Sökning: "Artificiell intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 606 uppsatser innehållade orden Artificiell intelligens.

 1. 1. Jämförelse mellan hältbedömning av häst utförd av 12 klinikveterinärer och en applikation baserad på datorseende

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Julia Johanna Stenius; [2022]
  Nyckelord :hälta; rörelseanalys; rörelseasymmetri; hältbedömning; objektiv rörelseanalys; artificiell intelligens; datorseende; neurala nätverk; överensstämmelse;

  Sammanfattning : Ortopediska sjukdomar är hästens största medicinska problem världen över och sjukdomar i rörelseapparaten är den vanligaste anledningen till att svenska hästar behandlas av en veterinär. För framgångsrik behandling av ortopediska problem krävs i första hand en korrekt identifiering av det halta benet. LÄS MER

 2. 2. Non-Bayesian Out-of-Distribution Detection Applied to CNN Architectures for Human Activity Recognition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Serghei Socolovschi; [2022]
  Nyckelord :Human Activity Recognition; Deep Learning; Time Series; Uncertainty Estimation; Outofdistribution Detection; Convolutional Neural Network; Human Activity Recognition; Deep Learning; Tidsserie; Uppskattning av Osäkerheten; Outofdistribution Detection; Convolutional Neural Network;

  Sammanfattning : Human Activity Recognition (HAR) field studies the application of artificial intelligence methods for the identification of activities performed by people. Many applications of HAR in healthcare and sports require the safety-critical performance of the predictive models. LÄS MER

 3. 3. Kan AI vara fullmäktig eller bud vid slutande av avtal?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Elgström; [2022]
  Nyckelord :Artificiell intelligens fullmakt bud avtal;

  Sammanfattning : Uppsatsen diskuterar området Artificiell intelligens(AI), fullmakt och bud för att kunna faställa om AI kan klassificeras som fullmäktig eller bud vid slutande av avtal. Avtalsslut via internet har blivit allt vanligare i vårt sammahälle, då artificiell intelligens har blivit ett allt mer använt område. LÄS MER

 4. 4. Attityder och handlande kring olika nivåer av AI-baserad marknadsföring : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Simon Stamming; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Marketing; AI; Mechanical; Thinking; Feeling; Attitudes; Behavior; Personal Information; Privacy Paradox; Artificiell Intelligens; Marknadsföring; AI; Mekanisk; Tänkande; Kännande; Attityder; Handlande; Personlig Information; Integritetsparadoxen;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att förklara hur olika användare upplever de tre nivåerna av AI-genererat innehåll inom marknadsföring i företagsekonomi. Studien syftar även till att se om deras handlande går i linje med deras attityder eller om det finns utrymme för en paradox. LÄS MER

 5. 5. Artificial Intelligence in Business Intelligence

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Arvid Svenson; [2022]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Machine Learning; Business Intelligence; Business intelligence system; Big data; Extract; Transformation and Loading; – Data inspection committee; Data mining; FRA;

  Sammanfattning : This study examines the relationship between ethics of Artificial Intelligence and the design and implementation process of Artificial Intelligence in Business Intelligence. In doing so, I compare the current ethical knowledge in AI with AI users and researchers experiences. LÄS MER