Sökning: "artificiell intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 723 uppsatser innehållade orden artificiell intelligens.

 1. 1. IS THE FUTURE OF BEAUTY PERSONALIZED? : CASE STUDY FOR MICROBIOME SKINCARE BRAND SKINOME

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Santa Daniela Kanaska; [2022]
  Nyckelord :personalization; beauty tech; Artificial Intelligence; Recommender systems; AI ethics; data security; teknik för personliga hudvårdsråd; skönhetsteknik; Artificiell Intelligens; Rekommendationssystem; AI-etik; datasäkerhet;

  Sammanfattning : The researcher takes a user-centric empirical approach to estimate different consumer group participant views on the personalization technology adoption within the skincare industry. In addition, the study aims to highlight the main identified opportunities and concerns that users associate with the personalized technology solutions within the industry, such as skincare and product quizzes, in-depth questionnaires, smart skin analysis tools, and others. LÄS MER

 2. 2. Mikroetik: Ett steg i rätt riktning för etik inom datadriven AI

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Cecilia Minder; Leo Rasmusson; [2022]
  Nyckelord :Etik; AI; Mikroetik; AI-etik; Riktlinjer; Datadriven AI; General Works; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Artificiell intelligens kan leda till disruptiva innovationer som verksamheter måste ta ställning till för att fortsätta vara konkurrenskraftiga. Med profilerade fall som Cambridge Analytica har etik i förhållande till datadriven AI fått en ny betydelse. LÄS MER

 3. 3. Precipitation Nowcasting using Deep Neural Networks

  Master-uppsats, KTH/Fysik

  Författare :Valter Fallenius; [2022]
  Nyckelord :Deep Neura Networks; Artificial Intelligence; Meteorology; Precipitationa Nowcasting; Djupa neurala nätverk; artificiell intelligens; nederbördsprognoser; meteorologi;

  Sammanfattning : Deep neural networks (DNNs) based on satellite and radar data have shown promising results for precipitation nowcasting, beating physical models and optical flow for time horizons up to 8 hours. “MetNet”, developed by Google AI, is a 225 million parameter DNN combining three different types of architectures that was trained on satellite and radar data over the United States. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens i rekrytering : En kvalitativ studie om användandet av AI kan bidra till minskad diskriminering och fördomar i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Lovisa Liljebäck; Isabella Hultén; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. A Multi-Agent Pickup and Delivery System for Automated Stores with Batched Tasks

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Artificiell intelligens och integrerade datorsystem

  Författare :Evelina Holmgren; Simon Wijk Stranius; [2022]
  Nyckelord :MAPD; MAPF; multi-agent systems; multi-agent pickup and delivery; autonomous stores;

  Sammanfattning : Throughout today’s society, increasingly more areas are being automated. Grocery stores however have been the same for years. Only recently, self-checkout counters and online shopping have been utilised in this business area. This thesis aims to take it to the next step by introducing automated grocery stores using a multi-agent system. LÄS MER