Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 137 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. För- och nackdelar med Gamification inom utbildning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :William Stenmark; Sebastiano Bäcklund Lanternone; [2021]
  Nyckelord :Gamification; Motivation; Education; Gamification; Spelifiering; Motivation; Utbildning;

  Sammanfattning : Gamification handlar om att motivera människor till att genomföra uppgifter med hjälp av spelelement i en icke-spelkontext. Användningen av Gamification blir allt vanligare på arbetsplatsen, under träning och inom utbildningen. Forskningen som inriktar sig på Gamification inom utbildning ökar snabbt, men resultaten verkar variera. LÄS MER

 2. 2. Värmekameror för extern detektion – En fallstudie av värmekameror och tillämpningen vid kulturhistorisk bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Johan Green Pettersson; Erik Söderling; [2021]
  Nyckelord :Extern detektion; värmekamera; kulturhistorisk bebyggelse; trähusbebyggelse External detection; thermal camera; cultural heritage buildings; wooden houses; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Det finns flertalet olika externa detektionssystem som kan tillämpas vid kulturhistorisk bebyggelse. Värmekameror är en detektionslösning som kan användas, dock råder brist på tillgänglig dokumentation gällande hur de tillämpas och fungerar i dessa områden. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av sensorbaserat system för personräkning i inomhusmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Joakim Sandström; [2021]
  Nyckelord :IR-sensor; sensors; people counting; image processing; embedded systems; microcontroller; thermopile array; IR-sensor; sensorer; personräkning; bildbehandling; inbyggda system; mikrokontroller; thermopile array;

  Sammanfattning : I det här arbetet presenteras ett system som utvecklats i syfte att kunna räkna personer. Systemet är tänkt att användas i mötesrum för upp till tio personer och använder sig av infraröd teknik i form av thermopile arrayer. I arbetet har tre olika sensorer använts för utvärdering. LÄS MER

 4. 4. On-Site Regeneration of Granular Activated Carbon : A literature study, comparison and assessment of different regeneration methods to find potential on-site regeneration method in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Chinmay Mishra; [2021]
  Nyckelord :Granular Activated Carbon; GAC On-site Regeneration; Cost Estimation Analysis; GAC Chemical Regeneration;

  Sammanfattning : In this thesis project, different existing granular activated carbon regeneration methods/technologies are assessed based on existing literature. The project aims to identify and analyse the method with the highest on-site regeneration potential by using the Himmerfjärdsverket wastewater treatment plant as a reference and performing a cost estimation analysis. LÄS MER

 5. 5. Enhancing the Decoding of Short LDPC Codes with Stochastic Sequences

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för elektro- och informationsteknik

  Författare :Yuyuan Gu; Haien Li; [2021]
  Nyckelord :5G; channel coding; LDPC codes; stochastic decoding; stochastic computation; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Low-Density Parity-Check (LDPC) codes are one of the most popular codes used in nowadays’ communication due to their high coding efficiency at low decoding complexity. With these characteristics, LDPC codes are suitable for high-speed information transmission systems. LÄS MER