Sökning: "Anna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 346 uppsatser innehållade orden Anna Larsson.

 1. 1. Rehabiliteringsmetoder för hundar efter operation av osteokondros i bogleden : en enkätstudie riktad till djurhälsopersonal och icke-djurhälsopersonal i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Färnström; Emelie Larsson; [2022]
  Nyckelord :artroskopi; djurhälsopersonal; fysioterapi; OCD; osteokondros dissecans; rehabilitering;

  Sammanfattning : Osteokondros (OC) och osteokondros dissecans (OCD) i bogleden är vanliga tillväxtrubbningar och utvecklingssjukdomar hos unga hundar av medel- till stora raser. Dessa sjukdomar behandlas ofta kirurgiskt och den vanligaste metoden för både diagnostik och åtgärd är artroskopi. LÄS MER

 2. 2. Den laborativa undervisningens möjligheter för begreppsbildning : En litteraturöversikt kring hur laborativ undervisning kan gynna elevers begreppsbildning av vattenmolekylen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Larsson; Maja Birgersson; Rebecca Bille; [2022]
  Nyckelord :vatten; vattenmolekyl; lågstadie; laborativ undervisning; multimodal undervisning; stöttning; kommunikation; interaktion;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt syftar till att undersöka hur lågstadieelever skapar mening i laborativ undervisning i naturvetenskap. Utgångspunkten i arbetet kommer från uppfattningen att många lågstadieelever tycker naturvetenskapsämnet är svårtillgängligt och upplever en problematik kring det abstrakta. LÄS MER

 3. 3. I mötet med depressiv ohälsa på äldreboende : En intervjustudie med vård- och omsorgspersonal om förekomst, symtom och bemötande av depressiv ohälsa bland äldre

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Ingela Fagermalm Larsson; Sacdia Abdi Shugri; [2022]
  Nyckelord :Depressive illness; elderly; nursing home; care and nursing staff; ageism; social work; Depressiv ohälsa; äldre; äldreboende; vård-och omsorgspersonal; ålderism; socialt arbete;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: I mötet med depressiv ohälsa på äldreboenden Handledare: Anna Siverskog Examinator: Klas Borell Forskning pekar på en betydande omfattning av depressiv ohälsa bland äldre på äldreboende, något som medför mänskligt lidande och hög belastning på samhället. Mot den bakgrunden ämnar följande studie undersöka förekomst och symtombild av denna ohälsa utifrån vård-och omsorgspersonals erfarenheter. LÄS MER

 4. 4. Slöjdens betydelse för elevers välbefinnande : En studie om hur slöjden bidrar till elevers välmående i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Larsson; Kerstin Kretschmar; [2022]
  Nyckelord :slöjd; välbefinnande; relationer; kreativitet;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka elevers upplevelser av lektioner i textilslöjd med fokus på välbefinnande. Under de år som vi har varit både lärarstudenter och yrkesutövande lärare inom textilslöjd har vi båda reflekterat över och intresserat oss för elevers mående, speciellt när de har slöjd och lär sig olika hantverkstekniker. LÄS MER

 5. 5. Attribut som påverkar dina gröna köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Matilda Werdien; Johanna Larsson; Anna Fasson Rydman; [2022]
  Nyckelord :Cognitive dissonance; Greenwashing; Marketing; Groceries and Purchase decision process; Kognitiv dissonans; Greenwashing; Matvaror och Köpbeslutprocessen;

  Sammanfattning : Flera undersökningar har under de senaste åren visat på hur företag använder sig av miljömässiga budskap i sin marknadsföring för att framhäva sina produkter som mer miljövänliga än vad de i själva verket är, så kallad greenwashing. Genom det enorma utbudet som finns tillgängligt för nutidens konsumenter och de olika influenser de får till sig genom reklam kan det vara svårt för den enskilda konsumenten att avgöra om produkten är trovärdig eller inte. LÄS MER