Sökning: "Patienters upplevelse"

Visar resultat 1 - 5 av 1869 uppsatser innehållade orden Patienters upplevelse.

 1. 1. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 2. 2. PATIENTERS UPPLEVELSER AV VAD SOM LINDRAR PREOPERATIV ORO ELLER ÅNGEST. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Agnes Olofsson; Behnaz Sarian; [2024-01-30]
  Nyckelord :Generell anestesi; Patienters upplevelse; Personcentrerad vård; Preoperativ oro ångest; Preoperativ utbildning;

  Sammanfattning : Preoperativ oro är vanligt förekommande hos patienter och leder till lidande. Det är något som ger längre vårdtider, sämre återhämtning och kräver mer av sjukvårdens resurser. Preoperativ oro påverkar också mängden anestesi som behövs och mängden smärta patienter upplever efter operation. LÄS MER

 3. 3. NEKROTISERANDE FASCIIT Patienters upplevelser

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Paulina Stokholm; Isabelle Stotzer; [2024-01-30]
  Nyckelord :Nekrotiserande Fasciit; Patienter; Upplevelse; Infektion; Lidande; Livskvalité;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världen står inför en kommande ökning av resistenta bakterier. Eftersom antibiotika blir verkningslöst när bakterien är resistent är detta ett allvarligt globalt folkhälsoproblem. Grupp A streptokocker är en bakteriegrupp som orsakar ett flertal infektionssjukdomar, milda till allvarliga. LÄS MER

 4. 4. PATIENTERS UPPLEVELSE AV OMVÅRDNAD VID TRAUMA En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ulrika Medhammar; My Karlsten Sfiris; [2024-01-29]
  Nyckelord :patientupplevelse; omvårdnad; traumavård; personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 2022 drabbades 11 580 personer i Sverige av trauma. De fysiska skador som ett trauma ger upphov till är allvarliga, ibland livshotande, vilket kräver en snabb medicinsk bedömning och behandling. För att säkerställa en effektiv och säker medicinsk behandling tillämpas ett strukturerat omhändertagande. LÄS MER

 5. 5. PATIENTERS UPPLEVELSER AV BEDSIDERAPPORTERING

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Hedlund; Axel Wester; [2024-01-29]
  Nyckelord :Bedside-rapportering; Delaktighet; Integritet; Personcentrerad vård; Sekretess; Upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Flera av rapporteringsmetoderna vid skiftbyte inom hälso- och sjukvården sker avskilt från patienten. Det finns en risk för missuppfattningar eller att information glöms att tas med vid en överrapportering mellan skift, vilket kan leda till negativa konsekvenser för patienten. LÄS MER