Sökning: "TAM"

Visar resultat 1 - 5 av 209 uppsatser innehållade ordet TAM.

 1. 1. Technology Acceptance of Future Decision Makers - An Investigation of Behavioral Intention Toward Using Artificial Intelligence Tools in Decision Making

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Emelie Gunnarsson; [2020-07-22]
  Nyckelord :Technological advancements; Technology; Big data; Data driven decision making; Decision Making or DM ; Decision Support System or DSS ; Decision Support; Decision aid; Intelligent decision support system; Artificial intelligence or AI ; Automation; Risk; Technology Acceptance Model or TAM ; History; Development; Definition; Concepts and Organization or Organisation ;

  Sammanfattning : Background & Purpose: Rapid technological advancements makes it difficult for organizations to keep up, this alongside with the world becoming more and more digital results in large amount of data being produced. The technological advancements and the large amount of data available results in that AI can be used as a decision making tool in organizations, enabling better decision making. LÄS MER

 2. 2. Påverkan vid implementeringen av digitala en – till – en.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Natalie Claesson; [2020-02-26]
  Nyckelord :digitala verktyg; IKT; implementering; skola; lärare; en-till-en;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt implementeringen av en-till-en med det digitala verktygetchromebook på en svensk skola som benämns som Bokskolan. Syftet har varit att undersökahur olika utbildningsaktörer resonerar om implementeringen. LÄS MER

 3. 3. Can I and AI be Friends? : Robots and personal relationships

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Tâm Beran; [2020]
  Nyckelord :AI; robots; personal relationships; friends; AI; robot; personliga relationer; vänner;

  Sammanfattning : To exist is to relate. As human, you are relating to other beings, animate and inanimate entities, physical objects and abstract ideas. A kind of relationship that affects our life and wellbeing in a most concrete sense is that between humans. LÄS MER

 4. 4. En skattjakt i camping- och hotellbranschen : En kvalitativ marknadsundersökning av AR-Gamification i camping- och hotellverksamheter

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Anna Fredriksson; Rebecka Sandberg; [2020]
  Nyckelord :Augmented Reality; Gamification; TAM; Marknadsundersökning; Camping; Hotell;

  Sammanfattning : Användandet av tekniska verktyg förutspås vara en viktig del av hur camping- och hotellverksamheter utvecklar sina kundrelationer. Existerande forskning fokuserar mestadels på Augmented Reality och gamification som separata koncept. LÄS MER

 5. 5. Always Listening? : An Exploratory Study of the Perceptions of Voice Assistant Technology in Indonesia

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Anisa Aini Arifin; [2020]
  Nyckelord :Voice assistant; Indonesian market; Critical Discourse Analysis; Technology Acceptance Model; Ethical perception; Mediation theory;

  Sammanfattning : Voice assistant technology on smartphones, smart speakers, or those on the wearable devices is one of the fastest-growing artificial intelligence applications in the market now. However, with the potential ethical issues related to the voice technology, it still has not been extensively covered in major markets such as Indonesia. LÄS MER