Sökning: "rädsla"

Visar resultat 1 - 5 av 3933 uppsatser innehållade ordet rädsla.

 1. 1. ÖAR, BROAR OCH GRÄNSGÅNGARE; Barriärer mot ekologiskt hållbarhetsarbete i Göteborgs miljöförvaltning

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Filip Klang; [2023-09-27]
  Nyckelord :Hållbarhetsbarriärer; tjänstepersoner; myndighetsutövning; Agenda 2030; Göteborg;

  Sammanfattning : Att ställa om samhället till att bli mer hållbart i förenlighet med Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen har länge varit en tuff nöt att knäcka. Göteborgs stad har sedan 2021 arbetat med att implementera ett nytt miljö- och klimatprogram till följd av det mindre lyckade miljöprogrammet som löpte mellan 2012–2020. LÄS MER

 2. 2. Förändrad chefsstruktur. En fallstudie om Sjukhusets organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Caroline Trysberg; Ebba Kånge; [2023-07-04]
  Nyckelord :Organisationsförändring; chefsstruktur; delat ledarskap;

  Sammanfattning : Organisationsförändringar har visat sig vara viktigt att genomföra för att företag ska överleva och vara konkurrenskraftiga. Alla förändringar som genomförs görs i förhoppningen att organisationens processer ska bli ännu bättre och ännu mer effektiva än de var tidigare, men alla organisationsförändringar lyckas inte alla gånger. LÄS MER

 3. 3. Kamratstödets roll i främjandet av det kollektiva lärandet En kvalitativ studie om kultur och krisstöd inom räddningstjänsten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Angelica Möller; Kajsa Wojnakowski; [2023-07-04]
  Nyckelord :kultur; normer; kollektivt lärande; räddningstjänst; krisstöd; kamratstöd; grupper;

  Sammanfattning : Syfte: Denna studie undersöker det kollektiva lärandet inom räddningstjänsten samt de potentiella hämmande faktorer som kan påverka individens benägenhet att uppsöka kamratstöd och därmed fungera hämmande för det kollektiva lärandet. Teori: Kollektivt lärande och kamratstöd inom räddningstjänsten är av stor betydelse för utvecklandet av en stark kultur av ömsesidigt stöd och lärande. LÄS MER

 4. 4. UNGDOMARS UPPLEVELSER AV TRANSITION INOM ONKOLOGISK SJUKVÅRD EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Arendolf; Fredrica Young; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn; Cancer; Hälso- och sjukvård; Transition; Ungdomar; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år drabbas runt 300 barn av cancer, som är en av de främsta dödsorsakerna hos minderåriga i Sverige. Barnonkologin har förbättrats, vilket har ökat överlevnaden bland barn och ungdomar och fler når vuxen ålder. LÄS MER

 5. 5. FÖRÄLDRARS BETEENDEN OCH SJUKSKÖTERSKANS STÖD VID PROCEDURRELATERAD RÄDSLA HOS BARN EN LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Malin Nilsson-Simson; Tina Billander; [2023-06-26]
  Nyckelord :Barn 3-12 år; förälder; omvårdnadsprocedur; rädsla smärta; sjuksköterska.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Procedurrädsla hos barn är ett vanligt förekommande problem inom hälso- och sjukvården. Föräldramedverkan är viktig och föräldrar önskar mer stöd kring sin roll under omvårdnadsprocedurer. LÄS MER