Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 56 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. Har du förstått vad jag säger? : En kvalitativ studie om distansarbetets påverkan på intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Jessica Kok; Alva Mattsson; Lina Rönnqvist; [2022]
  Nyckelord :Kommunikation; distansarbete; kommunikationsmedium; samarbete; kommunikationsstörningar;

  Sammanfattning : Forskningsfrågor: - Hur har en omställning till hybrid- och distansarbete påverkat en organisations interna kommunikation?  - Vilken påverkan har val av kommunikationsmedium på den interna kommunikationen under distansarbete?   Syfte: Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur en övergång till hybrid- och distansarbete påverkar samarbete och intern kommunikation i organisationer. Syftet är också att belysa val av kommunikationsmedium, vilka hinder och störningar som kan uppstå samt vilka utmaningar som är förknippade med distansarbete. LÄS MER

 2. 2. Technologies and Evaluation Metrics for On-Board Over the Air Control

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Aneysha Datta; [2022]
  Nyckelord :Wireless; Performance Metrics; WAVE; DMG; Intra-Vehicular Communication; BER; Simulink; Model-Based Design;

  Sammanfattning : This project has been carried out at the Electronic Embedded Systems Architecture Department at Volvo Construction Equipment (VCE), Eskilstuna, Sweden. It forms the baseline for a stepwise systematic research initiative to convert wired technologies used for certain in-vehicle control and communication components to wireless technologies. LÄS MER

 3. 3. POV: When You Are Black + Spanish : A Discursive Approach to Black Antiracism on TikTok in Spain

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ana Mula Aparicio; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The black population in Spain has been the victim of a process of invisibilisation that dates back centuries, historically discriminated against, and traditionally represented in the media through negative stereotypes. In recent years, the antiracist movement led by this community has found new spaces for expression in new media. LÄS MER

 4. 4. Kejsaren är nak(d)en! - En kvalitativ fallstudie av NA-KD:s kris och dess krisrespons

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Eriksson; Klara Stenberg; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; crisis communication; NA-KD; cancel culture; Rhetorical Arena Theory; Situational Crisis Communication Theory; digitala medier; digital media; krisrespons; crisis response; sociala medier; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie intresserar sig för när en organisations förtroende sätts på spel. Kriskommunikation är i fokus och mer specifikt hur modejätten NA-KD har hanterat ett försök till bojkott, vilket kan kopplas till det aktuella fenomenet cancel culture. LÄS MER

 5. 5. IKT-verktyg slår inte det fysiska mötet : En jämförande fallstudie om chefers kommunikation på distans och på plats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michelle Lorinius; Linnea Östberg; [2020]
  Nyckelord :distance leadership; traditional leadership; digital leadership; ICT; communication; managers communication; Media richness theory; distansledarskap; traditionellt ledarskap; digitalt ledarskap; IKT; kommunikation; chefers kommunikation; Media richness theory;

  Sammanfattning : Verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg) får en viktigare roll inom organisationer, både då medarbetare befinner sig på samma arbetsplats såväl på distans. Att arbeta på distans innebär nya förutsättningar för chefer och kommunikation, något som upplevs vara komplicerat (DeRosa et al. LÄS MER