Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 1. IKT-verktyg slår inte det fysiska mötet : En jämförande fallstudie om chefers kommunikation på distans och på plats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Michelle Lorinius; Linnea Östberg; [2020]
  Nyckelord :distance leadership; traditional leadership; digital leadership; ICT; communication; managers communication; Media richness theory; distansledarskap; traditionellt ledarskap; digitalt ledarskap; IKT; kommunikation; chefers kommunikation; Media richness theory;

  Sammanfattning : Verktyg för informations- och kommunikationsteknik (IKT-verktyg) får en viktigare roll inom organisationer, både då medarbetare befinner sig på samma arbetsplats såväl på distans. Att arbeta på distans innebär nya förutsättningar för chefer och kommunikation, något som upplevs vara komplicerat (DeRosa et al. LÄS MER

 2. 2. Kommunikationsstrategier vid kritiserade händelser – hur formas kritikhantering i ett samhälle präglat av informationsspridning? : En kvalitativ innehållsanalys av sex företags kommunikationsstrategier vid bemötande av offentlig kritik i sociala medier och hållbarhetsrapporter

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Louise Axelsson; Rita Cohn; [2020]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility; word-of-mouth; sustainable development; communication strategies; crisis management; Image Repair Theory; social media; sustainability reports; Web 2.0; CSR; word-of-mouth; hållbar utveckling; kommunikationsstrategier; kritikhantering; Image Repair Theory; sociala medier; hållbarhetsrapporter; Web 2.0;

  Sammanfattning : This study aims to investigate how companies formulate external communication in social media and sustainability reports when dealing with public criticism linked to sustainable development, in a society where information spreads quickly via social media and thus risk leading to loss of legitimacy and damaged reputation. The study is based on a qualitative method with quantitative elements. LÄS MER

 3. 3. An investigation into trust between an SAV and its passengers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Muhammad Daiman Khan; [2019]
  Nyckelord :Trust; Passengers; Shared Automated Vehicles; Communication; Interaction; Communication modalities; Feedback.; Förtroende; passagerare; autonoma fordon; kommunikation; interaktion; kommunikationsmodalitet; återkoppling.;

  Sammanfattning : As more and more shared autonomous vehicles (SAVs) are introduced in mixed traffic conditions, it calls upon research exploring the relationship between an SAV and its passengers. It is assumed that in the future SAVs will be completely autonomous, with no operator on-board, resulting in the loss of implicit communication between a driver and a passenger with effects on trust. LÄS MER

 4. 4. Nordiska lärosätens policydokument avseende open access - en jämförande analys

  Master-uppsats,

  Författare :Ulrika Nyman; [2019]
  Nyckelord :Norden; Open access; Policydokument; Vetenskaplig publicering; Öppen tillgång;

  Sammanfattning : The availability of both research results and data is appealing to different actors, which has increased the interest in open access significantly during the past decades. Generally, a more openly access to research results is regarded as a positive movement as this contributes to a faster spread of information, increase of visibility of research and the promotion of research collaborations. LÄS MER

 5. 5. Nu är det dags för ditt val! : Den politiska kommunikation på sociala medier inför riksdagsvalet 2018.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Matabel Nite Omiti; [2019]
  Nyckelord :Political science; social media; political communication election; Retorik; ethos; logos; pathos; sociala medier; dagordningsteori; valrörelser politiska budskap.;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to examine the political material published before the parliamentary elections 2018 from two party leaders who were competing for the prime minister's role in 2018. Stefan Löfven and Ulf Kristersson are the two political actors who present themselves and  their party for the parliamentary elections in 2018. LÄS MER