Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 1. Våga fråga! En enkätstudie om vilka faktorer som påverkar sjuksköterskor att fråga kvinnor om våld i nära relation

  Magister-uppsats,

  Författare :Elin Andreasson; Emmy Byman; [2024-02-12]
  Nyckelord :Emotionella hinder; kirurgisk slutenvårdsavdelning; organisatoriska hinder; sjuksköterska; specialistsjuksköterska; våld i nära relation; vårdrelation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relation är ett nationellt och globalt problem. Våldet, framför allt mot kvinnor är utbrett och mörkertalet tros vara mycket stort. Det finns olika typer av våld och dess konsekvenser är stora för såväl den våldsutsatta som samhället. LÄS MER

 2. 2. Med varje död kvinna, så dör en del av mig : Sjuksköterskors erfarenheter av att möta kvinnor som varit utsatta för våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola

  Författare :Malin Karlmark Widemalm; Emma Von Schéele Frejd; [2024]
  Nyckelord :Challenges; experiences; intimate partner violence; nurses; Sjuksköterskor; erfarenheter; utmaningar; våld i nära relationer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett globalt folkhälsoproblem. Våldet har direkta och indirekta konsekvenser för kvinnor som utsätts. Sjuksköterskor har ett ansvar att hjälpa kvinnor som varit utsatta för våld i nära relationer. Utmaningar och svårigheter att ge den omvårdnad som krävs kan dock uppstå. LÄS MER

 3. 3. Hindrande faktorer för adekvat smärtlindring på akutmottagningen : En integrativ litteraturstudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Julia Emanuelsson; Isabella Brogren; [2024]
  Nyckelord :Akutmottagning; smärta; lidande; patient; akutsjuksköterska; perspektiv; hinder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Akutmottagningen tar emot och behandlar patienter med akuta besvär, såsom olika smärttillstånd. Vården styrs av prioriteringar och patienter med mindre akuta tillstånd får vänta på vård. LÄS MER

 4. 4. När ett barn far illa: vård av ett barn som utsatts för våld eller neglekt : en icke-systematisk litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Liv Engelkes; Ellen Tollsten; [2024]
  Nyckelord :Approach; Child abuse; Management; Person Centered Care; Barn som far illa; Förhållningssätt; Hantering; Personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Bakgrund   Barnmisshandel strider mot både svensk lagstiftning och mot Barnkonventionen. Trots detta far barn illa i Sverige än idag, med konsekvenser som fysisk och psykisk ohälsa samt utebliven utveckling. Om situationen inte upptäcks innebär det ett direkt hot mot barnets hälsa och liv. LÄS MER

 5. 5. Hur gestaltas offer för dödligt partnervåld i media?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Emilia Olsson Stjernberg; [2024]
  Nyckelord :Dödligt våld; media; offer; partnervåld; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Media kan genom sin gestaltning av offer påverka hur samhället ser på offer vilket i sin tur kan påverka människors rädsla för brott. Studier har visat att rädslan tenderar att öka när offret framställs som en vanlig person. LÄS MER