Sökning: "artificiell intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 447 uppsatser innehållade orden artificiell intelligens.

 1. 1. Operational data extraction using visual perception

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Nagarajan Shunmugam; [2021]
  Nyckelord :Visual perception; camera; convolutional neural networks; classification; object detection; semantic segmentation; depth estimation; gradient descent with restarts; cosine annealing.; Visuell uppfattning; kamera; neurologiska nätverk; klassificering; objektdetektering; semantisk segmentering; djupberäkning; gradientnedstigning med omstart; cosinusglödgning.;

  Sammanfattning : The information era has led the manufacturer of trucks and logistics solution providers are inclined towards software as a service (SAAS) based solutions. With advancements in software technologies like artificial intelligence and deep learning, the domain of computer vision has achieved significant performance boosts that it competes with hardware based solutions. LÄS MER

 2. 2. Designval för virtuella karaktärer med artificiell intelligens och deras påverkan på spelupplevelsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Simon Voss; [2021]
  Nyckelord :Player Experience; Realism; Logic; AI; Virtual Characters; LOD; Management; Resource Management; Video Games; Digital Games; Unity3D; Performance; Spelupplevelser; Realism; Logik; AI; Virtuella Karaktärer; LOD; Management; Resurshantering; Datorspel; Digitala Spel; Unity3D; Prestanda;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur spelupplevelsen i ett "management"-spel förändras om virtuella karaktärer agerar verklighetstroget i sina handlingar och val samt hur en spelutvecklare kan hålla nere påverkan på spelets prestanda och samtidigt bibehålla trovärdigheten hos spelets virtuella karaktärer. Resultat från tidigare forskning om AI-LOD har använts som grund i utvecklingen av en prototyp av ett "management"-spel som sedan testats av åtta deltagare följt av individuella intervjuer gällande deras upplevelser av och reflektioner kring spelet. LÄS MER

 3. 3. Preferensutilitaristisk AGI : En analys av Stuart Russells lösningsförslag på kontrollproblemet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Avdelningen för praktisk filosofi

  Författare :Ludvig Ånséhn; [2021]
  Nyckelord :artificiell intelligens AI ; artificiell generell intelligens AGI ; preferens utilitarism; kontrollproblemet; Stuart Russell; Nick Bostrom;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. A Unique Candidate Experience : en humanoid social robots inverkan på den sociala interaktionen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap; Lunds universitet/Institutionen för kommunikation och medier

  Författare :Nils Englund; Julia Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Sociala robotar; humanoid; artificiell intelligens; responsorium; social responsivitet; asocial responslöshet; intrycksstyrning; frontstage; backstage; antropomorfism.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Due to the era of robotization and new communication technologies, social robots are increasingly used in different areas of society. This thesis aims to examine the communicative situation between humans and robots from a social psychological perspective. LÄS MER

 5. 5. Gadoliniumansamling hos patienter med multipel skleros samt implementering av artificiell intelligens vid magnetresonanstomografi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Sofia Lindström; Maja Becarevic; [2021]
  Nyckelord :Gadolinium; deposition; signal intensity; magnetic resonance imaging; Xray nurse; radiographer; artificial intelligence; deep learning; multiple sclerosis; Gadolinium; ansamling; signalintensitet; magnetresonanstomografi; röntgensjuksköterska; radiografi; artificiell intelligens; deep learning; multipel skleros;

  Sammanfattning : Introduktion: Uppskattningsvis 40% av alla magnetresonanstomografiska (MRT) undersökningar som görs i Europa och USA utförs med gadoliniumbaserade kontrastmedel. Under det senaste decenniet har det i flera studier uppmärksammats att ansamling av gadolinium sker i olika strukturer i hjärnan. LÄS MER