Sökning: "C- IT"

Visar resultat 1 - 5 av 5690 uppsatser innehållade orden C- IT.

 1. 1. Ett sandkorn innehåller kungariken – eller inte C.G. Jungs svarta böcker i ljuset av brottet med Freud

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Svante Liljeäng; [2024-02-14]
  Nyckelord :Jung; Freud; Psykoanalys; Analytisk psykologi; Black Books; Mytologi; Borderline; Brikolör; Det vilda tänkandet; Lévi-Strauss; Psychoanalysis; Black Books; Mythology; The savage mind; Bricoleur; Analytical psychology;

  Sammanfattning : Carl Gustav Jung started to write his Black books, in which he saw himself analyzing unconscious fantasies, during the same time that he leaved the psychoanalytical movement and broke off his personal relations with Sigmund Freud. This thesis sees the interpretation of these books through a wider contextualization. LÄS MER

 2. 2. Closing loops, opening minds. The role of social capital for knowledge sharing relationships in circular value networks.

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Jacopo Angeloni; Isak Axelson; [2024]
  Nyckelord :Social capital; Knowledge sharing; Circular economy; Value networks; Glass recycling;

  Sammanfattning : In the wake of the threats of climate change and natural resource depletion, an increasing number of companies are aligning their strategies and operations with the concept of the circular economy. The circular economy transition can be enabled by companies adopting novel circular business models, embracing collaboration and knowledge sharing between partners in broad circular value networks. LÄS MER

 3. 3. Fossilfri plast i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem

  Författare :Viktor Wahldén; [2024]
  Nyckelord :Plast; plastanvändning; kol; grönt kol; fossilfri; cirkularitet; kolkällor; avfallsektorn; skogsindustrin; energi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Med bakgrund i den fossilfria omställningen var målet med detta arbete att undersöka hur stort behovet av kol till svensk plastanvändning 2050 är samt att jämföra kolbehovet med mängden tillgängligt fossilfritt kol. För att svara på detta utformades tre scenarier på plastanvändningen. LÄS MER

 4. 4. The association between obesity, low-grade inflammation, self-reported knee symptoms and radiographic knee osteoarthritis in individuals with knee pain : A longitudinal cohort study

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Alma Buer; [2024]
  Nyckelord :osteoarthritis knee pain; artros knä smärta;

  Sammanfattning : Abstract  Background One of the earliest signs of knee osteoarthritis (OA) is knee pain which correlates with inflammation and disease severity. Knee OA affects 260 million worldwide, and is in similarity with obesity, characterized by ongoing low-grade inflammation. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors stigmatiserade attityder i mötet med patienter med HIV/AIDS : En litteraturöversikt med kvantitativ ansats

  M1-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Filippa Johansson; Stina Knutsson; [2024]
  Nyckelord :Human immunodeficiency virus; Nurse; Nursing; Stigmatization; Humant immunbristvirus; Omvårdnad; Sjuksköterska; Stigmatisering;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta sprids mellan personer från blod eller slemhinna via kontaminerade injektioner, blodprodukter eller stickskador. Sjukdomar som humant immunbristvirus (HIV), acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) och Hepatit A, B, C och D. HIV-infektion drabbar immunförsvaret och är en kronisk diagnos. LÄS MER