Sökning: "Amerikaemigrationen"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Amerikaemigrationen.

 1. 1. Emigrationen från Gunnarskog : En toppårsstudie av den totala emigrationen från Gunnarskog, med särskild hänsyn till amerikaemigrationen.

  M1-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Marius Hanstad; [2020]
  Nyckelord :Gunnarskog; Emigration; Emigrationsteorier; Amerikaemigration.;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to test earlier migration theories by study the emigration from Gunnarskog during three peak years. Analyse whether the emigration from Gunnarskog reflects the international, national and regional trends that previous research shows by using a comparative method, and then test which theory is applicable on Gunnarskog. LÄS MER

 2. 2. "Emigrationen tilltar på ett i sanning oroväckande sätt" : en undersökning av pressens rapportering om utvandringen från Sverige till Nordamerika i Smålandsposten och Blekinge Läns Tidningår 1887

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Anna Lindberg; Erik Inge; [2013]
  Nyckelord :1887; Blekinge Läns Tidning; journalistik; Nordamerika; Smålandsposten; Sverige; utvandring;

  Sammanfattning : Hur rapporterades det om utvandringen från Sverige till Nordamerika i svensk press under år 1887? Den här uppsatsen handlar om en undersökning som avser att besvara denna fråga genom att analysera artiklar ur den konservativa dagstidningen Smålandsposten och den liberala dagstidningen Blekinge Läns Tidning från 1887, ett av de år då flest svenskar utvandrade till Nordamerika. Studiens syfte är att genom en kvantitativ innehållsanalys och en kvalitativ textanalys svara på hur objektiviteten i utvandrarartiklarna såg ut, i vilka sammanhang och med vilken frekvens som tidningarna rapporterade om emigrationen, hur utvandrarna skildrades i artiklarna, vilka källor som journalisterna använde till sina utvandrarartiklar samt hur skribenterna använde namnsignering i artiklarna. LÄS MER

 3. 3. En emprisk studie av emigrationens förekomst och roll i historieundervisnigen på högstadiet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Helena Roxå; [2006]
  Nyckelord :Sverige; 1800-talet; Amerikaemigrationen; 1.2 miljoner emigranter; emigrationen i undervisningen; närmiljöhistoria;

  Sammanfattning : Sverige var för över hundra år sedan ett utvandrarland. Under 1800-talet lämnade i genomsnitt 100 personer landet varje dag. Från och med 1821 fram till 1930-talet utvandrade cirka 1,2 miljoner svenskar, de allra flesta till Amerika. I det närmaste var femte, sammanlagt över 200 000, återvände till Sverige. LÄS MER