Sökning: "Meningsskapande"

Visar resultat 1 - 5 av 1082 uppsatser innehållade ordet Meningsskapande.

 1. 1. Att bemöta en andlig kris inom en professionell kontext. - ett Mad studies perspektiv på medikaliseringen av transpersonella erfarenheter.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Savannah Rosén; [2023-11-29]
  Nyckelord :Andlig kris; spiritual emergency; spiritual emergence; mystika erfarenheter; transcendens; psykedelisk terapi; kris; psykos; socialt arbete; multi-disciplinärt; psykoterapi; mad studie; trauma; posttraumatisk växt;

  Sammanfattning : Inledning: Inom det biomedicinska och sekulära paradigmet så tolkas gränsöverskridande tillstånd som patologi. Det som personer själva anser vara andliga erfarenheter blir diagnostiserade som psykos eller hallucinationer. LÄS MER

 2. 2. Skoldagens fria tid.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Alexandra Magnusson; Matilda Karlsson; [2023-10-26]
  Nyckelord :rastverksamhet; rastaktivitet; rast; fritid; lek; skolgård; fysisk aktivitet; meningsfull; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Vi har gjort ett utvecklingsinriktat arbete med aktionsforskning som metod i syfte att förändra och förbättra elevernas raster med hjälp av rastaktiviteter. Detta för att främja meningsskapande, sociala samspel, fysisk aktivitet och på lång sikt även den psykiska hälsan. LÄS MER

 3. 3. “Jag för en envis kamp mot mandalas och färgläggningsbilder”

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Fanny Sundin; Linnéa Svensson; [2023-10-19]
  Nyckelord :Bildskapande; fritidshem; diskurs; kritisk diskursanalys; estetiska lärprocesser; Lindströms modell; meningsskapande; lärande om bild; bild;

  Sammanfattning : Bildskapande är ett eftersatt forskningsområde, inte minst inom fritidshemmet. I tidigare forskning framkommer det att bildskapandets processer är svåra att mäta och prioriteras ofta bort. LÄS MER

 4. 4. ”Allting handlar ju om förståelse liksom, viljan till förståelse” – Hur jordbrukare upplever relationen till sina kunder inom restaurangbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Beatrix Schützer; [2023-10-12]
  Nyckelord :Jordbrukare; Restauranger; Sociala relationer; Alternativa livsmedelssystem; Hållbara livsmedelsprocesser;

  Sammanfattning : Hållbara konsumtionstrender är idag en omtalad diskurs som riktar fokus på hur livsmedel produceras och kommuniceras från jord till bord. Efterfrågan på hållbara råvaror har ökat i Sverige, inte minst inom restaurangverksamheter. LÄS MER

 5. 5. NÄR ETT HUSDJUR DÖR; En antropologisk studie om människors relation till husdjur och sorg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Martina Eder; [2023-09-27]
  Nyckelord :Socialantropologi; human animal relations; sorg; husdjur; statusposition; övergångsrit;

  Sammanfattning : Att sörja ett husdjur är en unik och komplex upplevelse som involverar en djup känslomässig reaktion på förlusten av en betydelsefull följeslagare. Denna kandidatuppsats utgår från antropologisk teoribildning och utforskar upplevelser av att förlora ett husdjur1. LÄS MER