Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. Val av intern kommunikationskanal -En generationsfråga? : En kvalitativ studie ur ett medarbetarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Robin Rodestrand; Filip Åberg; [2019]
  Nyckelord :Intern kommunikation; interna kommunikationskanaler; baby boomers; generation X; generation Y.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Val av intern kommunikationskanal - En generationsfråga?   Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi   Författare: Filip Åberg och Robin Rodestrand   Handledare: Agneta Sundström och Kristina Mickelsson   Datum: 2019 - januari   Syfte: Syftet med studien är att ökad förståelsen för hur ledares val av interna kommunikationskanaler kan anpassas efter medarbetares generationstillhörighet och hur den kan bidra till en effektivare kommunikation mellan ledare och medarbetare.   Metod: Studien grundar sig i en hermeneutisk forskningsansats där en kvalitativ forskningsdesign har använts vid insamling av empiri genom semistrukturerade intervjuer med medarbetare inom en specifik organisation. LÄS MER

 2. 2. ”DARLING, WE NEED TO TALK. SWITCH ON YOUR PHONE, PLEASE!” Patterns of Communication Channel Use for Self- Disclosure in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aline Wörle; [2018-07-04]
  Nyckelord :Interpersonal relationships; communication channels; long-distance romantic relationships; geographically-close romantic relationships; self-disclosure; social exchange theory; social information processing theory; media richness theory; media synchronicity theory;

  Sammanfattning : Based on social penetration theory, social information processing theory and mediasynchronicity theory, the present study explores the role of different communicationchannels in romantic relationships in terms of self-disclosure. Especially, it seeks toinvestigate how self-disclosure influences the choice of communication channel usewithin long-distance romantic relationships. LÄS MER

 3. 3. Hur organisationers interna informella kommunikation förändras vid snabb tillväx : En fallstudie på operativa chefers uppfattning av det dagliga informationsflödet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Emelie Blomquist; Ida Håkansson; [2018]
  Nyckelord :Informationslogistik; Informell kommunikation; Intern kommunikation;

  Sammanfattning : För att nå ut med korrekt information till rätt person i rätt tid behöver en organisations kommunikation fungera. Kommunikation är därför grundläggande för att kunna skapa effektivitet och är en bidragande faktor för deras utvecklingskurva. LÄS MER

 4. 4. The Choice of Image Aesthetic in Social Media and its Impact on Consumers - should brands use snapshot images, studio images or a mix between them?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Joel Strömberg; William Julian Robert Vångell; [2018]
  Nyckelord :Social media advertising; Instagram; men s fashion; snapshots; aesthetics;

  Sammanfattning : Social Network Sites (SNS) has emerged as the premier communication-tool for consumers, but also as an important channel for finding product and brand information. In SNS, user-generated content is the norm and bloggers and so called "influencers" (influential SNS-users) have played an important part in developing the networks to commercial platforms. LÄS MER

 5. 5. UWB-based wireless sensor network with medical application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Joakim Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis aims to develop a prototype of a wireless sensor network (WSN) using ultra wideband (UWB) radio and communication. The WSN consists of five sensor nodes and one sink which is connected to an Android smartphone. The smartphone acts as a sensor data management unit and has the ability to display sensor measurements. LÄS MER