Sökning: "lean"

Visar resultat 1 - 5 av 2494 uppsatser innehållade ordet lean.

 1. 1. Affärsystem och Lean : En kvalitativ studie om hur affärssystem kan stöttasmå- och medelstora företag att arbeta enligt Lean

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Leon Thorelli; August Theorin; [2024]
  Nyckelord :Lean; affärssystem; IT-integration; realtidsinformation; pull-produktion; push-produktion; SME; processoptimering; hållbar utveckling; överproduktion.;

  Sammanfattning : Abstrakt SME-företag inom tillverkning kommer under 2000-talet möta oförutsägbara, högfrekventa marknadsförändringar på grund av global konkurrens. Den fjärde industriella revolutionen (samlingsterm för nya intelligenta digitala teknologier i tillverknings- och industriprocesser) gör att nya utmaningar måste mötas som inte bara fokuserar på förbättrade tillverkningsprocesser men också ställer krav på en digital transformation. LÄS MER

 2. 2. Direktörer i diadem : En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Vilma Brommels; Josephine Bäcklund; [2024]
  Nyckelord :Schein s Career Anchors Theory; Social Role Theory; Ethics of Care.; Scheins Karriärankarteori; Rollteori; Social identifieringsteori; Omsorgsetik;

  Sammanfattning : Titel: Direktörer i diadem - En studie kring hur genusroller och stereotyper påverkarkarriärvägar och ledarskap inom företagsvärlden Nivå: Examensarbete på grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi Författare: Vilma Brommels och Josephine Bäcklund Handledare: Monika Wallmon Datum: 2024 – januari Syfte: Syftet med denna studie är att utforska uppfattningar och förväntningar som ställs på män och kvinnor i ledande positioner inom företagsvärlden, med särskilt fokus på hur dessa uppfattningar och förväntningar är rotade i och påverkas av genusroller enligt Social role-teorin samt Edgar Scheins Karriärankarteori. Metod: Blandad metodansats, kombinerade både kvalitativa och kvantitativa tekniker, med tyngd i den kvalitativa delen. LÄS MER

 3. 3. Ett digitalt ekonomiskt bistånd - De ”nya arbetssätten”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Amina Alloune; Yasmin Aghajan; [2024]
  Nyckelord :digital; digitalization; financial support; financial aid; social work; welfare;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to highlight the experiences of social workers regarding the ongoing impact of digitalization on the administration of economic assistance within social services. The literature presented discusses how digitalization influences social workers and clients in the current workplace. LÄS MER

 4. 4. Riskfylld lek - en skräckblandad förtjusning som ger fjärilar i magen! : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om riskfylld lek i förskolans utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Johanna Hansson; Caroline Jonsson; [2024]
  Nyckelord :phenomenography; preschool teacher’s perceptions; risky play; outdoor environment; challenge; fenomenografi; förskollärares uppfattningar; riskfylld lek; utemiljö; utmaning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka kunskapen om förskollärares uppfattningar av riskfylld lek i förskolans utemiljö. Utifrån våra egna tidigare erfarenheter, när vi har varit verksamma i förskola, har vi sett och upplevt att säkerheten hos pedagogerna tar överhand när barnen vill utforska riskfylld lek. LÄS MER

 5. 5. Omsorg i förskolan - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Johan Bergsmark; [2023-10-19]
  Nyckelord :Omsorg; förskola; lärande; beröring;

  Sammanfattning : Svensk förskola har en lång historia av omsorg och även idag har förskolan ett omsorgsuppdrag även om det ofta poängteras att omsorgen ska bilda helhet med lärande och utveckling i den s.k. EduCare-modellen. Trots detta oroar sig flera forskare för att omsorgen tappar mark i förskolan. LÄS MER