Sökning: "Artificiell intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 477 uppsatser innehållade orden Artificiell intelligens.

 1. 1. Ready Steady GO — How a Computer Playing a Board Game May Have Spurred on China’s AI Frenzy

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Elias Sköld; [2021-06-08]
  Nyckelord :kinesiska; dataprogram; AlphaGo; brädspel; Go; artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker i vilken utsträckning AlphaGo, ett dataprogram som med hjälp avartificiell intelligens spelar brädspelet Go, har påverkat den kinesiska ledningens strategiska ochpolitiska beslut. Utöver att granska femårsplaner, årliga budgetar och andra officiella dokumentoch offentliga uttalanden, analyseras även AlphaGos inflytande på den kinesiskaförsvarsmakten. LÄS MER

 2. 2. Arbetsterapeuters uppfattningar om artificiell intelligens inom arbetsterapi

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Dina Jawad; Jakob Holgersson; [2021-05-04]
  Nyckelord :Arbetsterapi; Artificiell intelligens; Funktionsnedsättning; Aktivitet; Digital kompetens; Vardagsteknologi; Digitala aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund Personer med funktionsnedsättning är ofta beroende av teknik för att avhjälpa dessa hinder och digitala tekniska hjälpmedel används i allt större utsträckning av personer med exempelvis kognitiv funktionsnedsättning. Artificiell intelligens blir vanligare inom vården, och har blivit en allt mer integrerad del av tekniska hjälpmedel och i vardagsteknologi. LÄS MER

 3. 3. Operational data extraction using visual perception

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nagarajan Shunmugam; [2021]
  Nyckelord :Visual perception; camera; convolutional neural networks; classification; object detection; semantic segmentation; depth estimation; gradient descent with restarts; cosine annealing.; Visuell uppfattning; kamera; neurologiska nätverk; klassificering; objektdetektering; semantisk segmentering; djupberäkning; gradientnedstigning med omstart; cosinusglödgning.;

  Sammanfattning : The information era has led the manufacturer of trucks and logistics solution providers are inclined towards software as a service (SAAS) based solutions. With advancements in software technologies like artificial intelligence and deep learning, the domain of computer vision has achieved significant performance boosts that it competes with hardware based solutions. LÄS MER

 4. 4. Positionering med hjälp av Accesspunkter i ett slutet WiFi-nätverk : En delstudie för Sjöfartshögskolan i Kalmar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :John Brolin; Alexander Hörsne Malmborg; [2021]
  Nyckelord :Positioning; programming; low-cost; WiFi; ESP32; Artificial intelligence; Positionering; programmering; low-cost; WiFi; ESP32; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens syftar på en maskins förmåga att fatta egna beslut. Maskinen skall sedan utföra en handling baserat på beslutet, allt detta utan människans inblandning. Positionsnoggrannheten för fartyg är något som på senare tid ställs allt högre krav på, inte minst i offshoreindustrin. LÄS MER

 5. 5. Vägen till den digitala tvillingen : En fallstudie genomförd på BAE Systems Hägglunds

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Amanda Holmbom; [2021]
  Nyckelord :Digitala tvillingar; Industri 4.0; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vi lever i ett samhälle som ständigt digitaliseras och det påverkas oss alla i olika stor utsträckning. För tillverkande organisationer innebär detta ett paradigmskifte i form av en övergång från Industri 3.0 till Industri 4.0. LÄS MER