Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. Nutidsbeskrivning av PFAS i dagvatten för området Frösö Park : Med fokus mot reningsmetoder och hur PFAS-situationen ser ut för framtiden

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Tore Johansson; [2019]
  Nyckelord :Urban runoff; PFOA; PFOS; Purification methods;

  Sammanfattning : PFAS is a relatively new group of contaminants with unique characteristics, which in the early 21st century was understood being dangerous for both humans and the environment. In 2008, EFSA published a report on guidelines for human intake of PFAS. LÄS MER

 2. 2. Hur förändrar smart teknik resurseffektiviteten i fordonsbranschen? : En studie av hur Cyber-Physical Systems och Internet of Things påverkar resurseffektiviteten i personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Helen Mirza; Rade Nikolic; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber-Physical Systems; Industry 4.0; smart technology; manufacturing industry; resource efficiency; automotive; Internet of Things; Cyber-Physical Systems; Industri 4.0; smart teknik; tillverkningsindustri; resurseffektivitet; personbilar;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om smart teknik och man säger att den fjärde industriella revolutionen är på väg. Revolutionen kallas för Industri 4.0 och innebär två tekniska förbättringar, Internet of Things (IoT) och Cyber-Physical Systems (CPS). LÄS MER

 3. 3. Publicering av geografiska data på webben

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Gabriella Olsson; Rickard Ingesson; [2019]
  Nyckelord :open source; geographic data; web map; openlayers; open source license; GNU GPL; BSD; Geographic information systems; GIS; javascript; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In most projects, there is a need to visualize geographic data in a map and in most cases, this is done in an interactive map on a computer, tablet or mobile phone. To be able to publish geographic data on the web, several components are needed. LÄS MER

 4. 4. Citylogistik : med fokus på urbana konsolideringscenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nils Cholat; Ludvig Vall; [2019]
  Nyckelord :Citylogistik; Urbana konsolideringscenter;

  Sammanfattning : I takt med en ökande urbanisering ställs det högre krav på de logistiska flödena in och ut från urbana områden. Detta medför exempelvis ökad trängsel och negativ miljöpåverkan som bland annat beror på den ökade mängden av transporter. Hanteringen av logistiska aktiviteter i urbana områden har samlats under begreppet citylogistik. LÄS MER

 5. 5. Privacy by Design applied in Practice and the Consequences for System Developers

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sara Ervik; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Providing privacy for users is an important matter, data is processed to an increasing extent including sensitive personal information. It is a liability for organizations to take responsibility for the privacy of their users. LÄS MER