Sökning: "Anna Larsson"

Visar resultat 1 - 5 av 319 uppsatser innehållade orden Anna Larsson.

 1. 1. Att bemöta våldsutsatta kvinnor i vården : Ur ett omvårdnadsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola

  Författare :Anna Klerevall; Karolina Larsson; [2020]
  Nyckelord :Compassion; Intimate partner violence; Nursing care; Patient encounter; Suffering; Bemötande; Lidande; Medlidande; Omvårdnad; Våld i nära relation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Globalt sett utgör kvinnor en omfattande riskgrupp för våld i nära relation, vilket resulterar i ett lidande för kvinnan till följd av varierande hälsorisker. Sjuksköterskan innehar ett betydande ansvar gällande identifiering av våld. LÄS MER

 2. 2. Faktorer som påverkar sjuksköterskors implementering av evidensbaserad omvårdnad i kliniskt arbete - litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Anna Larsson; Elisabet Nyman; [2020]
  Nyckelord :evidensbaserad omvårdnad; implementering; hinder; främjande faktorer; erfarenheter;

  Sammanfattning : Det finns idag stora variationer i vården, vilket betyder att vården inte alltid baseras på bästa tillgängliga kunskap. Sjuksköterskor har ansvar att tillhandahålla god och säker omvårdnad och måste kritiskt granska och reflektera över omvårdnaden i den egna verksamheten. LÄS MER

 3. 3. Det tredje subjektet : Postmänskligt subjektsfinnande i The Murderbot Diaries, en analys av en cyborgs subjektsutvecklande utifrån posthumanistisk teori

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Anna Larsson; [2020]
  Nyckelord :subject; identity; Murderbot; posthumanism; posthuman; science fiction; Subjekt; The Murderbot Diaries; science fiction; identitet; kropp; posthumanism; postmänskligt;

  Sammanfattning : This paper analyses the process of achieving a subject of being in a posthuman character named Murderbot from the books called The Murderbot Diaries by Martha Wells. Science Fiction doesn’t have a natural place in Sweden academic discourse because it’s looked upon as a lesser form of literature. LÄS MER

 4. 4. Hur framställer lokalmedia och riksmedia idrottskvinnan under 1940-talet?Textanalys av friidrottaren Anna ”Nora-Anna” Larssons framställning i lokalmedia och riksmedia under 1940-talet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Linda Flodman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna undersökning har som syfte att undersöka hur lokalmedia och riksmedia framställer idrottskvinnan under 1940-talet. Detta görs genom att studera friidrottaren Anna ”Nora-Anna” Larsson mellan åren 1943–1949 utifrån lokaltidningen Nora Stads och Bergslagens Tidning och rikstidningarna Aftonbladet, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet och Allsport. LÄS MER

 5. 5. Nyanlända vårdnadshavares första möte med den svenska förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anna Larsson; Dalina Kita Sahitolli; [2020]
  Nyckelord :Nyanlända; Vårdnadshavare; Förskolan;

  Sammanfattning : Denna studie handlar om hur nyanlända vårdnadshavare upplever mötet med den svenska förskolan. Intervjuerna fokuserar vårdnadshavare som är eller har varit nyanländ inom de senaste sex åren. LÄS MER