Sökning: "forms"

Visar resultat 1 - 5 av 4358 uppsatser innehållade ordet forms.

 1. 1. Hur påverkar fysisk aktivitet bröstcancerpatienter under cytostatikabehandling? : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Karin Berglund; Camilla Widlund; [2019]
  Nyckelord :Breast neoplasms; exercise and health.; Bröstcancer; fysisk aktivitet och hälsa.;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste cancerdiagnosen hos kvinnor i hela världen. I Sverige insjuknar ungefär 20 kvinnor dagligen. Cytostatika ges som en del i behandlingen vilket medför många biverkningar för de drabbade patienterna. LÄS MER

 2. 2. Address and Referential Terms in Swedish and British Schools : A Sociolinguistic Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Amanda Gabrielsson; [2019]
  Nyckelord :Honorifics; Address terms; referential terms;

  Sammanfattning : Modes of address between speakers in Sweden and the U.K differ from each other, yet both countries are influenced by similar mass media and aspects of globalization that otherwise generally lean towards linguistic convergence. Survey data from students and teachers in UK and Sweden has revealed some noteworthy differences. LÄS MER

 3. 3. Socialt stöd som del i kompetensförsörjning : En studie om socialt stöds betydelse för organisationers kompetensförsörjningsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Louise Kasper Lindbäck; [2019]
  Nyckelord :social support; work-life balance; competency management; socialt stöd; work-life balance; kompetensförsörjning;

  Sammanfattning : The aim of the study is to find out how employees and employers consider the importance of social support for the work with competency management of organizations. With the goal of generating balance between work life and personal life of employees and attractiveness and prosperous development of organizations. LÄS MER

 4. 4. “The elephant in the room usually centres around Israel”

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Annemarie Ammer; [2018-12-21]
  Nyckelord :Thematic analysis; antisemitism; antisemitism among Muslims; organisational work;

  Sammanfattning : The Master’s thesis deals with the topic of antisemitism in Sweden and, as an aspect of that, focuses on antisemitic attitudes among Muslims. Antisemitism, the hostility towards Jews, has changed its forms of manifestation throughout history, but persists to the current day. LÄS MER

 5. 5. Individuellt företagande bland personer med utländsk bakgrund i Stockholms stad.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Marco Holthe Gerhard; [2018-12-19]
  Nyckelord :Ensamföretagande; utländsk bakgrund; segregation;

  Sammanfattning : The issue of different forms of employment in Sweden has become particularly relevant in recentyears. One of the most important reasons is the situation for the ever-increasing proportion ofpersons with a foreign background. LÄS MER