Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. Technologies and Evaluation Metrics for On-Board Over the Air Control

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Aneysha Datta; [2022]
  Nyckelord :Wireless; Performance Metrics; WAVE; DMG; Intra-Vehicular Communication; BER; Simulink; Model-Based Design;

  Sammanfattning : This project has been carried out at the Electronic Embedded Systems Architecture Department at Volvo Construction Equipment (VCE), Eskilstuna, Sweden. It forms the baseline for a stepwise systematic research initiative to convert wired technologies used for certain in-vehicle control and communication components to wireless technologies. LÄS MER

 2. 2. Kejsaren är nak(d)en! - En kvalitativ fallstudie av NA-KD:s kris och dess krisrespons

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Ebba Eriksson; Klara Stenberg; [2021]
  Nyckelord :kriskommunikation; crisis communication; NA-KD; cancel culture; Rhetorical Arena Theory; Situational Crisis Communication Theory; digitala medier; digital media; krisrespons; crisis response; sociala medier; social media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie intresserar sig för när en organisations förtroende sätts på spel. Kriskommunikation är i fokus och mer specifikt hur modejätten NA-KD har hanterat ett försök till bojkott, vilket kan kopplas till det aktuella fenomenet cancel culture. LÄS MER

 3. 3. IKT-verktyg slår inte det fysiska mötet : En jämförande fallstudie om chefers kommunikation på distans och på plats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michelle Lorinius; Linnea Östberg; [2020]
  Nyckelord :distance leadership; traditional leadership; digital leadership; ICT; communication; managers communication; Media richness theory; distansledarskap; traditionellt ledarskap; digitalt ledarskap; IKT; kommunikation; chefers kommunikation; Media richness theory;

  Sammanfattning : Verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg) får en viktigare roll inom organisationer, både då medarbetare befinner sig på samma arbetsplats såväl på distans. Att arbeta på distans innebär nya förutsättningar för chefer och kommunikation, något som upplevs vara komplicerat (DeRosa et al. LÄS MER

 4. 4. Kommunikationsstrategier vid kritiserade händelser – hur formas kritikhantering i ett samhälle präglat av informationsspridning? : En kvalitativ innehållsanalys av sex företags kommunikationsstrategier vid bemötande av offentlig kritik i sociala medier och hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Axelsson; Rita Cohn; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; word-of-mouth; sustainable development; communication strategies; crisis management; Image Repair Theory; social media; sustainability reports; Web 2.0; CSR; word-of-mouth; hållbar utveckling; kommunikationsstrategier; kritikhantering; Image Repair Theory; sociala medier; hållbarhetsrapporter; Web 2.0;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how companies formulate external communication in social media and sustainability reports when dealing with public criticism linked to sustainable development, in a society where information spreads quickly via social media and thus risk leading to loss of legitimacy and damaged reputation. The study is based on a qualitative method with quantitative elements. LÄS MER

 5. 5. An investigation into trust between an SAV and its passengers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Daiman Khan; [2019]
  Nyckelord :Trust; Passengers; Shared Automated Vehicles; Communication; Interaction; Communication modalities; Feedback.; Förtroende; passagerare; autonoma fordon; kommunikation; interaktion; kommunikationsmodalitet; återkoppling.;

  Sammanfattning : As more and more shared autonomous vehicles (SAVs) are introduced in mixed traffic conditions, it calls upon research exploring the relationship between an SAV and its passengers. It is assumed that in the future SAVs will be completely autonomous, with no operator on-board, resulting in the loss of implicit communication between a driver and a passenger with effects on trust. LÄS MER