Sökning: "sociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 2917 uppsatser innehållade ordet sociologi.

 1. 1. FLEXIBELT ARBETE - En kvalitativ intervjustudie om arbetssituationen för hemtjänstpersonal

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sadia Sahaf; [2022-01-20]
  Nyckelord :Hemtjänst; Flexibilitet; Funktionell flexibilitet; Brukartid; Situationella behov;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att ge en bild av vad antal personer som arbetar inom hemtjänsten har för uppfattning om hur de hanterar balansen mellan sina tilldelade arbetsuppgifter och brukarens situationella behov. Teori: Studiens teori omfattas av John Atkinssons (1984) modell ”The Flexible Firm”. LÄS MER

 2. 2. Medarbetarnas förändrade livssituationer efter pandemin - en kvalitativ studie om orsaker till större livsförändrande beslut till följd av Covid 19 pandemin

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Elhan Guleid Abdi; [2022]
  Nyckelord :Motivation; inre motivation; yttre motivation; ledarskapsstilar; utveckling; Social Sciences;

  Sammanfattning : Covid-19 pandemin har haft stor inverkan på alla delar av världen och har bidragit till att människor har varit tvungna att ta livsavgörande beslut. Det finns även individer som själva har valt att gå en annan väg i livet och tagit ett livsförändrande beslut. LÄS MER

 3. 3. "30 million women rejected me" - a narrative analysis of perpetrators of gendered mass murders

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2022]
  Nyckelord :mass murder; misogyny; narrative criminology; hegemonic masculinity; homosociality; male entitlement; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis examines how perpetrators of misogynistic mass murder utilise narrative and storytelling to make meaning of their violent acts towards women. This thesis is hereby an attempt to understand gendered mass violence, and its narrative resources that precede and promote such actions, as part of a wider, misogynist culture centered on a denial of the existence of patriarchal societies and oppression of women. LÄS MER

 4. 4. Varför skiljer sig ungdomsbrottslighet i utsatta områden? - En kvantitativ studie om den socioekonomiska segregationens effekt på ungdomsbrottslighet i utsatta områden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Liza Samakovlis; [2022]
  Nyckelord :Segregation; Socioekonomi; Ungdomsbrottslighet; Utsatthet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den socioekonomiska segregationen har fått konsekvenser för både individen och samhället i form av bristande integration och näringsliv, ökad otrygghet och ojämlika förutsättningar för individer att göra val som styr deras livskvalitet. Segregationens konsekvenser kan anses vara extra påtagliga i Sveriges utsatta områden. LÄS MER

 5. 5. “Kom här min tös, så kommer du förstå” - En kvalitativ undersökning om kvinnliga Malmö FF-supportrars interventioner i ett mansdominerat fält.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Simon Nylander; [2022]
  Nyckelord :Fotbollssupportrar; Manlig hegemoni; Symboliskt kapital; Revolterande strategier; Mansdominerat fält.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Both football and football fandom is historically male dominated. Female fans in football are a minority in all aspects of the sport and its surroundings. This study aims to analyze how female football fans cope in the heavily male dominated space of the football arena crowd. LÄS MER