Sökning: "C- IT"

Visar resultat 1 - 5 av 4992 uppsatser innehållade orden C- IT.

 1. 1. Prototyping an mcSAT-based SMTsolver in Rust

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Dennis Örnberg; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Satisfiability modulo theories, or SMT, is the decision problem of determining whether a set of formulas is satisfiable or not, given one or more background theories. The model-constructing satisfiability calculus, or mcSAT, is a framework used for solving SMT problems. LÄS MER

 2. 2. Mikrokulturer i tre matematiklärares klassrum

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet

  Författare :Mikael Bergman; [2022]
  Nyckelord :Mathematics education; micro cultures; Scaffolding; development zones.; Matematikundervisning; mikrokulturer; Scaffolding; utvecklingszoner.;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Syftet med studien var att undersöka hur mikrokulturer i klassrum påverkar elevernas resultat inom matematik. I denna studie observerades och intervjuades tre lärare kring deras undervisningsmetoder och användning av extra resurser.  I studien framkom att de tre lärarna hade flera olikheter i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till dystoki hos marsvin i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Johanna Cavell; [2022]
  Nyckelord :förlossning; förlossningsproblem; dräktighet; felläge; foster; bäcken;

  Sammanfattning : Marsvin är populära sällskapsdjur som tros ha blivit domesticerade redan på 500–1000-talet. Marsvin blir könsmogna tidigt, honorna vid cirka två månaders ålder och hanarna vid cirka tre månaders ålder. Marsvinshonor är polyöstrala med en cykel på 15–17 dygn där östrus varar i 6–11 timmar. LÄS MER

 4. 4. The Efficiency of Good Software Practices : A Case Study on a Radar Meteor Analysis Software Rewrite

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Kenneth Kullbrandt; [2022]
  Nyckelord :software practices; computer science; rewrite; refactor;

  Sammanfattning : Software engineering as a profession has since early on in its conception been focused with how to best maximize the quality of software. Quality in this regard is both objectively measurable things (like speed, size, and cost) and less measurable things (like conciseness, elegance, and customer satisfaction). LÄS MER

 5. 5. Four years with Cotula coronopifolia  : Monitoring and climate suitability modelling

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för fysiologisk botanik

  Författare :Lina Tomasson; [2022]
  Nyckelord :climate suitability model; Cotula coronopifolia; dispersal mechanisms; expansion speed; invasive alien species;

  Sammanfattning : Cotula coronopifolia is a short-lived plant that originates from South Africa and Namibia. It has been present in Europe since the 18th century. This study includes a monitoring inventory of two C. coronopifolia populations on Öland, Sweden, which has taken place continuously four consecutive years (2018-2021). LÄS MER