Sökning: "Child"

Visar resultat 1 - 5 av 6908 uppsatser innehållade ordet Child.

 1. 1. Delar av en helhet. Tematisk interaktion mellan berättelserna i Sara Stridsbergs "Darling River"

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Snöfrid Sävborg; [2022-02-17]
  Nyckelord :Sara Stridsberg; Darling River; Lolita; Teman; Interaktiva metaforer; Themes; Interactive metaphors;

  Sammanfattning : This essay aims to examine how the different storylines in Sara Stridsberg’s "Darling River" interact and illuminate one another. To achieve this, it uses Max Black’s theory of interactive metaphors, and focuses on three thematic clusters: the sexualised child, victims, and perpetrators; captivity, freedom, and loneliness; and motherhood and motherlessness. LÄS MER

 2. 2. Barns rätt till skydd och barns rätt till delaktighet - (o)förenliga rättigheter? En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares beskrivningar av att arbeta med barn och ungas delaktighet vid LVU-ärenden

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Rebecca Sylten; [2022-02-08]
  Nyckelord :children’s participation; ; article 12 of the convention on the Rights of the child; compulsory care; care of young people special provision act; child perspective; children’s perspective; social worker perspective;

  Sammanfattning : Several investigations and reports show that Swedish social services do not sufficiently provide children’s and young people’s right to participation in cases of care of young people (special provision) act. The aim of this study was to explore how, if at all, social workers working with children and young people in Western Sweden describe themselves working with children’s participations in cases of care of young people (special provision) act. LÄS MER

 3. 3. “THE BEST INTEREST PRINCIPLE” - A qualitative study on the interpretation of “the child’s best interest” by the European Court of Human Rights and national states

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lisa Sandgren; [2022-01-31]
  Nyckelord :European Court of Human Rights; best interest principle; Article 3; Convention on the Rights of the Child; Europe; threefold concept; positive obligations; national courts;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to analyse Article 3, commonly known as “the best interest principle”, from the Convention on the rights of the child (CRC) in European courts. The European Court of Human Right (ECtHR) is the main court of human rights in Europe and the CRC is one of many conventions that falls under their jurisdiction. LÄS MER

 4. 4. Övning är som att lägga ett pussel : En fenomenologisk intervjustudie om stråkinstrumentlärares syn på övning och motivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier (from 2013)

  Författare :Sofie Haglund; [2022]
  Nyckelord :Practice; motivation; string instrument teacher; phenomenological perspective; interview; Övning; motivation; stråkinstrumentlärare; fenomenologiskt perspektiv; intervjuer;

  Sammanfattning : När jag blickar tillbaka på när jag själv gick på kulturskola och spelade cello som barn var det inte mycket fokus på hur jag skulle öva, bara att öva. Med denna studie har jag valt att undersöka hur stråkinstrumentlärare ger ut övningsstrategier och hur de motiverar sina elever till att öva. LÄS MER

 5. 5. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER