Sökning: "Black-Scholes"

Visar resultat 1 - 5 av 113 uppsatser innehållade ordet Black-Scholes.

 1. 1. Volatility Curves of Incomplete Markets

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Kateryna Chechelnytska; [2020-06-23]
  Nyckelord :Implied volatility; Incomplete markets; Trinomial option pricing model; Black-Scholes option pricing model; Risk-neutral probability;

  Sammanfattning : The graph of the implied volatility of call options as a function of the strike priceis called volatility curve. If the options market were perfectly described by theBlack-Scholes model, the implied volatility would be independent of the strike priceand thus the volatility curve would be a at horizontal line. LÄS MER

 2. 2. Machine Learning Based Intraday Calibration of End of Day Implied Volatility Surfaces

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Christopher Herron; André Zachrisson; [2020]
  Nyckelord :Applied Mathematics; Machine Learning; Statistics; Gaussian Process; Neural Network; Options; Volatility; Implied Volatility Surface; Black Scholes; Tillämpad matematik; Maskininlärning; Statistik; Gaussisk Process; Neurala Nätverk; Optioner; Volatilitet; Implicit Volatilitetsyta; Black Scholes;

  Sammanfattning : The implied volatility surface plays an important role for Front office and Risk Management functions at Nasdaq and other financial institutions which require mark-to-market of derivative books intraday in order to properly value their instruments and measure risk in trading activities. Based on the aforementioned business needs, being able to calibrate an end of day implied volatility surface based on new market information is a sought after trait. LÄS MER

 3. 3. Forecasting Call Option prices : A Quantitative Study in Financial Economics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Nationalekonomi

  Författare :Roger Lundmark; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It is not uncommon that the theoretical price of a model is different from the market price due to various disturbances. The purpose of this study was to analyze how well the original Black-Scholes-Merton model performs accurate forecasts of the option price, where the underlying asset was the NIFTY50 stock index. LÄS MER

 4. 4. Implied volatility expansion under the generalized Heston model

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Hanna Andersson; Ying Wang; [2020]
  Nyckelord :Heston model; Generalized Heston model; implied volatility; implied volatility expansion; Black–Scholes; Monte Carlo method; European options;

  Sammanfattning : In this thesis, we derive a closed-form approximation to the implied volatility for a European option, assuming that the underlying asset follows the generalized Heston model. A new para- meter is added to the Heston model which constructed the generalized Heston model. LÄS MER

 5. 5. Risker och möjligheter med teckningsoptioner : En kvalitativ studie om användning av teckningsoptioner i svenska riskkapitalägda startups

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Alma Gustafsson; Hanna Lewander; [2020]
  Nyckelord :Startups; Venture Capital; Incentive Scheme; Stock Warrants; Black Scholes; Startups; Venture Capital; Incitamentsprogram; Teckningsoptioner; Black Scholes;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie avser att undersöka vilka som är de huvudsakliga problemen och riskerna med teckningsoptioner för de anställda och företagen, samt eventuella åtgärder för att öka användbarheten.   Teori: Studien utgår från teorier som kopplas till teckningsoptioner. LÄS MER