Sökning: "user perspective"

Visar resultat 1 - 5 av 399 uppsatser innehållade orden user perspective.

 1. 1. HINDER FÖR VIDAREUTNYTTJANDE AV ÖPPNA DATA Ur ett tjänsteutvecklingsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Rickard Andersson; Kristian Mörling; [2018-06-29]
  Nyckelord :Öppna data; Public sector information; PSI; tjänsteutveckling;

  Sammanfattning : It is said that reuse of open government data can result in positive effects like increasedtransparency and accountability in the government and additionally moreinnovative and effective public services. On the other hand, no benefit is actuallyrealized if open government data is not re-used and governments therefore need todo more than just publish data. LÄS MER

 2. 2. Att skapa en uppsättning användbarhetsheuristiker som är lämpliga vid heuristisk utvärdering av matbeställningsapplikationer för smartphones

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Robin Håkansson; Christina Tsigara; [2018]
  Nyckelord :användbarhet; heuristisk utvärdering; heuristiker; expertutlåtande; mobilapplikationer; matbeställningsapplikationer; smartphones;

  Sammanfattning : I takt med att smartphones blir allt vanligare växer marknaden för mobilapplikationer, av vilka en kategori är matbeställningsapplikationer. En ny rapport visar att så många som en av fyra konsumenter har minst en matbeställningsapplikation installerad på sin smartphone. LÄS MER

 3. 3. Evaluating the use of mobile Augmented Reality as a digital communication tool

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Niclas Drugge; [2018]
  Nyckelord :AR; Augmented; Reality; communication;

  Sammanfattning : For over a century, mankind has been dreaming about technologies that combined reality with the wonders of the virtual world. Nowadays, Augmented Reality (AR) is doing just that, and with an emergence of AR in many new fields, there is reason to believe that it will be a widely used communication tool in the future. LÄS MER

 4. 4. Vad är den hemlöses perspektiv på stadens sittplatser?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Patricia Cascalheira; [2018]
  Nyckelord :Exkluderande design; sittplatser; publika platser; urban design; programmerade sittplatser; sittandets materialitet; hemlöshet;

  Sammanfattning : En studie om vad sittplatser tillåter och förhindrar på publika platser. Är dagens publika platser till för alla eller exkluderas vissa grupper i samhället? Vem inkluderas och vem exkluderas? Genom att exkludera, står då den tänkta användarens behov verkligen i fokus? I denna studie tas inte enbart den exkluderade användarmöjligheten upp utan även om den tänkta användarmöjligheten försvinner på grund av den exkluderande designen. LÄS MER

 5. 5. Användbarhetsbrister inom ambulanssjukvårdens patientjournalsystem

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Kembro; Zackarias Klasson; [2018]
  Nyckelord :Electronical medical record systems; Design; Usability; Interaction; Elektroniska patientjournalsystem; Design; Användbarhet; Interaktion;

  Sammanfattning : Dagens samhälle förlitar sig på och investerar enorma resurser på informationssystem. Inte minst inom hälso- och sjukvården där IT idag inte enbart används som en stödkomponent, utan är en stor del av verksamhetens kärna. LÄS MER