Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 149 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. A graph database implementation of an event recommender system

  M1-uppsats,

  Författare :Alexander Olsson; [2022]
  Nyckelord :Event; Recommender system; Neo4j; Graph database;

  Sammanfattning : The internet is larger than ever and so is the amount of information on the internet.The average user on the internet has next to endless possibilities and choices whichcan cause information overload. Companies have therefore developed systems toguide their users to find the right product or object in the form of recommendersystems. LÄS MER

 2. 2. Chattbotar och Virtuella assistenter : En kvalitativ intervjustudie kring för- och nackdelar med implementering av AI i svenska företag

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Karoline Lindroos; [2022]
  Nyckelord :Artificial intelligence; chatbot; virtual assistant; virtual agent; digitization; communication service; communication tool; Artificiell intelligens; chattbot; virtuell assistent; virtuell agent; digitalisering; kommunikationstjänst; kommunikationsverktyg;

  Sammanfattning : Digitala kommunikationstjänster som chattbotar och virtuella assistenter blir alltmer förekommande och populärt för företag och organisationer att använda sig av. Chattboten och den virtuella assistenten är besläktade datorsystem uppbyggda med bakomliggande teknik som syftar till att efterlikna mänskliga samtal på ett så realistiskt sätt som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors upplevelser av delaktiga anhöriga ien akutsituation prehospitalt och påakutmottagning : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för hälsa och välfärd

  Författare :Moa Hansson; Julia Runberg; [2022]
  Nyckelord :Emergency care; next of kin; nurse; nurses experience; Akutsjukvård; anhöriga; sjuksköterska; sjuksköterskors upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Akutmottagningen är en central punkt i hälso- och sjukvården och där sker en ständig samverkan med andra vårdenheter så som ambulansen. Sjuksköterskor som arbetar inom akutsjukvården behöver kompetens som innefattar avancerade kliniska färdigheter, förmåga att skapa ett helhetsgrepp i en akut situation och medicinska kunskaper. LÄS MER

 4. 4. Offentliggörande av information : En jämförelse mellan europeisk och amerikansk reglering på värdepappersmarknaden avseende offentliggörande av icke-periodiska händelser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Hugo Andersson; [2022]
  Nyckelord :aktiemarknadsrätt; offentliggörande av information; mar; art. 17; form 8-k; emh;

  Sammanfattning : Capital markets are effective allocators of resources and are thus vital to a society’s economic growth. Capital markets in the European Union and the United States are widely regarded as efficient. LÄS MER

 5. 5. Behov av systemintegration i energibranschen : En fallstudie om hur ett behov uppstår.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Informatik

  Författare :Diego Barraza; [2022]
  Nyckelord :System integration; information system; energy companies; digitalization; IT; CRM-system; Systemintegration; Informationssystem; Energibolag; Digitalisering; IT; CRM-system;

  Sammanfattning : Fallstudien har undersökt hur ett behov uppstår av att integrera informationssystem med varandra, vad det innebär för företag som inte väljer att integrera informationssystem och vilka för- och nackdelar det finns det med systemintegration. Fallföretaget som i denna studie kallas för ”Energiföretaget AB” och innehar flera ansvarsområden som anses vara samhällsviktiga tjänster för infrastrukturen. LÄS MER