Sökning: "Choice of communication channel"

Visar resultat 11 - 15 av 51 uppsatser innehållade orden Choice of communication channel.

 1. 11. UWB-based wireless sensor network with medical application

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Signaler och System

  Författare :Joakim Lindström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This master thesis aims to develop a prototype of a wireless sensor network (WSN) using ultra wideband (UWB) radio and communication. The WSN consists of five sensor nodes and one sink which is connected to an Android smartphone. The smartphone acts as a sensor data management unit and has the ability to display sensor measurements. LÄS MER

 2. 12. Intern kommunikation balansen mellan struktur och flexibilitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Elin Rudenfors; Elin Lundgren; [2018]
  Nyckelord :Intern kommunikation; kommunikationskanaler; kommunikationsverktyg; informationsöverföring; arbetsstruktur; rutiner; dokumentationer; metaforer; digital kommunikation.;

  Sammanfattning : Rapportens studie kommer att behandla ämnet intern kommunikation i en organisation som ligger i framkant med tekniken. I dagens organisationer så är kommunikation och informationshantering A och O. Då individen besitter olika kunskaper och erfarenheter så kommer individen att tolka och tillämpa information olika. LÄS MER

 3. 13. Kommunikationskanaler för nystartade företag inom servicebranschen : en fallstudie av Akretus AB

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Hanna Lahtinen; [2018]
  Nyckelord :marketing communication; marketing channels; relationship marketing;

  Sammanfattning : Det blir svårare och svårare för företag att nå ut till potentiella kunder genom traditionell marknadsföring. Samtidigt som potentiella kunder är alltmer kritiska till marknadsföring blir också de tillvägagångssätt som finns tillgängliga för företag att marknadsföra sig via allt fler, vilket försvårar företagens val av marknadsföring för just sina tjänster eller produkter. LÄS MER

 4. 14. Hur organisationer använder sociala medier för intern kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Maida Hidic; Anton Rundqvist; [2017]
  Nyckelord :intern kommunikation; kommunikationskanaler; Facebook; Workplace by Facebook;

  Sammanfattning : I en allt mer konkurrerande marknad är kommunikationen av stor betydelse för organisationers överlevnad. I och med nya innovativa tekniker utvecklas kommunikationslösningar som kan effektivisera verksamhetens kommunikation. En ny sådan teknik är sociala medier som växer och blir ett vardagligt sätt att kommunicera på. LÄS MER

 5. 15. Communication and sales channels' role in international market entry for innovative new venture firms : A case study on TLight

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Emma Winblad von Walter; [2017]
  Nyckelord :International market entry; Sales and communication channel strategies; New ventures; Customer perceived value;

  Sammanfattning : Globalisation has taken the world by storm by opening opportunities for new markets and easier communication. The general economic climate during the last decade is one reason to this, and the impact has resulted in internationalisation as a key strategy for survival. LÄS MER