Sökning: "disadvantages of information system"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade orden disadvantages of information system.

 1. 1. Vocie picking-systemet på Baxter : "Effektivt men inte vackert"

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institute for Urban Research (IUR)

  Författare :Sofia Gullstrand; Josefine Johansson; [2023]
  Nyckelord :Voice picking-system; efficiency; working environment; Voice picking-system; effektivitet; arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker vilken inverkan voice picking-systemet har på effektiviteten i orderplockningsprocessen samt hur arbetsmiljön påverkas med Baxter som fallföretag. Under det senaste decenniet har ny informationsteknologi haft stor inverkan på logistikbranschen. En av dessa nya teknologier är voice picking-systemet. LÄS MER

 2. 2. Status Mapping of tank to grave management of Low-GWP refrigerants.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sandra Parra Gimeno; [2023]
  Nyckelord :Refrigerant; Blends; Synthetic low-GWP refrigerant; Natural refrigerant; Global Warming Potential GWP ; Tank-to-grave; Interviews.; Köldmedier; Blandning; Globalt uppvärmningspotential GWP ; Låg-GWP köldmedier; Naturligt köldmedier; installation till destruktion; Intervjuer.;

  Sammanfattning : Refrigeration plays a vital role today in various residential, commercial, and industrial processes, requiring refrigerants to facilitate the cooling or heating processes. Over time, refrigerants have undergone significant changes to meet technological, social, environmental, and economic needs. LÄS MER

 3. 3. Machine Vision Based Quality Control and Fault Detection in a Textile Dyeing Machine

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Evelina Morgan; Valter Möller; [2023]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Fault detection systems come in a variety of formats and are used in many different types of machines and industries. They can be used to perform fast and accurate detection, classification and analysis. The need for user interaction can be decreased and by that the general level of automation can be increased. LÄS MER

 4. 4. Digitala och analoga tavlor i pulsmöten : En jämförelse av fördelar och nackdelar

  Kandidat-uppsats, KTH/Produktionsutveckling

  Författare :Wisam Alqayem; Rita Bahnam; [2023]
  Nyckelord :Pulsemeeting; digital boards; analog boards; lean; visual control; Pulsmöte; digitala tavlor; analoga tavlor; lean; visuell kontroll;

  Sammanfattning : Digitaliseringen har en alltmer framträdande roll i vårt dagliga liv, och en sektor som starkt påverkas av denna utveckling är tillverkningsindustrin. Inom tillverkningsföretag strävas det ständigt efter att förbättra processerna och minska onödigt slöseri. LÄS MER

 5. 5. “People seem to understand numbers better than the alphabet” : Experiences and effects of reclassification from SAB to Dewey at a university library

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Julia Ptasznik; [2023]
  Nyckelord :Library; Information; Knowledge Organization; Classification Systems; SAB; Dewey Decimal Classification; DDC; DDK; Infrastructure; Infrastructure Theory; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the effects and experiences of reclassification from the Swedish SAB system to the Dewey Decimal Classification at one of the faculty libraries at Lund University. The background for this study is the National Library report from 2006 where advantages and disadvantages of switching to the DDC were outlined. LÄS MER