Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. Radio based Cooperative Positioning for Vehicle-to-Vehicle Systems in Urban Scenarios

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Hao Wu; [2018]
  Nyckelord :V2V; V2X; CKF; SUMO; GemV2; ns3; algorithm; positioning; urban positioning; non-GPS; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims at improving vehicle positioning in high-speed movement scenarios where global navigation satellite system (GNSS) does not work well. The standard 802. LÄS MER

 2. 2. Distribuerad förstärkt verklighet för att stödja kommunikation mellan arkitekt och beställare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Raafat Hussamadin; [2018]
  Nyckelord :Augmented reality; game engine; distributed communication; network synchronization; Förstärkt verklighet; spelmotor; distribuerad kommunikation; nätverkssynkronisering;

  Sammanfattning : Collaborative design inträffar när flera aktörer samarbetar för ett gemensamt mål eller intresse som inte kan åstadkommas ensamt. Collaborative design sker antingen i ett co-located möte ”ansikte mot ansikte” eller distribuerat möte ”distansmöte”. LÄS MER

 3. 3. Ett svenskt kronvittnessystem - Ett effektivt brottsbekämpningsmedel eller en processuell genväg?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecka Nordlund; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; kronvittne; billighetsskäl; strafflindring; criminal law; straffnedsättning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Flera länder runt om i världen har valt att effektivisera sin brottsbekämpning genom att vidta åtgärder som öppnar upp möjligheter till förhandling mellan brottslingar och brottsbekämpande myndigheter. I Sverige kan rätten använda sig utav strafflindringande omständigheter vid påföljdsbedömningen, omständigheter som i dagligt tal kommit att kallas för billighetsskälen. LÄS MER

 4. 4. Developing a technique for combining light and ultrasound for deep tissue imaging

  Master-uppsats, Lunds universitet/Atomfysik; Lunds universitet/Fysiska institutionen

  Författare :Meng Li; [2018]
  Nyckelord :UOT; Ultrasound Optical Tomography; Monte Carlo; TCSPC; PTOF; Photon time of flight; Ultrasound; US; AOT; Acousto-optical tomography; Spectral hole burning; SHB; ultrasound modulation; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Biological tissues are strongly light-scattering and absorbing media that limit the depth of optical-based imaging. Even though, optical imaging provides good optical contrast information of biological content that is beneficial for clinical diagnostics application. LÄS MER

 5. 5. Software Architecture and Framework for Programmable Automation Controller: A Systematic Literature Review and A Case Study

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Hao Chen; Luyang Xu; [2018]
  Nyckelord :PAC; ICS; Automation control; software architecture;

  Sammanfattning : Background. PAC controller is a strengthened version of PLC controller. Its function is very similar, but its essence and construction are different. PLC and PAC have many successful applications in the field of industrial automation control. LÄS MER