Sökning: "Child abuse"

Visar resultat 1 - 5 av 292 uppsatser innehållade orden Child abuse.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter vid misstanke att barn far illa

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Salma Gesey ; Ly Nguyen; [2019]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Nurse ability; Nurse experience; Nursing role;

  Sammanfattning : Background: The number of children abused in Sweden has increased in last years. All children have the right to live a safe life and receive a good development during their upbringing. It is important that the child's basic needs are met for the child to have a good development. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av barn som misstänks fara illa eller som far illa. : En litteraturbaserad studie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Frida Årstrand; Marie   Östlind; [2019]
  Nyckelord :Child abuse; Child maltreatment; Nurses´ experiences; Nursing; Qualitative study.;

  Sammanfattning : Background: Child maltreatment has since 1979 been a punishable crime according to Swedish law but is still occurring in society today. All sorts of physical, psychological, sexual violence, neglect and exploitation of an individual under 18 years old was qualified as child maltreatment. LÄS MER

 3. 3. ”Att vara förälder till ett barn i missbruk innebär att du måste ha ett stöd runt omkring dig, annars går du sönder.” : En kvalitativ studie om föräldrar till barn med missbruk och deras upplevelser av socialtjänstens stöd och bemötande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Kathrine Solbakk Andreassen; Botan Tokay; [2019]
  Nyckelord :Children; family; parents’ experiences; social work; substance abuse;

  Sammanfattning : The purpose of this qualitative study was to gain knowledge about parents of children with substance abuse and their experiences of social services support and treatment. The data collection consists of seven individual qualitative and semi-structured interviews with parents of children with substance abuse. LÄS MER

 4. 4. "Förresten vågade jag inte tala med någon om det som hänt." : En studie om barn som varit utsatta för barnmisshandel och deras copingstrategier vid myndighetskontakter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Linnea Johansson; Caroline Ernestrand; [2018]
  Nyckelord :child abuse; autobiography; coping; public authority contact; barnmisshandel; självbiografi; coping; myndighetskontakt;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this study is to find a deeper understanding of how children who are exposed to child abuse cope and how it affect the contact between them and the public authority. Method: It is a qualitative study and the autobiographies are analyzed with a hermeneutic science theory. LÄS MER

 5. 5. Barn som farit illa- Barnsjuksköterskors upplevelser av att möta dessa barn. En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sofia Sømoen; Rebecka Liljedahl; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER