Sökning: "LÄRANDE"

Visar resultat 1 - 5 av 15534 uppsatser innehållade ordet LÄRANDE.

 1. 1. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiskt uppdrag i förändring?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Winberg; Sara Thynell; [2019]
  Nyckelord :målstyrd skola; inkludering; skolkulturer; specialpedagog; specialpedagogiskt uppdrag;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Avdramatisera drama : En kvalitativ studie om hur pedagogiskt drama kan bli en naturlig del i förskolans verksamhet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jenny Bladh; Veronika Österlund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. När hjärtat plötsligt slutar slå : En kvalitativ litteraturöversikt av patienters upplevelse av att överleva ett hjärtstopp utanför sjukhus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Sanne Ahlandsberg; Emmy Millner; [2019]
  Nyckelord :hjärtstopp; ICD; patient; upplevelse; överlevnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ett plötsligt hjärtstopp är en av de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och cirka 5 000 människor drabbas årligen av ett hjärtstopp utanför sjukhus. Att överleva ett hjärtstopp kan väcka många existentiella frågor och känslor som påverkar både livskvalitet och livsvärld. LÄS MER

 5. 5. Inquiry-Based Student Learning Activities for Upper Secondary School Chemistry

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonathan Nielsen; [2019]
  Nyckelord :core content; chemistry education; chemistry; inquiry-based learning; state prescribed curriculum; Swedish upper secondary school;

  Sammanfattning : Läroplanen för gymnasiets Kemi 1 och Kemi 2 förespråkar elevplanerade laboratorieövningar. Men de nuvarande populära kurslitteratur som används för att undervisa Kemi 1 och Kemi 2 beskriver primärt bara elevlaboratorier med fullständiga instruktioner för eleverna att följa. LÄS MER