Sökning: "sjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 5956 uppsatser innehållade ordet sjuksköterska.

 1. 1. Det våras för VAS. Sjuksköterskors erfarenheter av att använda smärtskattningsinstrument vid postoperativ smärta

  Magister-uppsats,

  Författare :Lander Jonathan; Klintenberg Linda; [2023-07-03]
  Nyckelord :Sjuksköterska; anestesisjuksköterska; smärta; postoperativ smärta; smärtskattningsinstrument; personcentrerad vård; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smärta efter operationer är och har varit ett problem under lång tid då smärta är komplext med många nyanser. Mer fokus behöver läggas på patientens subjektiva smärtupplevelse. LÄS MER

 2. 2. SJUKSKÖTERSKANS HINDER OCH MÖJLIGHETER FÖR ATT FÖREBYGGA SÅRINFEKTIONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hilma Strand; Elias Stenman; [2023-06-28]
  Nyckelord :Förebyggande åtgärder; omvårdnad; sjuksköterska; sårinfektion; säker vård;

  Sammanfattning : Bakgrund: En av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna är sårinfektion. Sårinfektioner är ofta smärtsamma, förlänger patientens sjukhusvistelse, skapar patientlidande och leder till ökade samhällskostnader. Trycksår, operationssår och bensår är några vanliga sår och utan korrekt omvårdnad finns risk att de drabbas av infektion. LÄS MER

 3. 3. Vilka faktorer har betydelse för sjuksköterskans identifiering av sepsis hos patienter på sjukhus? - En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Matilda Hult; Louise Sandberg; [2023-06-28]
  Nyckelord :kompetens; vårdorganisation; personcentrerad vård; sepsis; septisk chock; screeningverktyg; sjuksköterska; symtombedömning; säker vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sepsis är ett livshotande tillstånd utlöst av en infektion där immunförsvaret reagerar oproportionerligt och reaktionen blir så kraftig att den orsakar svikt av organfunktioner. Det är ett tidskritiskt tillstånd där identifieringen är av största vikt och dödligheten är stor världen över. LÄS MER

 4. 4. JÄMLIK VÅRD FÖR TRANSPERSONER En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Nilanthi Johansson; Johanna Kjelbye; [2023-06-28]
  Nyckelord :jämlikhet; omsorg; sjuksköterska; rättvisa; transperson.;

  Sammanfattning : En av sjuksköterskans viktigaste uppgifter är att tillgodose jämlik vård till alla patienter. I dagsläget realiseras detta inte för transpersoner. Syftet med denna studie var därför att undersöka vilka faktorer som påverkade sjuksköterskans förutsättningar att tillgodose jämlik vård till transpersoner. LÄS MER

 5. 5. SJUKSKÖTERSKANS KOMPETENSER VID KATASTROFER En litteraturstudie om sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters erfarenheter av att ge vård till patienter som drabbats av katastrofer.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Milankovic Malmqvist; Felicia Utriainen Silvestedt; [2023-06-28]
  Nyckelord :Allvarlig händelse; Erfarenheter; Europa; Katastrof; Kompetens; Sjuksköterska; Sjuksköterskestudent;

  Sammanfattning : Bakgrund: En katastrof är en allvarlig störning av samhället som leder till mänsklig, materiell, miljömässig eller ekonomisk påverkan. Vid katastrofer behöver sjuksköterskor använda sin kompetens för att kunna ge vård till de som är i störst behov av det och främja hälsan för både samhället och drabbade människor. LÄS MER