning; vardagsspråk;

  Sammanfattning : Arbetet bygger på en idé om att begreppsförståelse är det centrala i utveckling av elevernas problemlösningsförmåga. Det här arbetets är baserat på lämplig forskning med syfte att utreda vilka effekter en begreppsförståelse har på elevernas problemlösningsförmåga och hur lärare kan undervisa i matematik för att gynna elevernas kommunikation- och resonemangsförmåga. LÄS MER

 5. 5. Omprövningsrätten enligt skadeståndslagen i förhållande till rättskraft

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Ulriksson; [2019]
  Nyckelord :Skadeståndsrätt; omprövningsrätten; skadeståndslagen; rättskraft; 5:5 Skadeståndslagen; preskription;

  Sammanfattning : 5 kap. 5 § SkL innebär ett avsteg från rättskraftsinstitutet och inbegriper två rättsliga principer som kolliderar. Principen om full kompensation för den skadelidande och principen om domens orubblighet, där framförallt skadevållaren ska kunna räkna med att när ersättningen är slutreglerad har den fullgjort sina förpliktelser. LÄS MER