Sökning: "market complexity"

Visar resultat 1 - 5 av 492 uppsatser innehållade orden market complexity.

 1. 1. Är det öppet köp på utbildningen? : En kvalitativ studie om två högskolors utformande av strategisk kommunikation till presumtiva studenter.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emelie Arvidsson; Emma Arvidsson; [2021]
  Nyckelord :Education; strategic communication; university; student; customer; Gothenburg School of Business; Economics and Law; Stockholm School of Economics; Utbildning; strategisk kommunikation; högskola; student; konsument; Handelshögskolan i Göteborg; Handelshögskolan i Stockholm;

  Sammanfattning : Den utbildningsmarknad som utvecklats de senaste decennierna har alltmer inneburit att lärosäten strategiskt arbetar med relationsbyggande kommunikation för att sälja sina utbildningsutbud. Problemområdet omfattar därmed en komplexitet inom utbildningskommunikation hos högskolor. LÄS MER

 2. 2. Outsourced or Outforced? : A study on multi-sided food delivery platforms in the gig economy: the business actor perspective.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Torbjörn Moxstad; Julia Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Gig economy; digital platforms; multi-sided platforms; outsourcing; food delivery industry;

  Sammanfattning : The growth of the gig economy has resulted in an increased interest in the relatively new phenomenon of multi-sided digital platforms. Previous research has naturally been focused on one of the key actors on these platforms, namely the gig workers, and how the gig economy has affected the labor market. LÄS MER

 3. 3. Stochastic Model Identification and Model Metrics with Deep Learning Applications

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Berk Alp Yilmaz; [2020]
  Nyckelord :Event study; Abnormal Returns; ARIMA; Kalman Filter; Deep Learning;

  Sammanfattning : Each economic event has a dynamic effect on the market due to decision complexity for agents valuating rare events. The more complex is the event, the more it takes for the markets to incorporate the new information. The goal of this thesis is to explore the dynamic effects of economic events on equity returns and statistical indicators. LÄS MER

 4. 4. Den kommersiella transaktionsprocessen för fastigheter i Sverige : En jämförande analys av transaktionsrådgivarrollen och fastighetsmäklarrollen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Emil Lilja Obroucka; [2020]
  Nyckelord :Commercial real estate; Transaction advisory; Realty; Kommersiella fastigheter; transaktionsrådgivning; fastighetsmäkleri;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker och analyserar transaktionsrådgivarrollen genom en jämförelse av transaktionsprocesserna fastighetsmäklaren respektive transaktionsrådgivaren verkar i. För den stora allmänheten är rollen som transaktionsrådgivare tämligen okänd. LÄS MER

 5. 5. Suggestions for implementation of Statistical Process Control in Lithium-ion battery processes : A field study at Northvolt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Maximilian Trydegård; Magnus Blide; [2020]
  Nyckelord :SPC; Statistical process control; Lithium-ion; Battery; implementation;

  Sammanfattning : Due to growing awareness of sustainable development and renewable sources of electricity, the public demand for electric cars has increased during the last decade, Lithium-ion batteries are used to power today's electric cars and the batteries are mainly produced in Asia. The need for batteries in the automobile industry in Europe has led to the birth of many new organisations, Northvolt is one of them. LÄS MER