Sökning: "unga vuxna"

Visar resultat 1 - 5 av 1185 uppsatser innehållade orden unga vuxna.

 1. 1. Ung Vegan - hur en normbrytande livsstil påverkar identitet och välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Charlotte Ruland; [2021]
  Nyckelord :Veganism; identitet; välmående; ungdomar; unga vuxna; fenomenologi; Social Sciences;

  Sammanfattning : Veganism has become a more common life choice among adolescents today. As this life choice goes against the prevailing societal norm, vegans are subjected to discrimination. LÄS MER

 2. 2. "Ni kan ändå inte förstå, om ni inte gått i mina skor” : En hermeneutisk studie om hur unga vuxna förhåller sig till att bli stigmatiserade som arbetslösa

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Nasrin Rashidi Nik; Mariella Petrus; [2021]
  Nyckelord :Unga vuxna; konsekvenser; hermeneutik; arbetslöshet; stigmatisering; stämpling; Mertons strainteori;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Om ens sociala liv var lika stort som ett hav förr, så är det en vattenpöl nu” En sociologisk studie om Covid-19 och dess påverkan på sociala tillgångar hos unga vuxna i Malmö.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Oskar Andersson; [2021]
  Nyckelord :Sociologi; Social ensamhet; Social isolering; Social solidaritet; Primärgrupp; Sekundärgrupp; Covid- 19; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 har tillsammans med de restriktioner som skapats för att hejda smittspridningen skapat en märkbar social distans individer emellan. Människor spenderar mer tid i ensamhet och social isolering nu än vad de tidigare gjort på grund av nedstängningen och otillgängligheten till ett samhälles sociala arenor. LÄS MER

 4. 4. Att värma upp med statisk stretch eller inte? : En systematisk litteraturstudie på hur statisk stretch vid uppvärmning påverkar utfallet i höjd vid vertikalhopp

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi; Uppsala universitet/Åsenlöf: Fysioterapi

  Författare :My Isaksson; Joe Brereton; [2021]
  Nyckelord :Static stretch; explosivity; warm up; countermovement jump; vertical jump;

  Sammanfattning : Abstrakt  Bakgrund: En allmän uppfattning är att stretching kan påskynda musklernas förmåga till återhämtning, underlätta inlärning av rätt teknik samt minska risken för överbelastningsskador i vissa idrotter (1). Det har presenterats motstridiga resultat om hur statisk stretch påverkar senor samt på de muskulära komponenterna i muscle-tendon unit (MTU). LÄS MER

 5. 5. Hårdhandskar eller silkesvantar? – en rättsanalytisk granskning av särbehandlingen av unga lagöverträdare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Johanna Hellman; [2021]
  Nyckelord :straffrätt; unga lagöverträdare; påföljder; young offenders; juvenile criminal justice systems; juvenile legal consequences; sentencing; ungdomsreduktion; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I det svenska straffrättsliga systemet finns en lång tradition av att särbehandla unga lagöverträdare. Den vedertagna ideologiska uppfattning som ligger till grund för särregleringen framhåller att unga har en outvecklad ansvarsförmåga, att de besitter en ökad sanktionskänslighet samt att samhället bör visa tolerans för den unges mognadsprocess. LÄS MER