Sökning: "Maslow"

Visar resultat 1 - 5 av 161 uppsatser innehållade ordet Maslow.

 1. 1. Vad påverkar konsumenters val av funktionsdryck? : En undersökning om vilka faktorer som påverkar konsumenters val av varumärke på funktionsdrycksmarknaden i Sverige

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Hansson; Angelica Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Funktionsdrycker; hälsa; marknadsföring;

  Sammanfattning : Consumption of functional drinks has grown immensely and companies have identified the market as profitable, which has led the competition within the market to intensify. The choices of products are increasing and that evokes the question which factors consumers value when choosing a brand over another. LÄS MER

 2. 2. The connection between household savings ratio and human development index : Which factors affect the household savings ratio?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Persson; Jerry Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Household savings; human development index HDI ; fixed effect regression model; Keynesianism; Maslow´s behavioral pyramid; permanent income hypothesis;

  Sammanfattning : This thesis investigates which factors affecting savings behavior by using a fixed effect regression model. To see what affects the household savings rate the following independent variables is considered: Natural logarithm of trend per capita income, natural logarithm of deviation from trend per capita income, growth of disposable income, real interest rate, inflation, wealth in relation to household disposable income, foreign savings in relation to disposable income, dependency ratio and human development index. LÄS MER

 3. 3. Millennials’ employer preferences and the role Corporate Social Responsibility plays in them

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen; Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Aron Jahn; Paulina Knopf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate what millennials prefer in their future employers. Three research questions were formulated from the purpose statement: (1) what kind of values do millennials prefer in their future employers? (2) How important are values connected to CSR for millennials? And finally, (3) how do group settings influence the importance of CSR in millennials’ employer preferences? In order to understand and explore the stated purpose, literature on the subjects of millennial employer preference, the millennial labor market and the Scandinavian context are used. LÄS MER

 4. 4. Motivation, relation och hälsopåverkan : En kvalitativ studie som beskrivs utifrån professionellas synsätt i arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Frida Högqvist; Ängla Lönnberg; Victoria Jönsson; [2019]
  Nyckelord :Trauma; motivation; relation; coping; hälsopåverkan; professionella;

  Sammanfattning : Studien syftar till att belysamotivation och relationsskapandei arbetet med barn och ungdomar som upplevt trauma, samt hur arbetet kan påverka professionellas hälsa. Den metodologiska utgångspunkten som används är en hermeneutisk-fenomenologisk kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 5. 5. En studie av lycka utifrån begreppen självförverkligande och självtranscendens : Är lycka en mänsklig rättighet?

  Magister-uppsats, Enskilda Högskolan Stockholm

  Författare :Sara Westfahl; [2019]
  Nyckelord :Lycka; Självförverkligande; Självtranscendens; Mänskliga rättigheter;

  Sammanfattning : This study aims to analyze the concept of happiness via the concepts of self-actualization and self-transcendence. The analyze performs on both an individual level and a level in a society context and also performs from both a descriptive and an analytical perspective. LÄS MER