Sökning: "rädsla våld"

Visar resultat 1 - 5 av 234 uppsatser innehållade orden rädsla våld.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av att möta kvinnor inom slutenvården som utsatts för våld i nära relationer : - En allmän litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för hälsa

  Författare :Omayma Akremi; Medhanie Rebecka; [2022]
  Nyckelord :kvinnor; omvårdnad; sjuksköterska; slutenvård; upplevelse; våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem. Cirka var fjärde kvinna i Sverige har blivit utsatt för våld i nära relation någon gång i sitt liv. Det är vanligt att kvinnor som blivit våldsutsatta söker vård inom slutenvården, där sjuksköterskor ofta kan vara den första personen som kvinnorna kommer i kontakt med. LÄS MER

 2. 2. Barn som utsätts för indirekt våld till följd av mäns våld mot kvinnor : En intervjustudie utifrån socialarbetares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Khalat Azeez; Hazal Baysal; [2022]
  Nyckelord :child; indirect violence; family; social workers; perpetrator; risk factors; barn; indirekt våld; familj; socialsekreterare; förövare; riskfaktorer;

  Sammanfattning : The purpose of the following qualitative study was to explore social workers' perspectives on children's experiences of being exposed to domestic violence due to men's violence against women. The purpose was also to explore social workers' perceptions of support measures that used. LÄS MER

 3. 3. Kvinnors upplevelser av våld i nära relation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Shirin Sundberg; Mattias Rundgren; [2022]
  Nyckelord :Healthcare science; Intimate partner violence; Literature review; Nursing; Women.; Kvinnor; Litteraturstudie; Omvårdnad; Våld i nära relation; Vårdvetenskap;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våld mot kvinnor är ett globalt fenomen. Det kan innefatta omsorgssvikt, ekonomiskt, fysiskt, psykiskt, eller sexuellt våld. Våld i nära relation utförs till 85% av en man mot en kvinna. LÄS MER

 4. 4. Examensarbete : Sjuksköterskors uppleverser av arbetsrelaterad stress på akutmottagningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Mari Alsabti; Line Jackson; [2022]
  Nyckelord :Akutmottagning; Arbetsrelaterad stress; Sjuksköterska; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsrelaterad stress bland sjuksköterskor på akutmottagningar är vanligtförekommande och är ett kvarstående problem inom hälso- och sjukvården. Hälso- ochsjukvården är en arbetsmiljö där det är hög arbetsstress som på långt sikt kan leda tillfysiska problem och sjukskrivningar. LÄS MER

 5. 5. Den polariserade fotbollen : Rädsla för våld i samband med Allsvensk fotboll

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Jonathan de Leur; Viktor Nordström; Philip Wennergren; [2022]
  Nyckelord :våld; fotbollsrelaterade ordningsstörningar; rädsla för brott; polis; supportrar; social inlärning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka rädslan för att bli direkt- och indirekt utsatt för våld från såväl besökare som polis i samband med Allsvensk fotbollsmatch. Urvalet bestod av 369 personer som besöker minst en fotbollsmatch per säsong (55 kvinnor och 314 män) med ålder mellan 18-75 år (M=34,59, SD=12,24) där data hämtats in via webbenkäter. LÄS MER