Sökning: "Camilla Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 136 uppsatser innehållade orden Camilla Andersson.

 1. 1. Vad är särskilt med ett särskilt begåvat barn?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Emelie Andersson; Camilla Nyström; [2021-02-08]
  Nyckelord :Gifted children; very able children; phenomenographY; identification; special educator;

  Sammanfattning : Syfte Det övergripande syftet med studien är att få kunskap om hur sju specialpedagoger uppfattar att särskild begåvning hos barn yttrar sig. Vidare är syftet att undersöka hur dessa specialpedagoger uppfattar särskilt begåvade barns behov av stöd i skolan och hur stödet kan se ut. LÄS MER

 2. 2. Personcentrerad vård : Systematisk litteraturstudie ur sjuksköterskans perspektiv

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; Malin Landin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Utmaningar som kan uppstå i ett flerspråkigt matematikklassrum : en studie om vilka utmaningar pedagoger kan möta i ett flerspråkigt matematikklassrum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Camilla Andersson; Matilda Nyberg Dalquist; [2021]
  Nyckelord :Flerspråkighet; matematik; kodväxling; scaffolding; diskurser; språknormer;

  Sammanfattning : I Sverige idag talas det mer än 150 olika språk. Flerspråkigheten medför nya utmaningar och nyvunna insikter. Vi har därför valt att fördjupa oss i den språkliga kommunikationen i det matematiska klassrummet. Syftet med studien är att identifiera utmaningar som kan uppstå vid mötet av andraspråkselever i matematikundervisningen. LÄS MER

 4. 4. Äldres upplevelser av ensamhet: en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Erika Andersson; Camilla Wikholm; [2021]
  Nyckelord :Elderly people; experience; loneliness; Ensamhet; upplevelse; äldre;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ensamhet är ett växande problem i samhället och särskilt bland den äldrebefolkningen. Ensamhet symboliseras som en upplevelse och kan vara ett frivilligt eller ofrivilligt val. Tidigare forskning har visat att ofrivillig ensamhet kan medföra negativa hälsoeffekter. Syfte: Att beskriva äldres upplevelser av ensamhet. LÄS MER

 5. 5. Organisatorisk och social arbetsmiljö : En kvantitativ studie om arbetsmiljöns effekt på arbetstillfredsställelse samt skillnader mellan arbetare och tjänstemän

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Lena Andersson; Camilla Andersson; [2021]
  Nyckelord :arbetsmiljö; krav; kontroll; socialt stöd; arbetstillfredsställelse; arbetare; tjänstemän;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att analysera hur den sociala och organisatoriska arbetsmiljön upplevs av de anställda på ett värmländskt järnverk och hur arbetsmiljön påverkar arbetstillfredsställelsen. Vi vill också undersöka om det är några skillnader mellan tjänstemän och kollektivanställda när det kommer till den upplevda arbetsmiljön. LÄS MER