Sökning: "unga vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 1642 uppsatser innehållade orden unga vuxna.

 1. 1. (Street)fotboll som ett socialt multiverktyg kan hjälpa till att bygga broar: En antropologisk studie om hur en relativt enkel, tillgänglig, kostnadsfri och social aktivitet kan påverka många individer i olika sammanhang

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :John Samuelsson; [2023-10-12]
  Nyckelord :Streetfotboll; social integration; Identitet; rasism; Antropologi; välfärd; gemenskap; sociala relationer;

  Sammanfattning : Den studien undersöker streetfotboll som en social och pedagogisk plattform för ungdomar och unga vuxna i Sverige med fokus på Svenska Fotbollförbundets projekt Fotbollsligan.Genom kvalitativa intervjuer, visar studien hur streetfotboll kan fungera som ett positivt socialt system för förhandling och hantering av våld och hur det kan bidra till att motverka utanförskap såväl som att skapa sociala nätverk. LÄS MER

 2. 2. Den sociala identiteten och känslan av tillhörighet hos unga vuxna med migrantbakgrund: Berättelser från en lantlig tätort

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Tobias Quevedo; [2023-10-12]
  Nyckelord :Mindre tätort; social identitet; mellanförskap; känslan av tillhörighet; känslan av platstillhörighet;

  Sammanfattning : Integration och utanförskap är fenomen som på senare tid varit i fokus i samhällsdebatterna och många av debatterna har förts i storstadsmiljön, vilket har lämnat rum till studier om mellanförskap i lantliga tätorter för unga vuxna med migrantbakgrund. Denna studie undersöker därför deltagarnas perspektiv på deras sociala identitetsskapande och känsla av tillhörighet i relation till att vara uppväxta i en mindre tätort i Västsverige samt, deras perspektiv på hur dem hanterat att växa upp med en fot på varje sida. LÄS MER

 3. 3. UNGA VUXNA PÅ ARBETSMARKNADEN - En kvantitativ studie om vad som motiverar unga vuxna till arbete

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alicia Helgesson; Susanne Jakobsson; [2023-09-07]
  Nyckelord :Arbetsmarknad; motivation; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på vad unga vuxna mellan 20-26 år motiveras av på arbetsmarknaden idag. Arbetsmarknaden är i ständig utveckling och för att lyckas attrahera rätt medarbetare samt fortsätta vara konkurrenskraftiga är det nödvändigt att vara medveten om vad tilltänkta medarbetare efterfrågar. LÄS MER

 4. 4. Effekter och upplevelser av fysisk aktivitet för barn och unga vuxna med depression - En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Gardtman; Sofia Malmberg; [2023-06-27]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Depression är ett globalt hälsoproblem som orsakar stort lidande. Idag lider fler barn och unga vuxna av depression och konsumerar större mängd antidepressiv medicin än någonsin tidigare. Standardbehandlingen av depression är psykologisk och/eller farmakologisk behandling, fysisk aktivitet erbjuds endast som en tilläggsbehandling. LÄS MER

 5. 5. DÖR JAG SÅ DÖR JAG OCH DET FINNS INGET ATT GÖRA ÅT DET. En uppsats om rädslan för döden hos unga vuxna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Nathalie Bengtsson; Joanna Svensson; [2023-05-03]
  Nyckelord :Döden; dödsångest; rädsla; unga vuxna; makt; terror management theory; identitet;

  Sammanfattning : This thesis examines young adults and their individual experiences of the fear of death and death anxiety. We also sort out what power it holds over them and how it affects their identities and everyday life. LÄS MER