Sökning: "kommunikationskanaler"

Visar resultat 1 - 5 av 355 uppsatser innehållade ordet kommunikationskanaler.

 1. 1. Ett kommunikativt dubbelspel: en kvalitativ studie om motstridiga värden i en kontroversiell bransch

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Trine Lökken; Elin Ekblom; [2019]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; extern kommunikation; kontroversiella branscher; spelindustrin; paradox; kvalitativ textanalys; motstridiga värden; vinstdrivande; ansvarstagande; Social Sciences;

  Sammanfattning : This study aimed to increase the knowledge of how conflicting values within an organization are expressed in the external communication with the help of a text analysis. The study focused on two main communication channels: press releases and commercials that were analyzed with a rhetorical analysis of text and speech and a rhetorical analysis of visual messages. LÄS MER

 2. 2. Marknadssegmentering i modern marknadsföring : En kvalitativ studie om hur segmenteringsstrategier påverkas av förändringar i samhällsnormer

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Paulina Kristiansson; Linn Hasselgren; [2019]
  Nyckelord :Marknadsföring; generation x; segmentering; psykografisk; förändring i marknadssegmentering;

  Sammanfattning : Denna studie började som en kvalitativ deduktion där vi ville skapa en förståelse för vilka marknadsföringsstrategier som har starkt inflytande på generation X och om de skiljer sig från andra ålderssegment. I och med digitaliseringen och sociala mediers uppkomst har klassisk marknadsföring förändrats de senaste två decennierna. LÄS MER

 3. 3. Framgångsfaktorer för användning av Scrum inom Scrum-team i ett konsultföretag : En fallstudie inom ÅF Karlstad

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alma Calmstierna; [2019]
  Nyckelord :Scrum; Scrum Master; Agila-metoder; Agil; projektgrupp; Användning av Scrum; Scrum-team;

  Sammanfattning : Det har funnits problem med systemutvecklingsprojekt som använder agila utvecklingsmetoder, vilka har misslyckats genom att exempelvis bli försenade och senare komma att kräva dyrt underhållsarbete. Scrum är en agil systemutvecklingsmetod som är den mest använda på marknaden. LÄS MER

 4. 4. ”…vad är det som ger den goda relationen? Är det kommunikationen? Var börjar det? Vad är hönan och ägget?” : En kvalitativ studie om den interna kommunikationen mellan HR-funktionen och linjecheferna i en multinationell koncern

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Emilia Berggren; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Internal communication; relationships; roles; communication channels; Human Resource Management; Intern kommunikation; relationer; roller; kommunikationskanaler; Human Resource Management;

  Sammanfattning : Studien har tagit avstamp i samtal med en kontaktperson hos en multinationell koncern. Kontaktpersonen beskrev att det fanns en önskan om att undersöka vilka kommunikationsvägar som är lämpliga att använda för att kommunicera med cheferna gällande HR-arbetet. LÄS MER

 5. 5. Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal : En studie om hur organisationer kan använda Employer branding för att attrahera och rekrytera talangfull personal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Senad Arslanovic; Christoffer Kämpe Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Employer branding; attract; recruit; talent; Employer branding; attrahera; rekrytera; talang;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kamp om talanger är ett problem som kan finnas på en arbetsmarknad. Därför måste organisationer differentiera sig för att kunna tävla om talanger. Att kunna attrahera och rekrytera har blivit allt mer viktigt för organisationer. LÄS MER