Sökning: "TAM"

Visar resultat 1 - 5 av 248 uppsatser innehållade ordet TAM.

 1. 1. Loops – en digital lärplattform med möjlighet till kreativ interaktiv pedagogik i undervisningen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Hanna Tammi; [2021-09-09]
  Nyckelord :TPACK; TAM; SAMR digitalisering; digital lärplattform digitala läromedel; digitala verktyg; digitala lärresurser; digital didaktisk design; digital kompetens;

  Sammanfattning : I och med den allt snabbare digitaliseringstakten i Sveriges skolor behövs en tydligare uppföljning av hur förändringarna påverkar flera faktorer. Generellt behöver det bli tydligare hur lärarna använder de digitala resurser som ställs till förfogande och hur de upplever de förändringar som digitaliseringen innebär. LÄS MER

 2. 2. Förtroende och FinTech : En studie om kunders upplevda förtroende fördigitala finansiella tjänster

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Elisabeth Sundin; Sharon Stifanos; [2021]
  Nyckelord :FinTech; Digitalization; Perceived risk; Perceived trust; Perceived use; Perceived ability to adapt; FinTech; Digitalisering; Upplevd risk; Upplevt förtroende; Upplevd användning; Upplevd egen förmåga;

  Sammanfattning : During the last couple of years there has been a major digitalization of the financial sectorwhich FinTech have largely contributed to. FinTech does not solely contribute withpossibilities, but it also inflicts risks within the financial system when adding challengesrelated to IT-security. LÄS MER

 3. 3. In the age of algorithms, what about the consumer? : A qualitative study of consumers' perceptions of and attitudes towards algorithms and how they affect the consumers' online behavior.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Isabelle Erlandsson; [2021]
  Nyckelord :TAM; algorithms; perceptions; attitudes; autonomy; privacy; paradox of choice; adaptive behavior;

  Sammanfattning : We are moving towards a more digitalized society; we use smart devices and apps, and we can consume and search for things online. This digitalization provides for massive benefits as our behaviors translate into patterns and information on us, and companies can use this to improve their performance and revenue. LÄS MER

 4. 4. Tillit till chatbottar : En studie om tillit inom kundservice

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jallow Ted; Nilsson Olle; [2021]
  Nyckelord :Tillit; TAM-modellen; techology acceptance modell; artificiell intelligens; förväntad nytta; konsumenter; användarvänlig;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens inom kundtjänst blir allt vanligare med chatbottarnas framfart. Företagen använder sig allt mer av chatbottar för att hantera sina konsumenters ärenden vilket ställer höga krav på en bra implementation av ny teknik för att kunderna ska ta till sig denna. LÄS MER

 5. 5. The Diffusion of Blockchain in SMEs: The Driving and Determining Factors for Blockchain Technology Adoption in SMEs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Tom Wiström; Mohammed Roqa; [2021]
  Nyckelord :Blockchain; Adoption; SMEs; Driving factors; Determining factors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Blockchain technology has in recent years gained significant momentum in a wide variety of industries. However, in the context of SMEs the IS body of research is lacking, both in terms of why SMEs should consider this new technology and the factors that affect a potential adop-tion. LÄS MER