Sökning: "social service"

Visar resultat 1 - 5 av 3342 uppsatser innehållade orden social service.

 1. 1. Provisions of social workers to victims of internal child trafficking in Uganda: A case study of children living on the streets of Kampala City

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Martin Nkurunungi; [2024-02-26]
  Nyckelord :Human trafficking; Street children; Kampala; Maslow; Social workers; Service needs; Perceptions;

  Sammanfattning : Human trafficking has become a serious global challenge in the recent past. Regarded as a global epidemic, it has triggered an increase in numbers of children living on the streets especially in countries where internal trafficking in children is a common social vice. LÄS MER

 2. 2. Café med gratis kaffeservering : En kvalitativ studie om biståndshandläggares upplevelser utifrån utredningsmöten med äldre personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Mohammad Yazdani; Mohammed Badenjki; [2024]
  Nyckelord :Biståndshandläggare socialarbetare; äldre personer med demenssjukdom; handlingsutrymme; självbestämmande; samtycke; professionellt ansvar samt personligt engagemang;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie tar sikte på hur biståndshandläggare hanterar äldre människor som har demenssjukdom. Studien syftar till att uppmärksamma dessa upplevelser och hur biståndshandläggare arbetar med äldre människor som har demenssjukdom. LÄS MER

 3. 3. Att vara klient i socialtjänsten - en studie om upplevt erkännande från ett brukarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Karin Ryde; Kajsa Field; [2024]
  Nyckelord :recognition theory; financial aid; user perspective; qualitative; social welfare. Nyckelord: erkännandeteorin; ekonomiskt bistånd; brukarperspektiv; kvalitativ; socialtjänst; Social Sciences;

  Sammanfattning : In this essay, we have attempted to gain a better understanding of client's feelings of satisfaction or dissatisfaction about contact with their social workers in social service and economic assistance. We wanted to gain understanding, through the lens of the theory of recognition and judgment, how individuals who receive economic assistance experience the contact in terms of satisfaction or dissatisfaction and what prompted the feelings throughout the experience. LÄS MER

 4. 4. "Vi når inte ut till alla barn som behöver oss"

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Ola Majeed; [2024]
  Nyckelord :social workers; experience; children who witness domestic violence; consequences; interventions; Social Sciences;

  Sammanfattning : Children witnessing domestic violence is a major social issue where many children lack protection. Previous research indicates that children who witness domestic violence have a hard time talking about the violence as it is considered a private matter. LÄS MER

 5. 5. Ett centrum för utsatta barn : En kvalitativ intervjustudie om socialsekreterares och samordnares erfarenheter samt deras förutsättningar att tillgodose barnets bästa utifrån samverkan inom Barnahus

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Irma Pajic; Ellisa Culum; [2024]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : With the implementation of the Convention on the Rights of the Child, which was ratified as law in 2020, the focus on children's rights and the child's best interests has increased in Sweden. Article 3 of the Convention on the Rights of the Child states that the best interests of the child must always be taken into consideration in all decisions involving children. LÄS MER