Sökning: "TAM"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade ordet TAM.

 1. 1. Polska diminutiv i svensk översättning

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Slaviska språk

  Författare :Maria Lovén; [2018]
  Nyckelord :diminutiv; ordbildning; semantik; pragmatik; översättning; polska; svenska; Olga Tokarczuk; Antoine de Saint-Exupéry;

  Sammanfattning : Ordbildningskategorin diminutiv är ett utmärkande drag i det polska språket, men inte lika framträdande i svenskan. Uppsatsens syfte är att undersöka hur polska diminutiva former har översatts till svenska. Först presenteras en forskningsbakgrund och definition av begreppet diminutiv, sedan följer en teoretisk genomgång om översättning. LÄS MER

 2. 2. Utmaningar för smarta städer - en studie om medborgares acceptans av teknik i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Niklas Björn; Louise Engborg; Mathilda Persson; [2018]
  Nyckelord :Internet of Things; Smart Cities; Technology acceptance; passive user technology; Science General;

  Sammanfattning : Internet har tidigare varit bundet till en fast punkt. I och med utvecklingen av trådlös teknik så sprider sig nu uppkopplade enheter ut i offentliga miljöer. Med mognaden av IoT börjar tekniken utvecklas på ett sätt där den individuella användaren mer är passiv snarare än aktiv i sitt användande. LÄS MER

 3. 3. E-book market adoption in Sweden

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Gabriel Bergqvist; Diego Fernando Botero Aristizábal; [2018]
  Nyckelord :e-book;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to contribute to the knowledge about why customers select e-books, paper books or audiobooks, and what differences exist for different customer groups. Considering that publishing is a really old business, well established hundreds of years before the internet, it is not surprising that disruptive new concepts as e-books, audiobooks and the internet require the companies to change their way of doing and looking upon business. LÄS MER

 4. 4. Administation av cytostatika innehållande liposomer till makrofager

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Mikael Grunden; [2018]
  Nyckelord :liposomal; administation; Temozolomide; makrofager; toxicitet;

  Sammanfattning : För närvarande är immunreaktiviteten mot egna tumörer låg och forskning pågår för att kunna förstå de bakomliggande mekanismerna. Djupare kunskap om hur tumörassocierade makrofager (TAM) interagerar med såväl tumör och stromaceller som med celler inom det adaptiva immunförsvaret kommer att kunna förändra diagnosen för patienter med tumörer. LÄS MER

 5. 5. Key determinants for user intention to adopt smart home ecosystems

  Magister-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Kristian Haglund; Pia Flydén; [2018]
  Nyckelord :IOT; Smart Home; Smarthome; User; Adoption; Intention to adopt; Key determinants; user intention; adoption; ecosystems;

  Sammanfattning : IoT is a technology where different devices are equipped with internet connection which makes it possible to control them and exchange data over internet. IoT can be thought of as an umbrella term covering a broad and ever-growing range of services and technologies. One of the segments within IoT is the smart home ecosystem. LÄS MER