Sökning: "variationsteori"

Visar resultat 1 - 5 av 154 uppsatser innehållade ordet variationsteori.

 1. 1. IT och IKT i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärarens kompetens i ett pedagogiskt syfte

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johanna Liljenby; Monica Nguyen Saewean; [2021]
  Nyckelord :it; ikt; förskola; digitala verktyg; pedagogik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöks IT samt IKT i förskolan. Digitala verktyg blir mer aktuellt för varje dag som går i dagens samhälle vilket även resulterar i att det blir en stor del i barns vardag. Anledningen till det valda ämnet är därför samhällets utveckling samt vilken påverkan det har hos barnen. LÄS MER

 2. 2. Barns uppfattningar om faropiktogram -symboler med didaktiska konsekvenser : En studie i förskolan där femåringars tankar är utgångspunkten

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Zabina Kärrfält; [2021]
  Nyckelord :Chemicals; children´s perception; hazard pictograms; objects of learning; preschool; variation theory.; Barns uppfattning; faropiktogram; förskola; kemikalier; lärandeobjekt; variationsteori.;

  Sammanfattning : In today´s Swedish preschools, there are numbers of products in daily use that carry hazard warnings. Some of these products are more accessible than others to pupils. From a safety standpoint, it is important that children understand these hazard pictograms and what they stand for. LÄS MER

 3. 3. Variationsmönster i algebra på mellanstadiet : En analys av läromedels algebraiska uttryck och ekvationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Nathalie Axelsson; [2021]
  Nyckelord :Algebra; variabel; uttryck; ekvation; variationsteori; läromedelsanalys; årskurs 6;

  Sammanfattning : Denna studie är en läromedelsanalys som granskar algebraiska uttryck och ekvationer i två läromedel för årskurs 6: Koll på Matematik 6A och Mattedirekt borgen 6A. Studiens syfte är att studera algebraiska uttryck och ekvationer utifrån variationsteorins fusion, kontrast och generalisering. LÄS MER

 4. 4. Förskolebarns uppfattningar om hushållsavfalls nedbrytningsprocess : En studie om förskolebarns uppfattningar i samband med organiskt ochoorganiskt avfalls nedbrytningsprocess

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Ida Johansson; [2021]
  Nyckelord :Degradation process; variation theory; waste; perceptions; experience; Nedbrytningsprocess; variationsteori; avfall; uppfattningar; erfarenheter;

  Sammanfattning : One of the biggest environmental issue on our planet is waste that have unnaturally ended up in our nature. By giving the younger children a certain understanding of why we need to take care of our planet, a greater commitment tosustainable development can be created. LÄS MER

 5. 5. Språkstörningsdiagnos i årskurs 1-3-en intervjuundersökning med lärare och logopeder om deras erfarenheter om undervisning och måluppfyllelse

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Malin Karlsson; Sara Norberg; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljöer;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen var att öka kunskapen om elever i årskurs1-3 som har fått någon form av språkstörningsdiagnos och den undervisning, extra anpassningar och särskilt stöd som de får till sig inom den reguljära skolan. Måluppfyllelsen är en central del att belysa då det är det som eftersträvas i undervisningen. LÄS MER