Sökning: "perspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 36936 uppsatser innehållade ordet perspektiv.

 1. 1. VAD SÄGER DINA KLÄDER? En studie om unga kvinnors upplevelser av kläder som identitetsskapande

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Sara Eriksson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Kläder; identitetsskapande; konsumtion; navigering; normer; kategorisering;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att fördjupa förståelsen för sambandet mellan klädval och identitetsskapande bland unga kvinnor. Målet är att undersöka hur klädval bidrar till konstruktionen och uttrycket av identitet inom denna specifika grupp. LÄS MER

 2. 2. “DET ÄR LIKSOM KUL ATT KOMMA TILL JOBBET OCH JAG HAR ALDRIG KÄNT SÅ INNAN FAKTISKT”; En studie om att vara lärare i ett vithetsnormativt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Jonas Andersson; [2023-09-27]
  Nyckelord :Stigmatisering; grundskollärare; kritisk rasteori; yrkesvardag; etnografi; segregation; erkännandeteori;

  Sammanfattning : Målet med kandidatuppsatsen är att undersöka hur lärare upplever sin yrkesvardag. Mot en bakgrund av att läraryrket ofta förstås som ett av de mest belastade yrkena, syftar denna studie till att förstå vad som motiverar lärare till att fortsätta sin yrkesbana. LÄS MER

 3. 3. Elevers perspektiv på lärande till en yrkesroll. En aktionsforskningsstudie tillsammans med elever på ett vård-och omsorgsprogram

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Edefors; [2023-09-25]
  Nyckelord :Yrkesprogram; medskapande elever; aktionsforskning; vård-och omsorgsutbildning; lärmiljö; yrkesroll; arbetsplatsförlagt lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet är att undersöka hur elever som aktiva medskapare i ett aktionsforskningsprojekt kan vara med och utveckla den skolförlagda lärmiljön på ett yrkesprogram. Målet är att synliggöra elevers perspektiv av lärandet till en yrkesroll på ett vård-och omsorgsprogram. LÄS MER

 4. 4. Donationer av överskottsmat i livsmedelsbutik - till vilket värde?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mattias Kristensson; Jesper Leverin; [2023-09-25]
  Nyckelord :Donationer; Matsvinn; Överskottsmat; Värdeskapande; Livsmedelsbutiker; Hinder;

  Sammanfattning : 91 000 ton livsmedelsavfall uppstår idag i svenska livsmedelsbutiker varav en stor del fortfarande är ätbar mat som hade kunnat gå till donationer. Samtidigt lever nästan 7% av Sveriges befolkning i ekonomisk utsatthet och har svårt att täcka nödvändiga kostnader såsom mat. LÄS MER

 5. 5. Paradoxen av second hand: Hur konsumtionen av second hand kläder kan bidra till överkonsumtion

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Anna Ryberg; Olivia Svensson; [2023-09-22]
  Nyckelord :second hand; hållbarhet; överkonsumtion;

  Sammanfattning : I dagens samhälle finns en kultur som präglas av snabba trender, materialism och ständig konsumtion. Modebranschen har mottagit kritik för sin påverkan på arbetarnas villkor, miljön och incitament till ökad konsumtion. Konsumenter blir allt mer medvetna om de negativa effekterna av sina konsumtionsval. LÄS MER