Sökning: "Child"

Visar resultat 1 - 5 av 3434 uppsatser innehållade ordet Child.

 1. 1. Lethal Autonomous Robots and the Accountability gap in international criminal law

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Karin Ahrin; [2019-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Lethal autonomous robots (LAR) have revolutionized weapon-technology and warfare with their predicted ability to both select and kill targets without human involvement, permission or control. The lack of control in LAR will challenge many aspects of international law, amongst them international criminal law (ICL). LÄS MER

 2. 2. Vattenförlossning - En deskriptiv retrospektiv journalgranskning med fokus på maternellt och neonatalt förlossningsutfall

  Magister-uppsats,

  Författare :Christine Delsing Malmberg; Louise Ljungqvist; [2019-02-01]
  Nyckelord :Vattenförlossning; maternellt utfall; neonatalt utfall; informerat val;

  Sammanfattning : Background: The current collective research about water birth shows no increased risk for the mother and the child as compared to low risk conventional birth. Internationally, the evidence value of the existing research can be interpreted differently, which can lead to differences in guidelines regarding water birth. LÄS MER

 3. 3. Vården som ges till kvinnor med bröstabscess postpartum – en journalgranskning

  Magister-uppsats,

  Författare :Amanda Mörth; Maria Modig; [2019-02-01]
  Nyckelord :Amning; bröstabscess; barnmorska; stöd;

  Sammanfattning : Background: A breast abscess is a inflammatory condition that affects 0.1 - 0.4% women postpartum each year in Sweden. The treatment is performed with a needle puncture or drainage based on the size of the abscess determined by ultrasound. LÄS MER

 4. 4. I huvudet på en skolkurator - Om genus, intersektionalitet och föräldrars delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Cornelia Håkansson; Sara Svenssen; [2019]
  Nyckelord :Paternity; Föräldraskap; Gender roles; Könsroiller; Parenthood; Faderskap; social constructivism; Socialkonstruktivism; Maskulinitet; Masculinity;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka skolkuratorers syn på sitt eget och föräldrars kön när ett barn är i kontakt med kuratorn. Vi vill undersöka kuratorers syn på pappors deltagande och om föräldrarnas kön påverkar samspelet mellan kuratorn och föräldern. LÄS MER

 5. 5. Pappors upplevelse av oplanerat kejsarsnitt

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Sofie Kamm; Jessica Persson; [2019]
  Nyckelord :ceasarian section; fathers; childbirth; experience; kejsarsnitt; oplanerat kejsarsnitt; pappor; förlossning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2016 var det 7,9 % av förlossningarna i Sverige som avslutades med ett oplanerat kejsarsnitt. Inte bara kvinnan påverkas av ett akut kejsarsnitt, utan även pappan som blir försatt i en överväldigande situation som gör att han kan känna oro både för sin partner och sitt ofödda barn. LÄS MER