Sökning: "Elin Roshäll"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Elin Roshäll.

 1. 1. Patienters upplevelse av nattsömn på en kirurgavdelning – en kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Ekegren Bergholm; Elin Roshäll; [2024-02-12]
  Nyckelord :Patientupplevelse; nattsömn; postoperativ vård; bukkirurgi; intervjustudie; Virginia Hendersons behovsteori;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sömn är nödvändigt för överlevnaden och är en avgörande faktor för att uppnå god hälsa. Patienter som vårdas på sjukhus har en ökad risk att drabbas av sömnsvårigheter samtidigt som behovet av sömn är större eftersom det är energikrävande för kroppen att vara sjuk. LÄS MER

 2. 2. KVINNORS UPPLEVELSER AV ATT LEVA MED HJÄRNTUMÖR : En litteraturstudie baserad på självbiografier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Almlöf; Elin Roshäll; [2017]
  Nyckelord :Hjärntumör; kvinnor; självbiografi; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 600 kvinnor i Sverige drabbas av hjärntumör varje år. Symtom och behandling ser olika ut beroende på hjärntumörens lokalisation och utbredning. Livet förändras och framtiden blir oviss i samband med diagnostisering, sjuksköterskan har en betydande roll under sjukdomstiden. LÄS MER