Sökning: "market complexity"

Visar resultat 1 - 5 av 529 uppsatser innehållade orden market complexity.

 1. 1. Covid-19 och dess påverkan på tillverkande företag Hur har ett tillverkande företag hanterat pandemin och dess utmaningar?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Filip Rehnman; Albin Ternstrand; [2021-06-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of the study is to examine the effect Covid-19 has had on manufacturing companies.It begins with a review of how the supply chains have tackled earlier disturbances and thepotential implications that can follow. LÄS MER

 2. 2. Balancing relationship between academia and business community in terms of soft skills supply and demand in the labour market

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Anastasiia Reznikova; [2021-06-29]
  Nyckelord :Labour market; Academia; Actors; Institutional logics; Institutional complexity; Multiple institutional logics; Market logic; Professional logic; Soft skills;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 3. 3. The Effects of qualitative Attributes of Sustainability Reports on Investors Trading Behavior

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Ensieh Mahi; [2021-06-24]
  Nyckelord :sustainability report; textual analysis; readability; specificity; abnormal trading volume;

  Sammanfattning : MSc in Accounting and Financial Management.... LÄS MER

 4. 4. Sustainability Management in large German companies : An analysis of the motives for conducting sustainability management and the roles of sustainability managers and experts

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Leonie-Isabelle Bimczok; Laura Juárez Wichmann; [2021]
  Nyckelord :Sustainability Management; Sustainability Experts; Sustainability Managers; Large German Companies; Sustainable Organizational Change;

  Sammanfattning : Implementing and conducting sustainability management in businesses today presents an urgent but also complex challenge for large German companies. To react to the fast-changing regulations and demands on the market and to reduce the complexity of sustainability, organizations have introduced sustainability departments as well as sustainability experts and managers. LÄS MER

 5. 5. Den heliga och obefintliga modern : en kvalitativ textanalys av den svenska mediala debatten kring surrogatmödraskap

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Saneh Nordenmark; [2021]
  Nyckelord :Surrogatmödraskap; Surrogatmoder; Moderskap; Socialt arbete; Intersektionalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån en granskning av mediedebatten undersöka framställningen av fenomenet surrogatmödraskap för att utforska dess komplexitet utifrån ett intersektionellt perspektiv och med ett fokus på surrogatmoderns position.  I studien granskas 34 tryckta källor från de sex största dags- och kvällstidningarna i Sverige, begränsat till tidsperioden 2018-04-25 till 2021-04-25. LÄS MER