Sökning: "market complexity"

Visar resultat 1 - 5 av 572 uppsatser innehållade orden market complexity.

 1. 1. Market Intelligence within Software Procurement

  Master-uppsats, Lunds universitet/Innovationsteknik

  Författare :Sofia Frändberg; Alina Liljeäng; [2022]
  Nyckelord :Market Intelligence; Software Markets; Software Procurement; Information Processing Theory; Information Requirements.; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : With the dawn of the digital era, software solutions are becoming of increasingly strategic importance for corporations, and due to the complexity of the products and the huge lock-in effects which they often give rise to, software-procurement is growing into a critical activity. However, due to the phenomena of information overload, finding and making use of the right information when making strategic decisions is becoming increasingly difficult, resulting in the need for organizations to overlook their information processing capacities in order to ensure the quality of such selections. LÄS MER

 2. 2. Industry-specific Fuzzy Front End : A multiple case study in the Swedish medical device industry

  Master-uppsats, Högskolan i Halmstad

  Författare :Jesper Johansson; David Rosendal; [2022]
  Nyckelord :Fuzzy front end; innovation; uncertainty; complexity; equivocality; medical device industry and public sector;

  Sammanfattning : Background: Medical device companies must consider different laws and regulations when developing new products. Not just laws and regulations put on themselves, but also laws and regulations put on the market, including the public sector. LÄS MER

 3. 3. Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework : En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alessandro Schillaci; Artur ter Harkel; [2022]
  Nyckelord :Leadership; Real estate agents; Competing Values Framework; Paradoxical leadership; Behavioral complexity.; Ledarskap; Fastighetsmäklare; Competing Values Framework; Paradoxalt ledarskap; Beteendemässig komplexitet;

  Sammanfattning : Titel: Att leda i en komplex miljö med Competing Values Framework. En studie av ledarroller i den svenska fastighetsmäklarbranschen. Nivå: Kandidatexamen i företagsekonomi Författare: Artur ter Harkel, Alessandro Schillaci Handledare: Dr. LÄS MER

 4. 4. Managing a diversified business model portfolio : A digital platform company perspective

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Viktor Andersson; Filip Möcander; [2022]
  Nyckelord :Business models; Business Model Diversification; Business Model Innovation; Business Model Integration; Cannibalization; Synergy;

  Sammanfattning : In parallel with the popularization and widespread diffusion of the internet, interest in the concept of different business models (BM) has increased dramatically, attracting the attention of both scholars and managers alike (Dodgson, Gann and Phillips, 2013). As a result, an increasing number of businesses decide to establish themselves and compete in the digital arena (Lee, 2001); many of which are employing what is called a platform model capitalizing on the ability to operate with several BMs simultaneously (Gu, Kannan and Ma, 2018; Aversa, Haefliger, Hueller and Reza, 2021). LÄS MER

 5. 5. Föråldrad lagstiftning och traditionell bransch - hur kan fastighetsbranschen bemöta utmaningarna med delade ytor?

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Jakob Johansson Streijffert; Ella Svensson; [2022]
  Nyckelord :affärsmodell; delningsekonomi; delningskoncept; hyreslagen; hyresavtal; kommersiella fastigheter; kommersiella lokaler; mervärdesskattelagen; moms; coworking; delade ytor; samutnyttjade ytor; cirkulär ekonomi; frivillig skattskyldighet; flexibla avtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Delningsekonomi är ett växande fenomen i samhället. Kortfattat handlar delningsekonomi om att använda underutnyttjade resurser bättre genom att dela. Att dela ytor kan innebära en mer effektiv användning av befintliga byggnader vilket potentiellt kan minska behovet av nyproduktion. LÄS MER