Sökning: "variationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 164 uppsatser innehållade ordet variationsteori.

 1. 1. Att förstå flödesscheman : Hur undervisning kan synliggöra kritiska aspekter av ett flödesschema om återvinning för elever i årskurs 1

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

  Författare :Emil Holmgren Sabel; [2021]
  Nyckelord :samhällskunskap; visuella representationer; flödesschema; återvinning; variationsteori; kritiska aspekter; lågstadiet;

  Sammanfattning : I ämnet samhällskunskap förekommer visuella representationer, till exempel flödesscheman, som innehåller information som elever i olika grad inte verkar uppfatta. Hur återvinning fungerar är ett ämne som utmanar elever och som kan förekomma visualiserat i flödesscheman i lågstadiet. LÄS MER

 2. 2. "... det är lättare att beräkna addition,för eleverna har inte befäst multiplikationen än." : En kvalitativ studie om vilka svårigheter som finns för lärande inom multiplikation i årskurs 3.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cama Culum; Isabelle Arnesson; [2021]
  Nyckelord :multiplication; difficulties; solution strategies; year 3; variation theory; multiplikation; svårigheter; lösningsstrategier; årskurs 3; variationsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilka svårigheter som finns för lärande inom multiplikation i årskurs 3. För att besvara studiens syfte tillämpades en diagnos samt semistrukturerade intervjuer som metod. Diagnosen genomfördes i två klasser i årskurs 3 och två pedagoger intervjuades för vidare undersökning. LÄS MER

 3. 3. Stambråkets möjligheter att berika bråkundervisningen : En läromedelsanalys om en läromedelsseries möjligheter att utveckla en förståelse för stambråk i grundskolans årskurs 4-6.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Linda Didrik Sjöbladh; Petter Nordliden; [2021]
  Nyckelord :partitioning; iterating; invers order; concept image; Stambråk; bråk; variationsteori; kritiska aspekter; variationsmönster;

  Sammanfattning : Denna läromedelsanalys syftar till att utifrån ett variationsteoretiskt perspektiv belysa vilka möjligheter en läromedelsserie i matematik erbjuder elever att utveckla en förståelse för stambråk. Studien utgår från sex kritiska aspekter av stambråk: areamodellen, linear measurement, inverse order relationship, stambråk som mängden av en helhet, partitioning och iterating. LÄS MER

 4. 4. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 5. 5. Hur läromedel bråkar med bråk : En läromedelsanalys inspirerad av variationsteorin

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Alexander Bäck; [2021]
  Nyckelord :fraction; mathematics textbooks; theory of variation; learning object; patterns of variation; critical aspects; bråk; läromedel; variationsteori; lärandeobjekt; variationsmönster; kritiska aspekter;

  Sammanfattning : Bråk beskrivs som ett av de mest komplexa ämnesområden inom matematik. Däremot har en del läromedel tonat ner bråkens betydelse samtidigt som forskning visar att läroböcker utgör en central del av lärares matematikundervisning. LÄS MER