Sökning: "C- IT"

Visar resultat 1 - 5 av 3930 uppsatser innehållade orden C- IT.

 1. 1. Production of the Σ0-bar hyperon in the PANDA experiment at FAIR

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kärnfysik

  Författare :Gabriela Pérez Andrade; [2019]
  Nyckelord :PANDA; hadrons; hyperons;

  Sammanfattning : The PANDA experiment is one of the main pillars of the Facility for Antiproton and Ion Research (FAIR), currently under construction in Darmstadt, Germany. PANDA will be a fixed target experiment designed for the study of non-perturbative phenomena of the strong interaction. LÄS MER

 2. 2. Effekter av psykofarmaka på planktonsamhällen - Experimentell pilotstudie.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Rebecca Winberg; [2019]
  Nyckelord :ciliater; fluoxetin; grönalger; oxazepam; zooplankton;

  Sammanfattning : Till följd av samhällets konsumtion av psykofarmaka, återfinns rester av preparaten i utgående avloppsvatten som oförändrade eller i form av metaboliter. Avloppsvattnet utgör därför en betyd-ande källa till att vår akvatiska miljö exponeras för psykofarmaka, vars verkningsmekanismer på-verkar akvatiska organismsamhällens struktur och funktion. LÄS MER

 3. 3. The demand on unregistered alcohol in Sweden 2001–2016

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Gustav Berglöf; Anastasios Kellidis; [2019]
  Nyckelord :alcohol demand; alcohol market; alcohol policy; excise goods; monopoly; price harmonization; Systembolaget;

  Sammanfattning : The main aim of this study was to estimate the demand for unregistered alcohol in Sweden 2001-2016 and to provide understanding on the determinants of demand for unregistered alcohol. The method used was a multiple linear OLS regression with fixed annual and regional effects. It was found that the relative share of the unregistered market A. LÄS MER

 4. 4. Effects of land use on wetland carbon storage and ecosystem services in the tropics : A first estimation investing rural wetlands in central and eastern Uganda

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap

  Författare :Astrid Hedman; [2019]
  Nyckelord :tropical ecosystems; wetlands; carbon stocks; ecosystem services; climate change;

  Sammanfattning : Wetlands provide important ecosystem services (ES) by storing large amounts of organic carbon (OC) and being of high biological, cultural, and economical value. Uganda is covered by vast wetland areas but has with a booming population rapidly been decreasing due to pressure on lands. LÄS MER

 5. 5. An LLVM backend for the Open Modelica Compiler

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :John Tinnerholm; [2019]
  Nyckelord :LLVM; Compiler construction; OpenModelica; OpenModelica; OpenModelica Compiler;

  Sammanfattning : This thesis presents the construction and evaluation of an LLVM based codegenerator, an LLVM backend. The introduction of an LLVM based backend into the OpenModelica compiler was done to examine the advantages and disadvantages of compiling Modelica and MetaModelica to LLVM IR instead of C. LÄS MER