Sökning: "etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 1611 uppsatser innehållade ordet etnicitet.

 1. 1. Möt mig halvvägs : utrikesfödda kvinnors upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige, en litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Sofia Brännlund; Fanny Svedberg; [2022]
  Nyckelord :Pregnancy; childbirth; immigrant; experience; Graviditet; Förlossning; Utrikesfödd; Upplevelse;

  Sammanfattning : I takt med att migrationen till Sverige har ökat har barnmorskan i mödra- och förlossningsvården behövt utöka kunskapen kring bemötandet av utrikesfödda kvinnor som genomgår graviditet och förlossning. Forskning har visat att barnmorskor har bristande kunskap i vad som kan påverka den utrikesfödda kvinnans upplevelse av mödra- och förlossningsvården i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Mångkultur och genus i barnlitteratur : En studie av elevers bänkböcker i årskurs 4–6

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

  Författare :Madeleine Henriksson; [2022]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; mångkultur; textanalys;

  Sammanfattning : I denna studie har tre barnböcker analyserats ur ett mångfaldsperspektiv. Syftet med studien är att undersöka aspekterna genus och mångkultur i elevers bänkböcker. Detta är kopplat till ett av skolans uppdrag om att ge eleverna kunskap om mångfald och förståelse för olikheter. LÄS MER

 3. 3. Woe to the Conquered : A study of Roman treatment of defeated foes during the Early Republic, from Veii to Aquilonia

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Historia

  Författare :Rikard Lundberg; [2022]
  Nyckelord :The Other; Representation; Early Roman Republic; Livy; Diodorus Siculus; Dionysius of Halicarnassus; Den andre; Representation; Tidiga Romerska republiken; Livius; Diodorus Siculus; Dionysius från Halikarnassos;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker de olika sätt på vilka romarna beskrivs behandla sina fiender under den tidiga Romerska republiken (509–290 f.Kr). LÄS MER

 4. 4. Narges sökande efter Sitare : En intersektionell analys av Fateme Behros roman I skuggan av Sitare

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Hivi Kalid; [2022]
  Nyckelord :Intersektionell teori; kvalitativ textanalys; genus; etnicitet; sexualitet; Narges; Sitare;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker Fateme Behros roman I skuggan av Sitare där syftet är att ta reda på hur etnicitet, genus och sexualitet samverkar samt om huvudpersonerna Narges och Sitare intar en över- eller underordnad position i relation till etnicitet, genus och sexualitet. Den metod som används för att undersöka detta är en kvalitativ textanalys. LÄS MER

 5. 5. Mellanförskap en ambivalens mellan kultur, estetik och konst : En postkolonial studie av mellanförskapserfarenheter inomkonstnärliga högskolor.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

  Författare :Atorina Adam; [2022]
  Nyckelord :Mellanförskap; postkolonialism; socialkonstruktionism; vita blicken; estetiska preferenser;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att belysa upplevelser av att leva i ett s.k. mellanförskap och därtill attstudera vid konstnärliga utbildningar. Detta analyseras med stöd av postkolonial teori. LÄS MER