Sökning: "Sustainable development"

Visar resultat 1 - 5 av 8472 uppsatser innehållade orden Sustainable development.

 1. 1. KONTRASTERANDE VÄGAR TILL EKONOMISK TILLVÄXT En jämförande studie av utländska direktinvesteringars inverkan i Serbien och Montenegro

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Toni Lijesnic; [2024-02-06]
  Nyckelord :Utländska direktinvesteringar; BNP per capita; Sysselsättningsgraden; Montenegro; Serbien; Institutionell kvalitet; Spill-over effekter;

  Sammanfattning : Foreign direct investment (FDI) is widely regarded as a significant catalyst for economic development especially in emerging and developing economies. While previous research has found different effects from foreign direct investments in different countries this study aims to explore the varying effects of FDI in Serbia and Montenegro. LÄS MER

 2. 2. SOCIAL HERITAGE AS LEVERAGE: Recognising the Social Dimension of Heritage in Sustainable Urban Development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Kajsa Lilja; [2024-01-26]
  Nyckelord :Sustainable cities; urban re development; social sustainability; social heritage; sense of place; public participation; power dynamics;

  Sammanfattning : In 2015, numerous countries committed to supporting the United Nations' Agenda 2030, which aims to address global challenges such as urban growth and climate change through the Sustainable Cities and Communities goal (SDG11). During this time, experts in heritage and urban development began emphasizing the significant role that cultural heritage plays in sustainable urban development. LÄS MER

 3. 3. AI-readiness inom livsmedelsbranschen : En kartläggning av nordiska livsmedelsföretag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Ida Holmberg; Julia Nordgren; [2024]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; AI-readiness; AI-technology; TOE-model; food industry; the Nordic; Artificiell Intelligens; AI-readiness; AI-teknik; TOE-modellen; livsmedelsindustrin; Norden;

  Sammanfattning : Livsmedelsindustrin står inför stora utmaningar i framtiden, varav en är att erbjuda och producera livsmedel till en växande population på ett hållbart sätt. Ett sätt att övervinna denna utmaning är att implementera AI-teknik som kan användas för att effektivisera och främja hållbar utveckling inom livsmedelsindustrin. LÄS MER

 4. 4. En framtid för alla? : En diskursanalys av Kalmar kommuns geografiska planering kring laddinfrastruktur för elbilar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Markus Gustafsson; [2024]
  Nyckelord :Diskursanalys; Elbilar; Laddstation; Infrastruktur; Kalmar;

  Sammanfattning : This essay seeks to examine the expansion of charging infrastructure for electric cars in the Swedish city of Kalmar. The municipality of Kalmar will be at the centre of this study given their role as the governing body responsible for the development of the city. LÄS MER

 5. 5. Repurposing cultural heritage: Design proposal for the Olympic Rowing stadium in Helsinki

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Jenna Hukkinen; [2024]
  Nyckelord :Adaptive reuse; Architecture; Transformation; Adaptive transformation; Adaptive strategies; Cultural heritage; Architectural heritage; Cultural property; Historic preservation; Sustainable development; Building conservation; Revitalization; Economic revitalization; Value assessment; Swimming pool; Simhall; Public architecture; Bath; Arkitektur; Adaptiv transformation; Kulturarv; Historiskt bevarande; Hållbar utveckling; Byggnadsvård; Värdebedömning; Olympic games; Olympiska spelen; Functionalism; Funktionalism; Modernism; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : A network of functionalist buildings and stadiums was originally designed for the 1940 Olympic games in Helsinki. Among these structures was the Rowing Stadium, which hosted the kayaking competition in 1952 after the games were postponed due to World War II. (Malmberg et al. LÄS MER