Sökning: "lean"

Visar resultat 1 - 5 av 2205 uppsatser innehållade ordet lean.

 1. 1. Economic Preference and Attitudes Towards Alternative Ways to Finance Public Transport

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Ellinor Bernsro; Jimmy Sandgren; [2021-08-17]
  Nyckelord :economic preferences; travel behavior; public policy; fare-free public transport; Västra Götaland;

  Sammanfattning : The public transportation system in the region of Västra Götaland elicits quick and efficient travel, while, simultaneously, decreasing the negative effects of driving. However, the system suffers from various problems, mainly fare-evasion. LÄS MER

 2. 2. Evaluating and selecting innovative ideas in the Front-End of Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Oskar Kivilo; Hugo Ekman; [2021-07-07]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background & PurposeThe inability to recognize and identify new upcoming innovations cause a great amount oflarge established firms to get outcompeted within their market. The challenge to identify newinnovations in combination with companies’ finite resources makes it crucial for companiesto make the right decisions regarding what ideas to select in the Front-End of Innovation. LÄS MER

 3. 3. CHARACTERISTICS OF A LEAN COMPANY A quantitative study analysing the characteristics and environment of a lean company

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Thomas Hendrik Kok; Mikaela Azelius; Milos Cuskic; [2021-06-30]
  Nyckelord :Lean; Sustainability; Modern Management Practices; Regression Analysis; World Management Survey;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to comprehend what the characteristics are for companies thatuse lean, and where they operate. Earlier studies are often from a qualitative approach, wherethis study instead will be from a quantitative approach with survey data. LÄS MER

 4. 4. Simulation of stripper modifications for bioenergy carbon capture by absorption

  Master-uppsats, KTH/Kemiteknik

  Författare :Laia Villar I Comajoan; [2021]
  Nyckelord :BECCS; Carbon capture; Post-combustion absorption; Potassium carbonate; Energy Penalty; BECCS; Koldioxid infångning; Absorption efter förbränning; Kaliumkarbonat; Energistraff;

  Sammanfattning : Att koldioxidutsläppen neutraliseras är avgörande för att begränsa klimatförändringarna. Bioenergi i kombination med separation och lagring av koldioxid (BECCS) är en Teknik som kan generera negativa utsläpp. Det största hindret för dess storskaliga genomförande är de höga energikraven för processen. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Lean med hjälp av värdering, principer och verktyg i ett mindre tillverkande företag : En fallstudie på Ackert Reklam AB

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :John Larsson; [2021]
  Nyckelord :Lean Implementation; Lean Manufacturing; Lean tools; SME; 7 mudas;

  Sammanfattning : I dagens arbetsklimat uppstår hela tiden olika utmaningar för tillverkande företag och organisationer. Ökad konkurrens, utvecklingar av olika tillverknings- och informationstekniker samt alltmer krävande kunder är några av utmaningarna. LÄS MER