Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 1 - 5 av 185 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 1. Att vårda personer som blivit utsatta för sexuellt våld – en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Moa Gustafsson; Tilda Månsson; [2021-02-26]
  Nyckelord :Sjuksköterska; sexuellt våld; upplevelse; vårdrelation;

  Sammanfattning : BAKGRUND: I Sverige blev 31,6 procent av kvinnorna i åldrarna 20–24 år utsatta försexualbrott under 2019. Sexuellt våld kan medföra både psykiska och fysiska skador för offret vilket i vissa fall kräver sjukvård. Dessa skador kan vara exempelvis posttraumatisktstressyndrom (PTSD), depression och könssjukdomar. LÄS MER

 2. 2. Hinder för ett professionellt bemötande av kvinnor som utsätts för våld i nära relationer ur sjuksköterskans perspektiv : - En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola; Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Hemberg Meja; Nathalie Sköld; [2021]
  Nyckelord :bemötande; hinder; kvinnor; mäns våld mot kvinnor; sjuksköterskor; upplevelser; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Våld i nära relationer är ett stort problem i samhället. Det är vanligt att kvinnor som utsätts för våld söker vård för diffusa symtom såsom depression, sömnproblem samt ångest vilket försvårar upptäckten av deras utsatthet. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor utsatta för våld i nära relation : en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Johanna Ahnbo; Ebba Sjöström; [2021]
  Nyckelord :Våld i nära relation; upplevelser; sjuksköterska; omvårdnad; personcentrerad omvårdnad; möte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett vanligt förekommande samhällsproblem både internationellt och nationellt. Våldet kan yttra sig på olika vis och i olika former. Våldet påverkar offret både kortsiktigt och långsiktigt, samt både fysiskt, psykiskt och socialt. LÄS MER

 4. 4. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av hot och våld på akutmottagningar : En systematisk litteraturstudie.

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Charlotte Ottoson; Anna Thuresson; [2021]
  Nyckelord :Emergency department; experience; nurse; threats; violence.; Akutmottagning; erfarenheter; hot och våld; sjuksköterska; upplevelser.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hot och våld mot sjuksköterskor på akutmottagningar är ett stort arbetsmiljöproblem. Akutmottagningen är en plats där akut sjuka och skadade patienter vårdas dygnet runt, det är en plats som ofta skapar rädsla, frustration och oro för patienter och anhöriga. LÄS MER

 5. 5. “Jag vill nästan kalla det för mördarkultur” : En kvalitativ studie om tystnadskultur inom kriminella nätverk

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Petra Eychouh; Moa Forsberg; Ronja Karlsson; [2021]
  Nyckelord :code of silence; criminal gangs; violence; street culture; persistent code of silence; tystnadskultur; kriminella nätverk; våld; gatukultur; ihållande tystnadskultur;

  Sammanfattning : The code of silence is a major social issue because it obstructs the work against criminal networks. It is based on the fact that members of the networks tend not to report crimes or testify, partly due to the norm of not talking to representatives of the judiciary and due to the risk of being subjected to violence. LÄS MER