Sökning: "unga vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 1214 uppsatser innehållade orden unga vuxna.

 1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag nu? : Identitetens påverkan hos unga vuxna som vuxit upp som Jehovas Vittnen och blivit uteslutna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi

  Författare :Gisela Bergqvist; [2021]
  Nyckelord :Exclusion; Identity Development; Jehovah s Witnesses; Social Identity Theory; Identitetsutveckling; Jehovas Vittnen; Social identitets teori; Uteslutning;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur identiteten hos unga vuxna som vuxit upp inom Jehovas Vittnen påverkas av en uteslutning. Detta utifrån den sociala identitetsteorin och Marcia´s teori om identitetstatusarna i en identitetsutveckling. Studien var kvalitativ med semistrukturerade intervjuer med åtta unga vuxna fd. LÄS MER

 3. 3. "Ni kan ändå inte förstå, om ni inte gått i mina skor” : En hermeneutisk studie om hur unga vuxna förhåller sig till att bli stigmatiserade som arbetslösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nasrin Rashidi Nik; Mariella Petrus; [2021]
  Nyckelord :Unga vuxna; konsekvenser; hermeneutik; arbetslöshet; stigmatisering; stämpling; Mertons strainteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsterapeuters arbete med unga vuxna med Multipel Skleros : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexander Hjelm; Mathilda van Dijk; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Finns det ett samband mellan koffein och ångest hos unga vuxna? : En kvantitativ tvärsnittsstudie

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för fysisk aktivitet och hälsa

  Författare :Rebecca Livaniou; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka sambandet mellan koffein och ångest hos 18-29 åringar. Den primära frågeställningen är om det finns ett samband mellan koffeinkonsumtion och ångest hos unga vuxna. LÄS MER