Sökning: "neglect"

Visar resultat 1 - 5 av 359 uppsatser innehållade ordet neglect.

 1. 1. Democratizing the European Union through communication: The national level perspective

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Svedérus; [2020]
  Nyckelord :the European Union; communication deficit; democratic deficit; political communication; national level; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Tightly knit to the debate about a democratic deficit to the European Union (EU) is that of a communication deficit, meaning that the legitimacy a political entity gain through the communicative processes that ensure insight into politics is flawed. Ideas on how to overcome the communication deficit often revolve around transnationalizing communication between Member States or improving the communicative performance of EU institutions. LÄS MER

 2. 2. Always Listening? : An Exploratory Study of the Perceptions of Voice Assistant Technology in Indonesia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Anisa Aini Arifin; [2020]
  Nyckelord :Voice assistant; Indonesian market; Critical Discourse Analysis; Technology Acceptance Model; Ethical perception; Mediation theory;

  Sammanfattning : Voice assistant technology on smartphones, smart speakers, or those on the wearable devices is one of the fastest-growing artificial intelligence applications in the market now. However, with the potential ethical issues related to the voice technology, it still has not been extensively covered in major markets such as Indonesia. LÄS MER

 3. 3. Att bemöta våldsutsatta djur och människor : förekomst av handlingsplaner på smådjurskliniker i Sverige

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Sissi Carlsson; Elna Käll; [2020]
  Nyckelord :våld; våld i nära relationer; våld mot djur; sambandet; handlingsplan; hot; djur; husdjur; vanvård; misshandel;

  Sammanfattning : Att våld i nära relationer korrelerar med våld mot djur är väl belagt i internationell forskning och är ett växande forskningsområde inom Sverige. Det anses finnas vissa svårigheter att från klinikernas sida inkludera djurägares levnadsförhållanden i anamnestagningen, då djurägares välfärd inte är klinikens primära ansvarsområde. LÄS MER

 4. 4. Existentiella erfarenheter hos patienter med cancer i ett palliativt skede : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Natalie Lundberg; Emma Söderberg; [2020]
  Nyckelord :Experiences; existential; literature review; palliative; patient; Erfarenheter; existentiell; litteraturöversikt; palliativ; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: De flesta som befinner sig i livets slutskede upplever ett hot mot sin egen existens och i samband med det uppkommer existentiella funderingar. Den palliativa vården syftar till att lindra lidandet i samband med de existentiella tankarna. LÄS MER

 5. 5. Försummade fängelsebibliotek : dess problem och lösningar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Sharon Elbaz; [2020]
  Nyckelord :Försummade; fängelsebibliotek; 50-talet; 60-talet; maktförhållanden; styrkeförhållanden; Foucault; biblioteksservice; fångar; interner; intagna; bibliotekarie;

  Sammanfattning : Reading is something that has not been obvious to those who have been admitted to prisons around Sweden. The reading was considered to be more of a rehabilitation of the interns and the reading was used to make them better people, a way to show that the prison made prisoners better citizens. LÄS MER