Sökning: "TAM"

Visar resultat 1 - 5 av 179 uppsatser innehållade ordet TAM.

 1. 1. Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Natalie Claesson; [2020-02-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; implementering; skola; lärare; en-till-en;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktygetchromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersökahur olika utbildningsaktörer resonerar om implementeringen. LÄS MER

 2. 2. Användares attityder till att använda bilder i en sökmotor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Evelina Sandström; Caroline Törnlund; [2020]
  Nyckelord :Image search; Attitudes; Google Lens; TAM; Bildsök; Attityder; Google Lens; TAM;

  Sammanfattning : Allt fler människor får tillgång till både smarta mobiltelefoner och internet. Detta ger flera möjligheter att söka efter information på nya sätt. Att söka med hjälp utav bilder är ett relativt nytt sätt att söka efter information och det finns en del appar på marknaden som använder tekniken bildsök. LÄS MER

 3. 3. Java och framtiden : En studie av utvecklares attityder till lambda-uttryck 

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Louise Heed; [2020]
  Nyckelord :Lambda expressions; Java; Object-oriented programming; Functional programming; Multi-paradigm Language; TAM; Technology Acceptance Model; Lambda-uttryck; Java; Objektorienterad programmering; Funktionell programmering; Multi-paradigmspråk; TAM; Technology Acceptance Model;

  Sammanfattning : Java, som i grunden är ett objektorienterat språk, fick vid uppdateringen till Java 8 år 2014 stöd för funktionell programmering och därmed stöd för användning av lambda-uttryck. Uppdateringen innebar att Java allt mer börjar dra gå från ett renodlat objektorienterat språk till så kallat multiparadigm-språk. LÄS MER

 4. 4. Hur får vi e-lärande att fungera? : En litteraturstudie med fokus på faktorer som främjar universitetsstudenters användande av e-lärande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Daniel Pettersson; Nils Nyrén; [2020]
  Nyckelord :E-learning; success factors; technology acceptance; university; literature review; grounded theory; E-lärande; framgångsfaktorer; teknikacceptans; universitet; litteraturstudie; grundad teori;

  Sammanfattning : A large number of studies have been carried out in recent years to investigate the success factors in elearning. Based on the large number of studies, an opportunity to conduct a literature review to compile the information was identified. The chosen method for the study is a literature review based on 22 scientific articles. LÄS MER

 5. 5. DIGITALA LÄROMEDEL I PRAKTIKEN En kartläggning av lärares upplevelse av användningen av digitala läromedel i grundskolan

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Annie Petersson; Daniel Pettersson; [2019-07-11]
  Nyckelord :Adaptivt lärande; digitala läromedel; e-learning; pedagogik; TAM; teknisk kunskap; TPACK; ämneskunskap;

  Sammanfattning : The Swedish school is being digitized and the acquisition of digital teaching materials is a part of the process. When the teaching materials begins to be used, it leads to changes in teaching and other work. LÄS MER