Sökning: "artificial intelligence"

Visar resultat 1 - 5 av 333 uppsatser innehållade orden artificial intelligence.

 1. 1. Digitaliseringens påverkan på revisionsprocessen -Hur den fortsatta digitaliseringen inom revisionsprocessen hanteras av revisionsbyråer i Sverige

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carl Weijerman; Viktor Johansson; [2019-02-12]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns idag studier som tyder på att revisionsbranschen står inför en stor förändring i takt med en fortsatt digitalisering. Digitaliseringen är ett faktum som revisionsbyråerna inte kan välja bort. LÄS MER

 2. 2. Artificiell Intelligens inom medicinsk bilddiagnostik : En allmän litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Mats Rönnqvist; Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI; Deep Learning; Machine Learning; CADe; CADx; Artificiell Intelligens; AI; djupinlärning; maskininlärning; CADe; CADx;

  Sammanfattning : Bakgrund: Artificiell Intelligens (AI) kommer in i vårt samhälle och våra hem i allt större utsträckning. Inom sjukvården och radiologin kan AI utgöra ett hjälpmedel för både radiologer och röntgensjuksköterskor i deras profession. LÄS MER

 3. 3. AI for Dementia

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jacob Håvik; [2019]
  Nyckelord :Artifical intelligence; Dementia; Cost-effectiveness; Healthcare.; Business and Economics;

  Sammanfattning : The current healthcare system in Sweden suffers from major problems when it comes cost-efficiency and delivery of healthcare services. Unsustainable increase in healthcare cost over the past few decades has led to that Government funding is no longer keeping pace with increasing demand and complexity. LÄS MER

 4. 4. Upphovsrätten v. Artificiell Intelligens - En studie om relationen mellan upphovsrätten och artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Mikael Szalay; [2019]
  Nyckelord :artificial intelligence; artificiell intelligens; upphovsrätt; lag; immaterialrätt; ensamrätt; verkshöjd; intrång; robot; maskin; dator; copyright; intellectual property; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The relationship between copyright law and the technical advancement of today can be questioned when non-human actors has begun to generate artistically recognized works. The new actors are regarded to as the artificially intelligent robots, machines and computers. LÄS MER

 5. 5. Lethal Autonomous Weapons Systems : att addera ett människorättsligt perspektiv

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Frida Reisdal; [2019]
  Nyckelord :dödliga autonoma vapensystem; artificiell intelligens; humanitär rätt; människorätt; mänskliga rättigheter; Social Sciences;

  Sammanfattning : Lethal autonomous weapons systems (LAWS), as they are dependent on artificial intelligence (AI), do not yet exist. Nevertheless, their future compliance with International Humanitarian Law (IHL) is currently an issue requiring research and debate. Hitherto, less has been said regarding LAWS’ compliance with International Human Rights Law (IHRL). LÄS MER