Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. Nordiska lärosätens policydokument avseende open access : en jämförande analys

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrika Nyman; [2019]
  Nyckelord :Norden; Open access; Policydokument; Vetenskaplig publicering; Öppen tillgång;

  Sammanfattning : The availability of both research results and data is appealing to different actors, which has increased the interest in open access significantly during the past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as a positive movement as this contributes to a faster spread of information, increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. LÄS MER

 2. 2. An investigation into trust between an SAV and its passengers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Daiman Khan; [2019]
  Nyckelord :Trust; Passengers; Shared Automated Vehicles; Communication; Interaction; Communication modalities; Feedback.; Förtroende; passagerare; autonoma fordon; kommunikation; interaktion; kommunikationsmodalitet; återkoppling.;

  Sammanfattning : As more and more shared autonomous vehicles (SAVs) are introduced in mixed traffic conditions, it calls upon research exploring the relationship between an SAV and its passengers. It is assumed that in the future SAVs will be completely autonomous, with no operator on-board, resulting in the loss of implicit communication between a driver and a passenger with effects on trust. LÄS MER

 3. 3. Nordiska lärosätens policydokument avseende open access - en jämförande analys

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrika Nyman; [2019]
  Nyckelord :Norden; Open access; Policydokument; Vetenskaplig publicering; Öppen tillgång;

  Sammanfattning : The availability of both research results and data is appealing to different actors, which has increased the interest in open access significantly during the past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as a positive movement as this contributes to a faster spread of information, increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. LÄS MER

 4. 4. Nu är det dags för ditt val! : Den politiska kommunikation på sociala medier inför riksdagsvalet 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matabel Nite Omiti; [2019]
  Nyckelord :Political science; social media; political communication election; Retorik; ethos; logos; pathos; sociala medier; dagordningsteori; valrörelser politiska budskap.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine the political material published before the parliamentary elections 2018 from two party leaders who were competing for the prime minister's role in 2018. Stefan Löfven and Ulf Kristersson are the two political actors who present themselves and  their party for the parliamentary elections in 2018. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationskanaler vid intern nyhetsspridning : En fallstudie om hur kommunikationskanaler påverkar den upplevda kommunikationseffektiviteten vid nyhetsspridning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Stina Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Kommunikation; Nyhetsspridning; Intern kommunikation; Intern nyhetsspridning; Kommunikationseffektivitet;

  Sammanfattning : Kommunikation är en förutsättning för att organisationer ska fungera och sätten att kommunicera på har utvecklats i takt med den tekniska utvecklingen. Med det stora utbudet av kommunikationskanaler som finns idag kan det vara svårt att veta vilken kommunikationskanal som lämpas i olika situationer. LÄS MER